galaktyka

1. Zegar EW, 2. Wehikuł Astro, 3. Stoper Astro, 4. Kalendarium od 2010
5. Clock of the Epoch of Aquarius, 6. Astrological Vehicle, 7. Astrologer Stopwatch

”Aktualności dla bieżącego roku”

"Wibracje epoki w roku 2019 i na początku 2020"

W 2019 roku kosmogram zawiera niezwykle silne układy energetyczne, które współdziałają ze sobą lub są ze sobą powiązane.
W różnych miejscach na Ziemi, powyższe układy różnie będą przejawiały swoje energie, gdyż czas ingresu Słońca w znak Barana zależy od długości i szerokości geograficznej danego miasta.
Z kilku względów przykładem działania kosmogramu na rok 2019 będzie kosmogram stolicy Wielkiej Brytanii Londynu.(Patrz na stronie kosmogramy na rok - kosmogram dla Londynu)
Po pierwsze Wielka Brytania jest związana z wibracją Koziorożca, którego wibracja jest aktualnie wielokrotnie "spotęgowana".
Rola Saturna odgrywa w tym kosmogramie ogromną rolę. Saturn jest w koniunkcji z Plutonem i wraz z Węzłem Księżycowym, oraz Eris tworzy pół-krzyż kosmiczny, który jest układem wysokoenergetycznym i jego energie mogą być wykorzystywane pozytywnie pod warunkiem, że cele są na jego "miarę", czyli ambitne.
Ten układ wskazuje, że możliwa jest transformacja stanowiska ludzi względem Brexitu. Jowisz w domu 2 wskazuje, że będzie to z korzyścią dla całej WB, gdyż takie położenie tej planety oznacza korzyści materialne.
Słońce znajduje się w domu 5, co oznacza, że jeżeli chodzi o władzę w UE to po wyborach znaczenie WB może wzrosnąć, a nawet stać się liderem pod warunkiem, że wraz z reformatorską grubą państw zdobędzie przewagę w parlamencie europejskim.
Żeby do tego doszło WB powinna zrezygnować z Brexitu i uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Duży trójkąt, który jest napędzany przez ludzi, których działania są bardzo pozytywne (Księżyc w domu 11, najlepsze położenie do pozytywnych działań dla nieformalnych grup ludzkich.) jest połączony z wspomnianym Saturnem koniunkcja Pluton, oraz drugim trygonem z Eris, który oznacza głęboką transformację, która może dotyczyć pozytywnych zmian dla mieszkańców WB odnośnie rynku pracy.
Nie należy zapominać o poczuciu wartości i ważności, które pozwoli ludziom w WB, jeżeli nie dojdzie do Brexitu, spać spokojnie i nie martwić sie o przyszłość. Mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym Anglików i poczuciu bycia częścią większej całości jaką jest Europa i cały Wszechświat.
W zależności od położenia geograficznego kosmogramy na rok 2019 (do 21 marca 2020) dla 134 miast świata różnie będą przejawiały swoje energie.
Do najważniejszego układu kosmicznego zaliczamy "Duży Trygon" w znakach ziemskich, który może być "kołem zamachowym" dla energii planetarnych sprzężonych z jego działaniem. Często taki układ jest w sferze materialnej kołem napędowym do potęgowania siły żywiołów, które mogą powodować: powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami lub huragany.
W kosmogramach 2019 roku mamy do czynienia z dwoma wysokoenergetycznymi układami planetarnymi: "Półkrzyżami kosmicznymi".
Pierwszy Półkrzyż tworzą: Słońce opozycja Księżyc, co potocznie nazywamy pełnią, a więc niezwykle korzystny układ do porozumienia się dwóch stron, szczególnie ludzi i władzy. Planetą, która koncentruje powyższe napięcie Słońce - Księżyc jest Jowisz.
Dom horoskopowy w którym w danym kosmogramie dla miasta znajdzie się Jowisz, będzie pozwalał na rozwój, wszelkie korzyści lub prawne korzystne dla obu stron rozwiązania. Jowisz jest to najbardziej szczęśliwa planeta US, w swoim działaniu dla mieszkańców Ziemi. Drugi Półkrzyż (Saturn koniunkcja Pluton i opozycja Węzęł Księżycowy)jest wyładowany poprzez kwadratury na Eris. Miejsce położenia Eris będzie koncentrowało transformację energii, która może "rozbijać" dotychczasowe i wcześniejsze układy w sposób fundamentalny. Lekka koniunkcja z Uranem pomaga również je zreformować.
W EW siła Urana jest bardzo duża, a więc wariant reformowania jest pewniejszy w realizacji, niż wariant totalnej transformacji istniejących struktur. Jakiej dziedziny będzie dotyczyła owa transformacja lub jej reformowanie, zależy od położenia powyższego "Półkrzyża" w kosmogramie danego miasta.
We wszystkich miastach należy zwrócić uwagę na połączenie planet z ASC lub MC danego miasta. Zawsze najważniejsze są planety w domu 1 lub 10. One decydują z jakimi "energiami planet" będziemy mieli do czynienia. Oczywiście ważna jest wibracja ASC, czyli jaki żywioł ma znak na ascendencie.

Na przykład położenie żywiołu wody, wibracji Ryb z Neptunem w 1 domu, w którym jest również Słońce, może być wybrane przez skrajnie myślących terrorystów, jako dobre miejsce, aby z pobudek religijnych i rasistowskich pozbawić życia niewinne ofiary.
Słońce tranzytujące „wchodzi” do domu 1 w kosmogramie miasta Christchurch w Nowej Zelandii, co ustanawia tak zwany "planetarny rezonans energetyczny". Jak wiemy w dniu 15 marca 2019 roku doszło do dwóch zamachów na meczety w Nowej Zelandii w mieście Christchurch, w których zginęło 49 osób.
- Czy można było przewidzieć, że takie zdarzenie nastąpi? -
Nie wystarczy sam potencjał "bycia ofiarą" i przewidywany czas wystąpienia takiego zdarzenia, jaki miało zaznaczone miasto Christchurch w kosmogramie na rok 2018/19.
Potrzebny jest jeszcze sprawca, a tego astrologia przewidzieć nie jest w stanie, chyba że dodamy do tego działania dobrego jasnowidza, który podejmie się współpracy z astrologiem lub będziemy mieli daty urodzenia potencjalnych sprawców.


Zapraszam wszystkie osoby z "otwartymi głowami", które chciałyby sprawdzić zagrożenia na świecie w roku 2019 do sprawdzenia 134 kosmogramów najważniejszych miast świata.
Odpowiedzi na stawiane przez was pytania znajdziecie w informacjach zakodowanych przez układy planet.

Dla niecierpliwych pozostaje sprawdzenie: czy Saturn w kosmogramie danego miasta na dany rok znajduje na wschodzie, czy jest górujący:
kliknij tutaj: "134 Kosmogramy dla najważniejszych miast Świata"


"Wibracje epoki w roku 2018 i 2019"

Wibracje Epoki Wodnika plus Kosmogram na rok 2018 mogą dać odpowiedzi na wiele pytań. Jednym z ważnych pytań dla ludzi jest zagrożenie ich zdrowia i życia przez terroryzm.
Nie wnikając w szczegóły ogólnym motywem postępowania terrorystów jest bunt przeciwko nowemu porządkowi świata.
Wibracje Wodnika, które "zalewają" naszą planetę od 1844 roku nie są wibracjami jednolitymi, gdyż zawierają jeszcze wibracje poprzedniej Epoki Ryb, taka sytuacja trwać będzie do 2029 roku. Skądinąd wiemy, że w Epoce Ryb wibracje mają najniższą wartość, a w Epoce Wodnika najwyższą ze wszystkich istniejących wibracji.
Można powiedzieć, że nasilenie tendencji terrorystycznych u niektórych ludzi trwać będzie do roku 2029. Po roku 2029 większość ludzi na Ziemi odbierze wibracje wodnika jak coś naturalnego, a zarazem przyjaznego, skłaniającego ludzi do zmian i przystosowania się do wartości przyjętych przez większość mieszkańców Ziemi.

- Które miasta na Ziemi mogą być zagrożone atakami terrorystycznymi w roku astrologicznym 2018 ? -

Doświadczenia poprzednich latach wskazują, że największe zagrożenie mają miasta w których Saturn znajduje się na Ascendencie lub w pobliżu ascendentu kosmogramu na dany rok. Na Medium Coeli M.C. lub w pobliżu M.C., a także w opozycji i kwadraturze do podanych punktów.
Przykłady:
We wrześniu 2001 roku w kosmogramie Nowego Jorku na rok 2001, Saturn znajdował się w koniunkcji z Ascendencie; W listopadzie 2015 roku, Saturn w kosmogramie Paryża znajdował się w pobliżu Ascendentu, a 22 marca 2016, Saturn w kosmogramie Brukseli znajdował się w pobliżu Medium Coeli.
Innymi słowy zgodnie z badaniami Michel Gauquelin największe znaczenie posiadają planety wschodzące, górujące, oraz planety będące w opozycji lub kwadraturze do podanych punktów.

Znaczenie górujących i wschodzących planet udowodnił statystycznie badacz francuski Michel Gauquelin. "W latach od 1949 do 1958 dokonał gigantycznej pracy statystycznej, gdyż przeanalizował około 40 tysięcy osób, (ich daty urodzenia z godzinami) pod kątem położenia planet w momencie urodzenia.
Wszystkie te osoby pochodziły z Francji, Niemiec, Włoch, Belgii i Holandii, gdyż kraje te dysponowały najlepszą dokumentacją urodzeniową.
Badania potwierdziły atrybuty tradycyjnie przypisywane planetom. Wydawało się więc, że rezultaty badań Gauquelina zapoczątkują wzmożoną działalność naukową a drodze wytyczonej przez francuskiego uczonego. Rzeczywistość okazała się jednak odmienna. Poza specyficznym zainteresowaniem prof. H. Bendera z Fryburga i wrogą kapitulacją Belgijskiego Komitetu dla Naukowych Studiów nad Zjawiskami Paranormalnymi, z górą dziesięcioletnie badania Gauquelina zostały całkowicie zignorowane. "
W apostrofach przytaczam cytaty z książki Leszka Weresa i Rafała Prinke "Mandala Życia".

Można zadać sobie pytanie dlaczego współczesna nauka jest tak dogmatyczna. Jak już wcześniej wspomniałem aktualne wibracje Epoki Wodnika skłaniają do dogmatyzmu tym razem materialnego, w odróżnieniu od dogmatyzmu religijnego, który panował w poprzedniej Epoce.
Dogmatyzm, czy może "priorytet materialny" zaznaczony jest przez wibracje Epoki Wodnika, (drgania odcinka 180 lat Koziorożca) zakończą się w roku 2024, a dokładnie sierpniu 2023 roku.
Z tego punktu widzenia naturalnym staje się fakt, że we wszystkich dziedzinach życia priorytetem jest materialny punkt widzenia. W roku 2018 do września 2018 mamy wibrację Byka (1,4 roku)", która uaktywnia potrzeby materialne, praktyczne i ekologiczne.
Od września 2018 do grudnia 2019 działa wibracja 1,4 lata Barana, co w ramach wibracji wodnika może uaktywnić sferę wojskową i militarną, oraz techniczną. Pierwsze 5 miesięcy to wpływ dekanatu Strzelca - nauka, prawo, podróże i filozofia do lutego 2019, następnie mamy wibrację dekanatu Lwa - ambicje do zdobycia władzu i panowania, u artystów wzrost sił twórczych do lipca 2019 i od czerwca do grudnia 2019 wpływ wibracji dekanatu barana - Koncentracja energii na sprawach militarnych i wojskowych, sportowych, technicznych. W tym okresie pojawia się niebezpieczeństwo do wojny i konfliktów zbrojnych.


"Holistyczne spojrzenie na wibracje Epoki Wodnika"

Patrząc holistycznie na wibracje Epoki Wodnika, jest to bardziej skomplikowana sytuacja niż nam się to wydaje.
Żeby znaleźć wypadkową z całej gamy wibracji epoki wodnika trzeba o tych odcinkach opowiedzieć. Niektóre odcinki bardziej dotyczą wszystkich ludzi, a niektóre pojedynczych jednostek.
Duże znaczenie mają dekanaty na wszystkich poziomach. Pierwszy poziom wibracji to odcinek czasowy 2155 lat.
Bardzo istotne jest to, że aktualnie znajdujemy się w dekanacie wibracji Wagi, który trwa około 718 lat (1844 do 2562 roku). Wagą rządzi Wenus, które razem z Uranem władcą Wodnika robi rewolucję w związkach partnerskich, z wszystkimi jego konsekwencjami. Do tego musimy dodać wibrację Koziorożca 180 lat (od 1844 do 2024 roku). W tym okresie oficjalnie zwycięża materializm i strukturalizm, który panuje niepodzielnie na wszystkich poziomach egzystencji ludzkiej.
W roku 2018 mamy taką sytuację: 180 lat Koziorożca, dekanat 60 lat Koziorożca (od 1964 do 2024 roku), oraz okres 15 lat Koziorożca (od sierpnia 2008 do lutego 2024 roku).
W roku 2018 mamy wibracją Byka, a następnie wibrację Barana. Wojna na Ukrainie rozpoczęła się gdy mieliśmy wibrację roku Lwa. Wibracja ta obudziła ambicję dyktatorskie, a wibracja Koziorożca dodała do tego wibracje związane ze strukturą, materią i wątkami historycznymi. Niezwykła ambicja pewnego człowieka daje mu to "chcenie" (o którym pisał Arthura Schopenhauera) powrotu do starych struktur z przeszłości. Niezwykle niebezpieczne dla świata będą następne lata, również dla Polski.
Mars w kwadraturze ze Słońcem w kosmogramie Warszawy od 20.03.2018 do 20.03.2019 roku dotyczy Polski, ale również całego świata. Słońce dotyczy jakiejś władzy, a Mars może dotyczyć armii, czyli możliwość agresywnych działań niektórych państw. "Wibracja Koziorożca" epoki wodnika bardzo silnie oddziałuje, dlatego Saturn w kosmogramach państw i miast: na ascendencie, w pierwszym domu lub domu 10 nabiera dużego znaczenia. Dodatkowo możemy sprawdzić położenie innych planet Uran - to tendencje rewolucyjne i nowatorskie, Pluton - głębokie transformacje lub totalne zniszczenie. Przejdź na stronę kosmogramy na rok.


"Poczęcie dziecka"

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką poczęcia dziecka, w kraju a w szczególności zagranicą przygotowałem ważne informacje dla zainteresowanych.

Kobieta i mężczyzna, którzy są zainteresowani poczęciem dziecka powinny przesłać, niezbędne dane:

- datę i miejsce urodzenia, godzinę ( z minutami) urodzenia, również planowane miejsce poczęcia;

- Jeżeli para posiada dzieci to proszę podać, ich dane urodzeniowe jak wyżej, oraz ich miejsce poczęcia.

- Jeżeli para starała się w pewnym okresie o poczęcie dziecka to proszę podać miejse, oraz od kiedy do kiedy te starania były.

Moja pomoc dla osób, którzy chcą począć dziecko:

1) Sprawdzam czy w momencie poczęcia dziecka w horoskopie porównawczym występuje "Astrologiczne połączenie na płeć dziecka". Więcej szczegółów, co to jest "Połączenie na płeć dziecka", znajdą państwo w mojej książce: "Wybierz płeć dziecka przed jego poczęciem", dostępnej tylko na mojej stronie internetowej. Na razie w języku polskim.

2) Warunkiem podstawowym dla poczęcia dziecka jest "Połączenie na płeć dziecka". Jeżeli ono jest to wtedy przed poczęciem dziecka można określić jego płeć.

3) Jeśli nie ma żadnego "Astrologicznego połączenia na płć dziecka" do poczęcia dziecka nie dojdzie. (Istnieją przypadki, w których takie połączenie między mężczyzną i kobietą nie pojawia się od kilku aż do kilkunastu lat), co sprawia, że poczęcie dziecka jest niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, robimy relokację kosmogramu kobiety. Praktycznie plega to na wykorzystaniu faktu, że zmiana miejsca (długości i szerokości geograficznej) zmienia wartość Ascendentu kobiety.
Dobieramy wartość ascendentu tak, żeby powstało "Astrologiczne połączenie na płeć dziecka", co jak wiemy umożliwia poczęcie dziecka. W Epoce Wodnika relokacja kosmogramu kobiety, może całkowicie zastąpić poczęcie "In Vitro". Po co płacić pieniądze za "in vitro", jak za te same pieniądze można udać się na ciekawe dwutygodniowe wczasy, w celu naturalnego poczęcia dziecka wybranej przez nas płci..

4) Jeżeli jest "połączenie na płeć dziecka", a mimo tego kobieta i mężczyzna nie może począć dziecka, to można sprawdzić daną opcję, a następnie ewentualnie ją zmieniamy:

-czakry płciowe partnerów najlepiej spełniają swoje zadania, gdy mężczyzna śpi po lewej stronie kobiety, czyli po prawej stronie łóżka, a kobieta po lewej. Głowy ich gdy śpią skierowane są na północ, zgodnie z liniami sił pola magnetycznego Ziemi. Możliwe jest jeszcze inne położenie, w którym głowy są skierowane na wschód.

- czas pełnego dojrzewania nasienia mężczyzny trwa około dwóch miesiący. Najlepiej, jeśli około miesiąca przed datą poczęcia, mężczyzna powstrzyma się przed utratą nasienia.

-sprawdzamy rozkład żywiołów występujących w horoskopach urodzeniowych matki i ojca, jeżeli jest nierównowaga żywiołów, szczególnie żywiołu wody lub ziemi to możemy zmienić taką sytuację poprzez relokacją (zmianę miejsca poczęcia) horoskopu urodzeniowego matki lub ojca.

-dobry lekarz rozwjązuje problemy natury biologicznej i medycznej. Dobry lekarz to taki, który dobrze zna astrologię, zgodnie z zaleceniami "Ojca medycyny" Hipokratesa, który mawiał: "Lekarz, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza".

"Metoda oddziaływania psychotronicznego"

która pomoże również Tobie czytelniku dokonać właściwych wyborów dla osiągnięcia celu.

Na czym metoda ta polega - Otóż przyszłość każdego człowieka budowana jest z jego myśli i emocji. - Kto to robi! - Wiedza ezoteryczna mówi, ale również mogę o tym powiedzieć z własnego doświadczenia, że taką "robotę" wykonuje nasza Wyższa Jaźń. Ona na planie mentalnym, a później astralnym tworzy "zarys naszych myśli i emocji", które później zostają skrystalizowane i wyłonione w czasoprzestrzeni jako nasza najbliższa lub dalsza przyszłość. Niektórzy ludzie jak np. "Dynamo" potrafią niektóre aspekty swojej przyszłości krystalizować tu i teraz, co potocznie nazywamy "Magią".

Dla Ciebie proponuję codzienną afirmację, której tekst możesz sobie sam(a) opracować. Co do tekstu afirmacji to mogę powiedzieć co powinna, a czego nie powinna zwierać.
Tekst powinien być krótki i jednoznaczny, poparty wyobrażeniem mentalnym z odrobiną emocji dla upragnionego celu. Ani jedno słowo nie powinno być negatywne lub dające Tobie niekorzystne skojarzenia. Podczas mówienia afirmacji w myśli powinna wystąpić głęboka "Wiara" w to co się mówi.
To Wiara buduje kanał - połączenie z naszą "Wyższą Jaźnią", dzięki któremu docieramy do Niej ze swoimi afirmacjami, czy medytacjami.
Wyższa Jaźń to taka bardzo stara dusza - jakby Matka i Ojciec w jednym, która pomaga każdemu kto potrafi do niej dotrzeć. Okazuje się, że dotarcie do Niej jest dla większości ludzi w tym wszystkim najtrudniejsze . Żeby zwiększyć skuteczność afirmacji dobrze jest przed ich rozpoczęciem oczyścić się fizycznie i mentalnie. Oczyszczanie mentalne jest proste, gdyż należy powtarzać następujący tekst:
" Wybaczam wszystko wszystkim", również parę minut, można to robić bezpośrednio przed każdą afirmacją.
Oczyszczanie fizyczne to zdrowa dieta, ze zdecydowanym ograniczeniem mięsa i całkowitym wykluczeniem alkoholu i wszelkich nałogów. Mięso można zastąpić nabiałem, a alkohol różnymi herbatkami, najlepiej zdrowotnymi. Dla oczyszczenia fizycznego dobre są również jakieś ćwiczenia fizyczne, spacery, gimnastyka itp.

Przykładowy tekst afirmacji dla uzdrawiania:
"Przez mądrość mego Wyższego Ja i Potęgę mojej Nadświadomości rozkazuję by moja Wyższa Jaźń, użyła potęgi mojej Nadświadomości, w celu doprowadzenia mojego organizmu do stanu całkowitej równowagi i harmonii. Od tej chwili organizm mój znajduje się w stanie: całkowitej równowagi i harmonii."

Co dla Ciebie jest symbolem zdrowia i harmonii. Ten symbol rozwijasz w swojej wyobraźni do wielkości na przykład całego Wszechświata, którego obraz jest dostępny na mojej stronie internetowej w dziale "Absolut".
Jeśli zabarwisz tą wizję odrobiną emocji i wiary to Wyższa Jaźń, otrzyma od Ciebie obraz i zbuduje na tej podstawie Twoją przyszłość. Jest to bardzo proste mentalnie, ale jednocześnie niezwykle trudne do wykonania. Bardzo istotny jest czas rozpoczęcia takiej afirmacji, który powinien indywidualnie dla każdej osoby wyznaczyć dobry astrolog. Są ludzie, którzy nie lubią lub nie chcą mówić afirmacji, wtedy pozostaje im "pozytywne myślenie", które stosowane nagminnie, może również dać pozytywne efekty.

Uwaga ogólna: W Epoce Wodnika astrologia otrzyma status nauki. Jak każda inna nauka i będzie miała swoje katedry na uczelniach różnego typu.
To jest nieuniknione. Zapraszam drogich rektorów uniwersytetów, również uczelni medycznych, żeby zaczęli się interesować tą wiedzą. Wszyscy mamy czas do 2029 roku. Znakiem, że na świecie wibracja wodnika działa w pełnej sile, będzie pojawienie się wiedzy astrologicznej na wyższych uczelniach.

Chciałbym państwa zaprosić do tematu "Samouzdrawianie", ktory już jest dostępny na mojej stronie.

Zgodnie z maksymą XXI wieku, że internet i komputer może wszystko, więc również powinien uzdrawiać.

Przedstawiam naturalne metody uzdrawiania wśród których prym wiedzie uzdrawianie praniczne.

Medium poprzez które odbywa się przekazywanie energii pranicznej jest eter, wykorzystywany również przez Nicola Teslę w swoich projekatach i wynalazkach.

Oficjalna nauka nie uznaje eteru, chociaż dla wielu poważnych badaczy jest to co najmniej dziwne. Jeżeli fotony nie posiadają masy spoczynkowej to zrozumiałym staje się fakt, że ośrodkek dla przenoszenia fal elektomagnetycznych powinien być bardziej subtelny od samych fotonów lub co najmniej taki samo jak fotony. A tu tym czasem, proszę panstwa doświadczenie Michelsona-Morleya przeprowadzone w roku 1887 udowodniło, że eter w formie fizycznej nie istnieje i ortodoksyjni uczeni uznali, że jeżeli coś nie istnieje w formie namacalnej to znaczy, że wogóle nie istnieje.

W XXI wieku naukowcy obliczyli, że 96% masy całego Wszechświata zajmuje coś nieznanego i nazwali to "coś" ciemną materią i ciemną energią, a więc znowu mamy powrót do XIX wiecznego "eteru" pod inną nazwą i znowu naukowcy popełniają ten sam błąd, uważając, że to nieznane dla nich "coś" jest materialne.

Całe szczęście, że większość myślących ludzi nie jest ortodoksyjnymi naukowcami i z większą łatwością niż oni, może sobie przyswoić przedstawioną wiedzę i umiejętności o uzdrawianiu pranicznym.

Ponawiam propozycję zakupu mojej książki pt.
"Wybierz płeć dziecka przed jego poczęciem"

Nowatorska „procedura do określania płci dziecka przed jego poczęciem” stanowi jeden z wielu dowodów na holograficzną organizację wszechświata.

W momencie poczęcia dziecka Kody Wenus i Marsa ojca reprezentują odpowiednio chromosomy X i Y, natomiast wszystkie ciała kosmiczne US matki reprezentowane są przez jej
chromosom X.

Taka relacja kodu Marsa ojca lub kodu Wenus ojca z kodami planet w momencie urodzenia matki, która tworzy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lub szóstą harmoniczną daje gwarancję poczęcia dziecka.

Silniejsza harmoniczna powyższej relacji daje albo zwycięstwo chromosomowi X (umożliwia poczęcie dziewczynki) lub chromosomowi Y (umożliwia poczęcie chłopca).

Obliczenia matematyczne, które są podstawą tej procedury są dostępne dla każdego zainteresowanego, który może sam chciałby obliczyć i sprawdzić na przykład: swoją płeć otrzymaną za sprawą swoich rodziców, a może chciałby zaspokoić swoją ciekawość lub zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy na ten temat.

Mentorami holograficznej organizacji wszechświata są tacy ludzie jak: Heraklit, Platon, Plotyn, Paracelsus, Giordano Bruno, James Hutton, Władimir Wiernadski, David Bohm, Karl Pribram, Stanislaw Grof, czy Michael Talbot, oraz większość profesjonalnych astrologów.

Zapraszam wszystkich razem z sentencją Arthura Schopenhauera:
„Człowiek zazwyczaj robi to co chce, ale nie może chcieć tego czego chce”         


Dla koga powyższa książka jest adresowana i kto przede wszystkim powinien się nią zainteresować:

Młodzi ludzie, którzy są zdrowi fizycznie, chcą posiadać dzieci, ale nie mogą począć dziecka.

Lekarze, którzy mają przed sobą pacjentów, jak wyżej i nie wiedzą dlaczego młoda para całkowicie zdrowa nie może począć dziecka.

Astrolodzy dla których powyższa książka, może być doskonałym narzędziem do weryfikowania godziny urodzenia.

Naukowcy i ludzie materialnie nastawieni do życia, którzy uważają, że materia jest źródłem wszystkiego.

Przeciwnicy ezoteryki i astrologii, którzy twierdzą, że nie ma przekonywującego dowodu przemawiającego za tymi naukami.

Wszystkie pozostałe osoby, które mogą same się przekonać dzięki obliczeniom matematycznym, że duch panuje nad materią i że Superjaźń jest źródłem wszystkiego.


"Mistrzostwa Świata w Siatkówce 2014 - Okiem Astrologa"

>Przed turniejem o mistrzostwo świata w siatkówce mężczyzn 2014 zakupiłem gazetę, w której znajdowały się informacje o turnieju, oraz o poszczególnych reprezentacjach narodowych występujących w tych mistrzostwach.

Zaciekawiły mnie daty urodzenia naszych zawodników, a szczególnie pierwsza szóstka, która została wybrana przez trenera Stephane Antiga na pierwsze mecze grupowe.

A propos trenera, ciekawi mnie motyw prezesa PZPS Mirosława Przedpełskiego, którego daty urodzenia nie udało mi się znaleźć w internecie, dlaczego na trenera naszych siatkarzy desygnował Setephane Antiga. Mimo wszystko, a może właśnie dlatego naszemu prezesowi należą się wielkie brawa za odważną decyzję.

Jakie było moje zaskoczenie, gdy sprawdziłem daty urodzenia zawodników. Siatkówka to gra, która odbywa się przede wszystkim w powietrzu. Zagrywka, ścięcie piłki nad siatką i blok dotyczy żywiołu powietrza. Jeszcze mamy odbiór zagrywki i obronę piłek spadających na pole gry.

Pierwsza szóstka w pierwszej fazie grupowej rozgrywek przedstawia się jako mieszanina żywiołu powietrza i żywiołu ognia.
żywioł powietrza reprezentują następujący zawodnicy: Mateusz Mika - wodnik, Michał Winiarski i Paweł Zagumny - waga, Paweł Zatorski - bliźnięta;

Żywioł ognia: Mariusz Wlazły i Karol Kłos - lew, Piotr Nowakowski - strzelec, brakuje znaku barana, ale okazało się, że Paweł Zatorski w swoim kosmogramie urodzeniowym ma Marsa w znaku barana, co jak skądinąd wiemy w każdej dyscyplinie sportowej, również w siatkówce ma niebagatelne znaczenie.

Sprawą oczywistą jest fakt, że nie wyczerpuje to analizy naszej drużyny siatkarzy, żeby analiza była pełna należałoby sprawdzić inne czołowe drużyny mistrzostw świata, jak również pogłębić analizę astrologiczną o typowe elementy wiedzy astrologicznej. Jest to możliwe, ale wśród ludzi zainteresowanych astrologią, na jakimś specjalnie wybranym do tego celu wykładzie.

Wracając do naszych spostrzeżeń, nasuwa się pytanie dotyczące naszego trenera:
Skąd trener wiedział jak dobrać zawodników, żeby powstały dwa żywioły współpracujące ze sobą, jak wiemy tak doskonale, że efektem ich gry stał się tytuł mistrzów świata na lata 2014-2018 w siatkówce.

Stephane Antiga urodzony 03.02.1976 w Suresnes, Francja, proszę spojrzeć na dzień i miesiąc urodzenia naszego trenera, jest to moment czasu w którym następują zmiany pomiędzy epokami astrologicznymi. Nasuwa się kolejne pytanie:
- Czy jego działania mają wymiar epokowy? -
W kosmogramie trenera mamy duży trygon powietrza:
Słońce w wodniku dotyczy pracy łydek, Mars w bliźniętach to praca ramion, a Pluton w wadze dotyczy pracy grzbietu. Ogólnie trygon energetyczny, który uaktywnia ramiona, nogi i grzbiet, stąd mamy duże zainteresowanie siatkówką i jej uprawianiem.

Trener posiada w swoim kosmogramie duży trygon, co oznacza ogólnie szczęśliwy układ. Układ ten daje doskonałe predyspozycje do współpracy z ludźmi, oraz zrozumienie dla swobodnego i twórczego przepływu energii mentalnej. To co znajduje się wewnątrz, emanuje również na zewnątrz, widzimy to w intuicyjnym i doskonałym doborze zawodników. Mentalne zgranie zawodników na poziomie świadomości daje swobodny przepływ myśli i również zrozumienie bez słów.
Wystarczy, że drużyna jako całość działa o ułamek sekundy szybciej niż przeciwnik, a wiemy co to oznacza w siatkówce - zdobycie punktu. Punkcik dodajemy do punkcika i mamy seta, a później wygrany cały mecz.
W meczu finałowym z Brazylią w pierwszym secie i do 18 punktu drugiego seta za Pawła Zagumnego grał Drzyzga zodiakalny Koziorożec. Nie znaczy, że grał źle, jednak przeciwnicy nadążali, stąd przegrany pierwszy set. Zmiana w drugim secie Fabiana Drzyzgi na Pawła Zagumnego otworzyła kanał dla swobodnego przepływu energii mentalnej, który uruchomił oba żywioły powietrza i ognia. Co się stało to wdzieliśmy naocznie jak nasza drużyna jakoby "trąba powietrzno - ognista" zmiotła z boiska swoich przeciwników i została najlepszą drużyną świata.

Dwa trygony powietrza i ognia w kole tworzą jedną gwiazdę sześcioramienną, w naszym przypadku była to gwiazda pięcioramienna (brak słońca w baranie). Mamy więc piątą harmonniczna, pięć mentalnych kwintyli (5 razy 72 stopni kątowych) utworzonych przez słońca zodiakalne zawodników. Tą Gwiazdą jak skądinąd wiemy jest nasza drużyna, z której każdy Polak może być dumny.

Ogień, żeby się dobrze palił potrzebuje powietrza. Mowa o Mariuszy Wlazłym, który jako lider drużyny, zodiakalny lew, był niesiony przez pozytywne wibracje swoich kolegów reprezentujących żywioł powietrza i ognia.

Powietrze potrzebuje ognia, żeby realizować swoje idee i marzenia. Można powiedzieć, że trener Stephan Antiga zodiakalny Wodnik, potrzebował do realizacji swojej "wizji sukcesu", takiego zawodnika jak Mariusz Wlazły, który jako najlepszy atakujący i punktujący zawodnik w lidze, mógł również śmiało sprawdzić się w turnieju o mistrzostwo świata i jak wiemy to uczynił.opracował: Aleksander Wezuski