galaktyka

1. Wszechświat, 2. Epoka Wodnika, 3. Ruchoma Piramidka, 4. Samouzdrawianie,
5. Zdrowie

"Tabela kolorów znaków zodiaku"

Kolory dla poszczególnych znaków zodiaku zostały dobrane według malarskiego "koła kolorów", oraz z uwzględnieniem wiedzy o barwach z: "Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich" Fizyka 1991 WNT Warszawa.

znak zodiaku

Kolor

english

RGB [Hex]

Symbol

R G B
BARAN KOLOR
KOLOR
  red FF0000 255 0 0
WAGA KOLOR
KOLOR
  cyan 00FFFF 0 255 255
SUMA = Bar + Wag KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
BYK KOLOR
KOLOR
  celadon 00FF00 0 255 0
SKORPION KOLOR
KOLOR
  purple FF00FF 255 0 255
SUMA = Byk + Sko KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
BLIŹNIĘTA KOLOR
KOLOR
  blue 005FFF 0 95 255
STRZELEC KOLOR
KOLOR
  orange FFA000 255 160 0
SUMA = Bli + Str KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
RAK KOLOR
KOLOR
  turquoise 40EDD0 64 224 208
KOZIOROŻEC KOLOR
KOLOR
  cinnabar BF1F2F 191 31 47
SUMA = Rak + Koz KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
LEW KOLOR
KOLOR
  yellow FFFF00 255 255 0
WODNIK KOLOR
KOLOR
  violet EE82FF 238 130 255
SUMA = Lew + Wod KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
PANNA KOLOR
KOLOR
  darkyellow FFFF7F 255 255 127
RYBY KOLOR
KOLOR
  navy 000080 0 0 128
SUMA = Pan + Ryb KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255


"Kolory prany i ich związki z wibracjami znaków zodiaku"

Kolory prany mają związek z sobowtórem eterycznym istoty ludzkiej i dają reprezentatywne wibracje dotyczące poszczególnych znaków zodiaku.

W skład prany białej wchodzi sześć pran kolorowych: czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska i fioletowa.

Te sześć rodzajów prany stanowi narzędzie używane do przenoszenia wibracji dla poszczególnych znaków zodiaku. Na przykład znak Barana nadaje na falach wibracji prany czerwonej i dopełnia się do bieli ze znakiem Wagi, która nadaje na falach prany zielono- niebieskiej itd..

Jakość kardynalna rozpoczyna się znakiem ognistym baranem, który używa wibracji czerwonej i reprezentuje inicjowanie i działanie.

W pierwszym akcie twórczym istnieje tylko żywioł ognia i jego dopełniający do całości żywioł powietrza, w postaci kardynalnego znaku barana i kardynalnego znaku wagi.

W naszym US, władcami tych znaków będą: Mars i Wenus. Planety, które symbolizują akt twórczy, zapładniający do tworzenia nowych wartości, w naszym przypadku nowych pran kolorowych.

Żeby akt tworzenia nowych kolorów się powiódł, brakuje jeszcze koloru żółtego. Kolor żółty związany jest z wibracją znaku lwa, którego władcą jest nasza gwiazda Słońce.

Za pierwszym aktem twórczym kryją się ciała kosmiczne, które w nomenklaturze astrologicznej dotyczą energii i jej przetwarzania.

Może to wyglądać, jeszcze nieco inaczej i w pierwszym akcie twórczym występują trzy podstawowe atrybuty bycia: energia, inteligencja i świadomość. Energię reprezentuje czerwony znak Barana, informację niebieski znak bliźniąt, a świadomość żółty znak lwa.

Gdy w wyniku powyższej twórczości powstaną wszystkie żywioły, reprodukcja może przebiegać na przykład tak: wibracja kardynalnego czerwonego znaku barana, łączy się z wibracją stałego zielonego znaku byka oraz z wibracją zmiennego niebieskiego znaku bliźniąt.

Te połączenia w różnych zestawach i kombinacjach tworzą wszystkie znane nam kolorowe prany, a co dalej z tego wynika, dalej są jej formy bardziej zagęszczone zwane kolorami, czyli falami świetlnymi o różnych długościach i częstotliwościach.


"Tabela kolorów pranicznych znaków zodiaku"

Druga propozycja kolorów dla poszczególnych znaków zodiaku jest opracowana na podstawie książki Choa Kok Sui pt."Praniczne uzdrawianie kolorami". Do dyspozycji mamy sześć kolorów prany: czerwoną, żółtą, pomarańczową, niebieską, zieloną i fioletową. Moim zdaniem ta propozycja najlepiej łączy wibracje kolorów prany, z cechami natury ludzkiej, reprezentowanymi przez poszczególne znaki zodiaku.

ŻYWIOŁY

Kolory prany
zz

english

RGB [Hex]

Jakości

K S Z
KARDYNALNA   
OGIEŃ BARAN   red FF8080 255 128 128
POWIETRZE WAGA   green - 7FFF7F 127 255 127
WAGA   - blue 14D3FF 20 211 255
WODA RAK   blue 14D3FF 20 211 255
ZIEMIA KOZIOROŻEC   orange FFC828 255 200 40
STAŁA   
ZIEMIA BYK   green 7FFF7F 127 255 127
WODA SKORPION   orange - FFC828 255 200 40
SKORPION    - red FF8080 255 128 128
OGIEŃ LEW   yellow FFFF7F 255 255 127
POWIETRZE WODNIK   violet EE82FF 238 130 255
ZMIENNA   
POWIETRZE BLIŹNIĘTA   blue - 14D3FF 20 211 255
BLIŹNIĘTA    - violet EE82FF 238 130 255
OGIEŃ STRZELEC   orange - FFC828 255 200 40
STRZELEC    - yellow FFFF7F 255 255 127
ZIEMIA PANNA   green - 7FFF7F 127 255 127
PANNA    - yellow FFFF7F 255 255 127
WODA RYBY   green - 7FFF7F 127 255 127
RYBY    - violet EE82FF 238 130 255

Uwaga!   Do celów leczniczych kolory prany poszczególnych znaków zodiaku zostały rozjaśnione-wybielone. W układzie naturalnym, jakość kardynalna - czerwona, jakość stała - żółta (Lew), jakość zmienna - niebieska. Ponieważ każdy znak zodiaku to 30 stopni. Biorąc pod uwagę dekanaty i podział tych odcinków na 12, każdy kolor danego znaku zodiaku posiada co najmniej tyle samo odcieni. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wybraną osobę i jej układ planet urodzeniowych to dominujących wibracji kolorowych jest kilka, z których powstaje wiele niepowtarzalnych odcieni.


Wracając do naszej tabeli pranicznych kolorów

W tabelce widzimy, że pierwsze znaki zodiaku każdej jakści (kardynalnej, stałej i zmiennej) stanowią kolory podstawowe, z których można tworzyć wszystkie pozostałe barwy. Ponieważ kolorów pranicznych, jak wyżej wspomniano, jest tylko sześć, możliwości kombinowania jedną barwą dla dwunastu znaków zodiaku jest ograniczona. Może stąd się wzięła podwójna lub skomplikowana natura niektórych znaków zodiaku.

Wśród znaków kardynalnych waga otrzymała naturę bardziej skomplikowaną i wrażliwą od pozostałych znaków kardynalnych za sprawą kolorów prany: zielonego i niebieskiego. Wśród znaków stałych, a może nawet wśród wszystkich znaków zodiaku, najbardziej skomplikowaną naturę posiada znak skorpiona, określony przez podwójną wibrację prany pomarańczowej i czerwonej. Z jednej strony cechą podstawową tego znaku jest koncentracja energii, a z drugiej strony jej utrudnienie spowodowane podwójną wibracją, jaki posiada ten znak. Jak dodamy do tego pewne niezrównoważenie psychiczne dotyczące wszystkich znaków żywiołu wody, to uzyskujemy takie właśnie efekty charakterystyczne dla tego znaku.

Wszystkie znaki jakości zmiennej posiadają podwójną naturę, która w odmienny sposób przejawia się u każdego z tych znaków. Najbardziej trudne kombinacje kolorowe posiadają znaki ryb i bliźniąt. U ryb kolory zielony i fioletowy stanowią trudną kombinację, gdyż po pierwsze - zielony po części, reprezentuje ziemski znak panny, który w odróżnieniu od wibracji ryb ma wymiar praktyczny. Znak ryb jest znakiem zmiennym i wodnym - emocjonalnym, w którym sfera emocji i intuicji stanowi podstawową cechę tego typu świadomości. Medialność tego znaku to również, przenikanie do świadomości wibracji znaku opozycyjnego panny, najsilniej oddziałującego w kombinacji z własną wibracją. Te wahania pomiędzy emocjonalnymi argumentami, a praktycznym wymiarem decyzji ryb stanowi podstawę jej emocjonalnej dwoistości.

Kolory prany bliźniąt to: niebieski i fioletowy, co prawda bardziej harmonizują ze sobą niż, w przypadku kolorów znaku ryb, jednak ten drugi człon fioletowy, może bardzo często stwarzać poważne trudności decyzyjne i częste rozpraszanie energii na sprawy, które nie mają żadnego znaczenia praktycznego lub nie mają nic wspólnego z celem głównym, jakie wyznaczyły sobie te osoby.

U pozostałych dwóch znaków zmiennych wibracje zielona - żółta panny i pomarańczowo - żółta strzelca, nie dają takich problemów decyzyjnych, jak u bliźniąt i ryb. Panna może mieć skłonność do pedantyczności i perfekcjonizmu, co często prowadzi do pracoholizmu. Strzelec za sprawą swoich wibracji, posiada nadmiar entuzjazmu do nowych idei, które mogą pchać go w sidła fanatycznych teorii, filozofii lub religii.

Pozostałe znaki zodiaku reprezentują określone wibracje, które dla czerwonej wibracji barana oznaczają działanie, gdzie dla niego to jest dobre, co ma wymiar ryzyka, rywalizacji lub walki. Dla niebieskiej wibracji raka oznacza to działania w sferze uczuciowej, co daje liczne związki rodzinne, bezpieczeństwo i tak zwany "święty spokój". Pomarańczowa wibracja koziorożca szuka działania na zewnątrz w określonych strukturach, często dla kariery, uznania lub zdobycia wysokiej pozycji.

Zielona wibracja byka najlepiej czuje się w kontakcie z formami materialnymi, czy to w formie umownej zwanej pieniędzmi lub w formie naturalnej, oznaczającej łono natury. Materialna natura tego znaku potrzebuje zaspokojenia, przede wszystkim zmysłowego. Żółta wibracja lwa koncentruje energie związane ze swoim ego, co wiąże się z potrzebą posiadania władzy, bycia ważnym i otoczonym efektownym blaskiem wokół swojej osoby. Fioletowa wibracja wodnika poszukuje związków, które łączą ludzi w grupy o tych samych zainteresowaniach. Najczęściej są to jakieś, nowe ekscytujące tematy, często niekonwencjonalne o stałych tendencjach do rozwoju duchowego. Wibracja fioletowa jest trudna do opanowania dla przeciętnych wyjadaczy chleba, stąd tak dużo ekscentryków oglądamy w tej fazie zodiakalnej.opracował: Aleksander Wezuski