galaktyka

Linki do: 1. Kosmogramy Epoki Wodnika, 2. Kalendarium od 2010

"Kosmogramy"

Aktualnie wykonuję kosmogramy:
Płci dziecka i poczęcia dziecka, Państw i miast świata na Rok bieżący i wibracji Epoki Wodnika, również dla miast i stolic świata.

Uwaga!

Chciałbym jeszcze raz przypomnieć czytelnikom, jak należy odczytywać i rozumieć przekaz astrologiczny. Wpływ danej planety lub kilku planet zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, którego treść jest ściśle związana z daną planetą i jej otoczeniem.
Natomiast wpływ planety nie oznacza, że dane zdarzenie nastąpi, gdyż rozładowanie energii planetarnych może nastąpić na planie niematerialnym, np. w umysłach ludzi itp.
Natomiast na planie materialnym zdarzenia mogą częściej wystąpić wtedy, gdy utworzy się "rezonans planetarny" i lub "rezonans wibracyjny" pomiędzy planetami w kosmogramie "EW", w kosmogramie "na Rok" i planetami znajdującymi się aktualnie na niebie.

”Kosmogramy na rok 2021 do 20.03.2022”

- Witamy nowy 2021 Rok, (czyli ingres Słońca do znaku barana!) - który trwać będzie do 20.03.2022 roku. Dodatkowo dla miast dodano kosmogram epoki wodnika (na 3.02.2021 do 03.02.2022).

W roku 2021 również panuje na świecie pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Wuhan Chiny 08 grudniu 2019, kiedy oficjalnie zanotowano pierwszego zarażonego pacjenta.

- Czy istnieją astrologiczne przesłanki na pojawienie się w tym okresie tak groźnego patogenu?-
- Po pierwsze wibracja epoki 1,25 roku, która posiada fazę Ryby pojawiła się na Ziemi 07 grudnia 2019 roku. Jest to wibracja, która posiada najniższą wartość ze wszystkich wibracji "żywiołów" istniejących we wszechświecie i związana jest z "sobowtórem eterycznym" człowieka. Ta subtelna i aktywna forma ciała fizycznego, obdarza człowieka większą wrażliwością i może również uaktywniać mikroorganizmy i byty bardziej "eteryczne".
- Po drugie silny układ planet, który w grudniu 2019 wszedł w relację z planetką Ceres (to ona reprezentuje wirusa w kosmogramie miasta), pozwolił Ceres nabrać niespotykanej mocy.Siła pochodziła, również od "spotęgowanej" wibracji Barana, na koniec odcinka 1,25 lat Barana.
- Po trzecie: "Czy istnieje "mentalna przesłanka" związana z przepływem informacji w Układzie Słonecznym? -
Profesor Stephen Hawking na temat wszechświata miał takie zdanie, że zachowuje się jak "Superkomputer", w którym informacja jest najważniejsza.
Możliwości takiego kwantowego Superkomputera, są trudne do zdefiniowania. Niewątpliwie wiemy jedno, że "informacja" jest tutaj kluczowa, jak skądinąd wiemy za informacją zawsze podąża energia
24 sierpnia 2006 roku swobodny przepływ informacji pomiędzy żywiołami doznaje uszczerbku, przez fakt zablokowania władców Skorpiona i Byka. Mówię tutaj o decyzji "Międzynarodowej Unii Astronomicznej", która usunęła za jednym zamachem dwie planety: Plutona i Eris z naszego Układu Słonecznego.
Ta decyzja mogła pośrednio wpłynąć na ludzi, którzy w swoich kosmogramach posiadają silne wpływy tych planet.
Człowiek może robić to co chce, ale nie może chcieć tego czego chce, jak pisał Artur Schopenhauer. Pluton jest władcą znaku Skorpiona i VIII domu, jest to dom transformacji, wspólnej własności i śmierci.
Po "astronomicznej degradacji" Plutona, co można traktować jako symboliczne otwarcie "puszki pandory", w umysłach niektórych ludzi - dyktatorów itp., wprowadza szalone i destrukcyjne plany do masowej destrukcji. Co na świecie po roku 2006 obserwujemy z dużym nasileniem.
Skorpion i dom VIII również dotyczy "wspólnej własności", rozumianej na poziomie genetycznym i transformacji genetycznej. Wraz z Uranem odpowiedzialny jest za mutacje genetyczne. Pluton reprezentuje również wybuch bomby atomowej. Nieprzypadkowo Pluton jako pierwiastek stanowi paliwo dla bomy atomowej.
- Co jeszcze nas czeka za sprawą planety Pluton ??? -
- Lepiej na to pytanie nie odpowiadać!!! -
Druga planeta Eris, odkryta w 2006 roku jest władcą Byka, dotyczy zasobów materialnych pojedynczych osób i całego świata materii ożywionej. W fizyce może reprezentować "czarną dziurę".
Mój apel do "Międzynarodowej Unii Astronomicznej" o zmianę decyzji odnośnie dwóch planet: Plutona i Eris ma wymiar "podstawowych sił kosmicznych", które aktualnie reprezentują katastrofę pandemiczną na Ziemi.

Podstawą błędnej decyzji astronomów odnośnie degradacji planety Pluton i Eris jest ich błędna definicja: "planeta w Układzie Słonecznym".
Moja propozycja odnośnie definicji planety w Układzie Słonecznym opiera się na idei naukowej - "materia to czasoprzestrzeń zagęszczona w sposób holograficzny".
Planeta w Układzie Słonecznym to ciało kosmiczne, które:
1) Posiada średnicę co najmniej 2100 km lub więcej,
2) Nie jest satelitą innego ciała kosmicznego,
3) Krąży wokół Słońca, najlepiej w odległości zgodnej z regułą Titiusa-Bodiego.
Uwagi:
Odnośnie punktu 1,
- Dlaczego średnica planety powinna być co najmniej równa 2100 km ? -
Nie wszystkie ciała kosmiczne w kosmogramach ojca i matki "przekazują płeć", (o której piszę w mojej metodzie "wyznaczania płci dziecka") i pozwalają począć dziecko. Na przykład Ceres jest za mała, natomiast Pluton, Eris i pozostałe ciała U.S. kosmiczne to umożliwiają.
Odnośnie punktu 2,
Nie może być satelitą innego ciała kosmicznego, gdyż wtedy nie spelnia warunku z punktu 3).
Odnośnie punktu 3,
Słowa "najlepiej w odległości" wynikają z faktu, że jedna planeta tej reguły nie spełnia. Reguła Titiusa-Bodiego wynika z idei wszechświata zorganizowanego w sposób holograficzny. pełnej analogii nie ma, ale jeżeli elektrony krążą wokół jądra atomowego według ściśle określonych zasad to również planety tak powinny się zachowywać i wtedy reguła Titiusa-Bodiego ma uzasadnienie naukowe.
Ze wszystkich planet Układu Słonecznego jedynie Neptun nie spełnia reguły Titiusa-Bodiego. Wszystkie pozostałe planety łącznie z Plutonem i Eris znajdują się w odległości zgodnej z regułą T-B.

Wracając do kosmogramów miast polskich w roku 2021/22.
Pełen obraz tego co się dzieje otrzymamy, gdy połączymy oddziaływanie wibracji epoki z wpływem planet w kosmogramie epoki na rok lub kosmogramie ingresu Słońca w znak barana.
Od 08 marca 2021 panowała będzie na Ziemi wibracja 1,25 lat Wodnika, którą rządzi Uran.
Jednak jak wiemy Od 08 marca do 08 kwietnia mamy najpierw "mieszaninę wibracji" Ryby i Wodnika. a jej "czystą" formę doświadczymy od 9 kwietnia do 8 czerwca 2022 roku. Od 9 czerwca rozpocznie się wibracja 1,25 Koziorożca.
W niezwykłej sytuacji raz na 180 lat, znajdziemy się w roku 2023 gdy skończy sie wibracja 180 lat "Koziorożca", a rozpocznie wibracja 180 lat "Strzelca", przy czym przez ok.16 lat będzie trwał okres przejściowy w tym odcinku czasu, czyli do roku 2039. Okres przejściowy 180 lat Strzelca, łączy się z wibracją 15 lat "Skorpiona" . Czeka nas niezły "galimatias" wibracyjny, co może w umysłach niektórych ludzi stworzyć od dawna oczekiwany "Armagedon". Może to być okres czasu, w którym zdegradowany przez astronomów Pluton, "pokaże" ziemianom na co go naprawdę stać.

W roku 2021/22 prezentuję dwa kosmogramy dla każdego miasta. Pierwszy z datą 3 luty reprezenruje wibracje epoki - wpływ Centralnej Gwiazdy Galaktyki, a drugi z datą 20 marca reprezentuje wibracje zodiakalne i planetarne w Układzie Słonecznym. Do pomocy proponuję zaimteresowanym poniższy słowniczek.

Słowniczek, czyli kilka słów jak działają planety w połączeniu z ASC lub MC.; Każde połączenia Marsa z ASC lub MC wiąże się z większą aktywnością w takich dziedzinach jak: wojskowość, technika, sport, w skrajnych przypadkach agresja i wojna.
Księżyc reprezentuje bezpośrednio zwykłych ludzi, a więc każde jego połączenie w jakiś sposób ich uaktywnia.
Słońce połączone z ASC lub MC ułatwia osiągnięcie sukcesu również w wielu dziedzinach działalności człowieka. Po za tym dotyczy skuteczności i wpływu "władzy" na działania w danym mieście. Położenie Słońca w 1 lub 10 domu horoskopu danego miasta pozwala rządzącym na skuteczne działanie.
Saturn harmonijny stabilizuje, ale nieharmonijny (kwadratura z Uranem) "zachęca" do rewolucyjnych działań odnośnie sfer życia w których ten układ działa i rządzi.
Głęboka transformacja społeczna i cywilizacyjna może nastąpić w tych krajach lub miastach w których Pluton jest połączony silnym aspektem z ASC lub MC. Jeżeli przy silnym działaniu Plutona, włodarze miasta nie podejmują pozytywnych działań to rozładowanie sił Plutona, może oznaczać jakąś klęskę spowodowaną przez jeden z żywiołów: pożar, trzęsienie ziemi, powódź lub huragan.
Silne połączenia Urana z ASC lub MC dodają do tego tendencje rewolucyjne, możliwość powstawania huraganów i gwałtownych burz lub niebezpieczeństwo dotyczące kosmosu - np. upadek jakiegoś ciała kosmicznego na naszą planetę. Chociaż w tym przypadku do współpracy potrzebne by było silne działanie Saturna.
Neptun na planie materialnym wyraża i ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z wodą, np. powódź lub gazem, czyli jego wybuchem. Jeżeli potraktujemy człowieka, jako element sił przyrody to Neptun gdy połączony jest nieharmonijnym aspektem z ASC lub MC zachęca do różnego rodzaju oszustw i konfabulacji.

Skądinąd wiemy, że Wszechświat jest ruchomym super-hologramem, z tego względu i żeby uzyskać pełen wgląd w prognozę, możemy dodać do kosmogramów na rok wibrację epoki wodnika. Treść wibracji epoki wodnika uzyskamy analizując dane przekazane przez "Wehikuł astrologiczny" lub "Zegar Epoki Wodnika", jak również kosmogramy wykonane na dzień 3 lutego, każdego roku.

-Czy harmonizują ze sobą różne odcinki czasowe (180 lat z 15 latami z 1,25 lat itd) ?-
-Czy są w układzie napięć lub konfrontacji?-

- Czy stopnie poszczególnych wibracji EW są połączone z planetami w kosmogramach na rok ? -
Jeżeli są połączone silnym aspektem to dane planety nabierają znaczenia i zwiększają swoją siłę w kosmogramie. Mogą uczestniczyć w tak zwanym "rezonansie harmonicznych", w którym najważniejsze są uczestniczące w nim ciała kosmiczne, a następnie aspekty, które łączą te ciała ze sobą. Rezonans tych samych energii planetarnych, może spowodować nieuchronność zdarzeń,

WEHIKUL ROKU PLATONA:

rok: 2021-03-20 godzina: 10 -38 min. -00 sek.
Rok Platona równy 25860 lat.
GPE: Stop. Min. Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
2155 Lat 27 32 3 *** WODNIK - SMOK *** wspólodpowiedzialnosc*
180L 0 24 39 * KOZIOROZEC - WAZ wytrwalosc *
15L 4 55 54 * KOZIOROZEC - WAZ wytrwalosc *
1,25L 29 10 55 * WODNIK - SMOK wspólodpowiedzialnosc *
38 d 20 11 3 * KOZIOROZEC - WAZ wytrwalosc *
3 d 2 12 45 * PANNY - KOGUT dokladnosc *
6 h 26 33 11 * PANNY - KOGUT dokladnosc *
31 m 18 38 17 * RAK - SWINIA opiekunczosc *
2,6 m 13 39 30 * WODNIK - SMOK współodpowiedzialność *

rok: 2021-02-03 godzina: 11 -20 min. -00 sek.
Rok Platona równy 25860 lat.
GPE: Stop. Min. Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
2155 Lat 27 32 9 *** WODNIK - SMOK ***współodpowiedzialność*
180L 0 25 53 * KOZIOROŻEC - WĄŻ wytrwałość *
15L 5 10 43 * KOZIOROŻEC - WĄŻ wytrwałość *
1,25L 2 8 37 * RYBY - ZAJĄC współodczuwalność *
38 d 25 43 34 * RYBY - ZAJĄC współodczuwalność *
3 d 8 42 52 * KOZIOROŻEC - WĄŻ wytrwałość *
6 h 14 34 31 * BARAN - TYGRYS twardość *
31 m 24 54 17 * PANNY - KOGUT dokładność *
2,6 m 28 51 30 * BLIŹNIĘTA - SZCZUR wszechstronność *


przewiń do miast na literę K i L
przewiń do miast na literę O i P
przewiń do miast na literę R, S i T
przewiń do miast na literę W i Zwróć do góry

wróć do górywróć do górywróć do góry

opracował: Aleksander Wezuski