galaktyka

1. Kosmogramy Epoki Wodnika, 2. Kalendarium od 2010

"Kosmogramy"

Aktualnie wykonuję kosmogramy:
Płci dziecka i poczęcia dziecka, Państw i miast świata na Rok bieżący i wibracji Epoki Wodnika, również dla miast i stolic świata.

Uwaga!
Chciałbym jeszcze raz przypomnieć czytelnikom, jak należy odczytywać i rozumieć przekaz astrologiczny. Wpływ danej planety lub kilku planet zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, którego treść jest ściśle związana z daną planetą i jej otoczeniem. Natomiast wpływ planety nie oznacza, że dane zdarzenie nastąpi, gdyż rozładowanie energii planetarnych może nastąpić na planie niematerialnym, np. w umysłach ludzi itp.

”Kosmogramy na rok 2019 do 20.03.2020”

- Witamy nowy rok 2019! -, który trwać będzie do 20.03.2020 roku.
Od września 2018 do grudnia 2019 panowała będzie na Ziemi wibracja Barana, którą rządzi Mars i Pluton. Niewątpliwie wibracje barana uaktywniają w kosmogramach na rok obie wymienione planety: Marsa i Plutona.
W tym okresie wzrasta niebezpieczeństwo do powstawania konfliktów zbrojnych, ale również do zaostrzenia się wszelkich protestów, które mogą przybrać formę niezwykle agresywną. Decydujące znaczenie ma tutaj priorytet danej wibracji, czyli im dłuższy odcinek tym priorytet większy.
Silne dzialanie wibracji 180 lat Koziorożca i wibracji 15 lat Koziorożca jest konfrontacyjnie połączone z 1,3 roku wibracji Barana.
W kosmogramach na rok 2019 należałoby sprawdzić połączenia pomiędzy Uranem, Saturnem, Marsem i Plutonem, a także w jakich domach znajduje się te planety, jak również znaki koziorożca, barana, skorpiona i wodnika.
Wibracja barana (1,3 roku) rozpoczyna się: 1 - wibracja barana z wib. strzelca - od października 2018 do lutego 2019; 2 - wib. barana z wib. lwa - od marca 2019 do lipca 2019; 3 - wib. barana z wib. barana - od sierpnia 2019 do grudnia 2019;
Taka konfrontacja składowych wibracji wodnika, może w umysłach niektórych ludzi wytworzyć potrzebę jakiejś konfrontacji np.militarnej, szczególnie gdy do Marsa dołączyło Słońce, a szczególnie od sierpnia do grudnia 2019 roku, gdy Mars spotka się Marsem.


Do wibracji Epoki dodajemy kosmogramy na rok 2019/20 i mamy pełen obraz wpływów kosmicznych. W kosmogramach miast na rok 2019 i początek 2020 (do 20 marca)znajduje się "Duży Trygon" w znakach ziemskich, który może działać jak "koło zamachowe" dla dwóch pół-krzyży, czyli wysokoenergetycznych układów planetarnych.
Pierwszy "Półkrzyż" tworzy Słońce, które jest w opozycji (pełni) do Księżyca co w połączeniu z Kwadraturami Jowisza tworzy układ wysokoenergetyczny , który ułatwia realizowanie wszelkich ambitnych celów.
Energie można użyć dla celów pozytywnych lub negatywnych, w zależności od tego na jakim poziomie funkcjonuje dana osoba lub grupa ludzi. Ludzie którzy działają w dowolnej sferze życia i cokolwiek robią to będą je świadomie lub nieświadomeie realizować. Wszyscy ludzie obojętnie jakie mają intencje muszą się liczyć z konsekwencjami swoich działań. Ci, którzy działają bezwzględnie i nie liczą się z innymi ludźmi, muszą się liczyć z tym, że prawa kosmiczne są również bezwzględne i wcześniej, czy później ich działania muszą zostać w jakiś sposób "wyrównane". Co "zasiejesz" to taki plon otrzymasz. To prawo również odnosi się do działań pozytywnych, ale ci ludzi nie mają tego typu obaw. Niepokojąca może okazać się koniunkcja Merkurego i Neptuna, która znajduje się w opozycji z M.C., czyli wiąże się z pozycją danego miasta, która jak skądinąd wiemy zależy od ludzi, czyli mieszkańców danego miejsca. Następnie ta koniunkcja jest w kwadraturze do Jowisza, co może oznaczać dla niektórych osób łamanie prawa i ogólne przyjętych norm. Taka koniunkcja inspiruje artystów i pisarzy, ale dla niektórych polityków jest układem, który sprzyja korupcji, oszukiwaniu, samooszukiwaniu lub konfabulacji.
W kosmogramie jest również układ planet, który sprzyja siłom destrukcyjnym, a więc ludziom którzy takie siły reprezentują. Jest to również duży półkrzyż, którego siła ma związek z wspólną własnością i trendami społecznymi, których rozładowanie będzie pchało niektóre osoby do utrzymania starego porządku za wszelką cenę i którzy nie cofną się przed żadnym działaniem, które pozwoli im osiągnąć swój cel. Możemy przytoczyć do tego hasło: "Bez skrupułów, po trupach do celu".
Jeżeli jakiś rząd ma dobrze zorganizowane służby bezpieczeństwa, szybkiego reagowania itp. to ten układ może posłużyć do bardziej energicznej walki z różnymi rodzajami "mafii". Natomiast państwa lub miasta o bardziej liberalnych rządach mogą zostać opanowane przez dobrze zorganizowane grupy przestępcze itp.
Z historycznego doświadczenia możemy powiedzieć, że głównym powodem korupcji, kłamstwa i różnych nieprawidłowości jest zbyt długie panowanie i rządzenie tych samych osób lub tych samych partii. Tak jak pokój mieszkalny, również scena polityczna wymaga dosyć częstego "wietrzenia". Jaki jest efekt braku takiego "wietrzenia", mamy wiedzę z naszego własnego i europejskiego "podwórka".

Kosmogramy dla 134 miast świata są dostępne na mojej stronie. Proszę zwrócić uwagę na połączenia planet z ASC i MC. Wibracje Ascendentów, czyli jakie znaki znajdują się w pierwszym domu i jakie planety. Podobnie sprawdzamy dom 10, jakie tam są znaki, jakie tam są planety i jakie połączenia MC z planetami Mogę dodać, że ważne są wibracje Wodnika, Wagi i Bliźniąt i ich dopełniające fazy opozycyjne:Lwa, Barana i Strzelca.
Dla naszego świata ważne są również wibracje 180 lat, 15 lat i 1,3 roku, odpowiednio mamy: Koziorożec - Saturn, znowu Koziorożec i Saturn, Baran - Mars i Pluton.
Niewątpliwie większe zainteresowanie historią, tradycją i narodowymi aspektami, a w opozycyjnej fazie jest znak raka: rodzina, dom i dzieci, które nabierają znaczenia.
Ponieważ Epoka Wodnika znajduje się w fazie Wagi (a 1/3 Wagi to Bliźnięta) to temat związków partnerskich będzie zawsze aktualny, powiedzmy priorytetowy do roku 2562, kiedy wejdziemy do fazy "podwojonego" Wodnika. (2155 wodnika i 1/3 również Wodnik). Wibracje Wodnika wiążą się z opozycyjną lub dopełniająca wibracją Lwa.
W roku 2019 i na początku 2020 mamy do czynienia z wibracją 1,3 lat Barana, która niewątpliwie zwiększa wśród ludzi potrzebę wyłądowania własnej agresji lub agresji grupy ludzkiej. Od sierpnia 2019 do grudnia 2019 wchodzimy w okres jej najbardziej agresywnej wersji.
- Czego możemy się spodziewać ? - Gdy dodamy do tego wymienione wyżej konfiguracje planet to możliwe są najczarniejsze scenariusze, pod warunkiem, że znajdzie się na Ziemi człowiek, który je zrealizuje.

Słowniczek, czyli kilka słów jak działają planety w połączeniu z ASC lub MC.; Każde połączenia Marsa z ASC lub MC wiąże się w roku 2019 ze współdziałaniem tej planety z Wenus. Przy opozycji z ASC możliwa jest współpraca, szczególnie przy realizowaniu ambitnych celów w różnych dziedzinach działalności grup ludzkich. Księżyc reprezentuje bezpośrednio zwykłych ludzi, a więc każde jego połączenie w jakiś sposób ich uaktywnia.
Słońce połączone z ASC lub MC ułatwia osiągnięcie sukcesu również w wielu dziedzinach działalności człowieka. Po za tym dotyczy skuteczności i wpływu "władzy" na działania w danym mieście.
Saturn harmonijny stabilizuje, ale nieharmonijny "zachęca" do jakichś ograniczeń i grozi wypadkami, których wyrazem może być terroryzm.
Głęboka transformacja społeczna i cywilizacyjna może nastąpić w tych krajach lub miastach w których Pluton jest połączony silnym aspektem z ASC lub MC. Jeżeli przy silnym działaniu Plutona, włodarze miasta nie podejmują pozytywnych działań to rozładowanie sił Plutona, może oznaczać jakąś klęskę spowodowaną przez jeden z żywiołów: pożar, trzęsienie ziemi, powódź lub huragan.
Silne połączenia Urana z ASC lub MC dodają do tego tendencje rewolucyjne, możliwość powstawania huraganów i gwałtownych burz lub niebezpieczeństwo dotyczące kosmosu - np. upadek jakiegoś ciała kosmicznego na naszą planetę.Chociaż w tym przypadku do współpracy potrzebne by było silne działanie Saturna.
Neptun na planie materialnym wyraża i ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z wodą, np. powódź lub gazem, czyli jego wybuchem. Jeżeli potraktujemy człowieka, jako element sił przyrody to Neptun połączony z ASC lub MC zachęca do różnego rodzaju oszustw i konfabulacji.

Skądinąd wiemy, że Wszechświat jest ruchomym superhologramem, z tego względu i żeby uzyskać pełen wgląd w prognozę, możemy dodać do kosmogramów na rok wibrację epoki wodnika. Treść wibracji epoki wodnika uzyskamy analizując dane przekazane przez "Wehikuł astrologiczny" lub "Zegar Epoki Wodnika", jak również kosmogramy wykonane na dzień 3 lutego, każdego roku.


-Czy harmonizują ze sobą różne odcinki czasowe (180 lat z 15 latami z 1,25 lat itd) ?-
-Czy są w układzie napięć lub konfrontacji?-

- Czy stopnie poszczególnych wibracji EW są połączone z planetami w kosmogramach na rok ? -
Jeżeli są połączone silnym aspektem to dane planety nabierają znaczenia i zwiększają swoją siłę w kosmogramie. Mogą uczestniczyć w tak zwanym "rezonansie harmonicznych", w którym najważniejsze są uczestniczące w nim ciała kosmiczne, a następnie aspekty, które łączą te ciała ze sobą. Rezonans tych samych energii, może spowodować nieuchronność zdarzeń, jak to miało miejsce 15 marca 2019 roku gdzie doszło do dwóch zamachów na meczety w Nowej Zelandii w mieście Christchurch. Oprócz "rezonansu harmonicznych" w kosmogramie na rok musi być spełniony jeszcze jeden warunek: Sprawca, którego kosmogram również wpisuje się w wyżej podane układy.

WEHIKUŁ ROKU PLATONA rok: 2019-03-20 godzina: 22 -59 min. -00 sek. C.T.E - UTC = + 1:00 Cykl NR: ******0***** Rok Platona równy 25860 lat.
GPE: Stop. Min. Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
2155 27 33 45 *** WODNIK-SMOK ***
współodpowiedzialność*
1) 180L 0 45 5 * KOZIOROŻEC-WĄŻ
wytrwałość *
2) 15L 9 1 9 * KOZIOROŻEC-WĄŻ
wytrwałość *
3) 1,25L 18 13 51 * BARAN - TYGRYS
twardość *
4) 38 d 8 46 13 * SKORPION - KOZA
przezorność *
5) 03 d 15 14 45 * WODNIK - SMOK
współodpowiedzialność *
6) 06 h 2 57 3 * LWA - PIES
wspaniałomyślność *
7) 31 m 5 24 36 * PANNY - KOGUT dokładność *
8) 2,6 m 4 55 13 * SKORPION - KOZA przezorność *

W kosmogramach dla 24 największych polskich miast, które wykonałem w 2019 roku można powiedzieć, że w 15 polskich miastach Wenus jest w kwadraturze do (+/-) 2 stopnie z Ascendentem tych miast. Jednocześnie w 14 miastach Mars jest w opozycji (+/-) do 2 st. do ASC. Ten układ jak już wyżej wspomniałem jest wysoko-energetycznym układem (półkrzyż) do realizowania ambitnych celów we wszelkich sferach ludzkiego bytowania.
Niepokojąca może okazać się koniunkcja Merkury z Neptunem w opozycji do M.C.(+/-) do 2 st., szczególnie w tych miastach gdzie rządy są liberalne. W tych miastach rządzący mają skłonność do korupcji, konfabulacji i oszustwa, również wyborczego. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na miasta w których planety są połączone do (+/- 1) stopnia do Ascendentu lub Medium Ceoli.

Moim zdaniem słabym punktem demokracji, są manipulacje wyborcze do których doszło w niektórych dużych miastach Polski, w poprzednich wyborach samorządowych.
Co powinni się zrobić w tej sytuacji: Od politycznić komisje wyborcze, jeżeli się nie da, to wprowadzić dla równowagi jednakową liczbę z jednej jak i zdrugiej opcji politycznej. Wprowadzić programy komputerowe, które automatycznie zliczaja głosy, oraz kontrolę video, itp.
Wyniki powinny być zliczane elektronicznie i podawane tu i teraz itd. W dobie elektroniki czas zliczania głosow powinien być ograniczony do minimum. Moim zdaniem każde przedłużanie zliczania głosów, może wiązać się z manipulacją wynikami wyborów.
przewiń do miast na literę K i L
przewiń do miast na literę O i P
przewiń do miast na literę R, S i T
przewiń do miast na literę W i Z


wróć do górywróć do góry
wróć do góry


wróć do góry

W kosmogramach dla niektórych miast świata, które wykonałem w 2019 roku można wyróżnić wpływy hamonijne i nieharmonijne, szczęśliwe i mniej szczęśliwe. Każda planeta może wpływać harmonijnie (kolor zielony) lub nieharmonijny (kolor czerwony).
Tradycyjnie proszę zwrócić uwagę na nieharmonijne wpływy Saturna: koniunkcja, kwadratura, opozycja, kwinkunks do Ascendentu lub do M.C.
W 2019 roku Saturn jest w koniunkcji z Plutonem co stwarza możliwość głębokiej transformacji istniejącej struktury (jakiejkolwiek struktury), w skrajnych przypadkach, gdy ta siła pozostaje poza kontrolą wyższych energii możliwe są działania destrukcyjne, szczególnie w tych miastach w których ta koniunkcja znajduje się na ASC lub w 1 domu lub na MC lub w pobliżu MC. Jeżeli dodamy do takiego kosmogramu Marsa połączonego z ASC lub MC., to w takim mieście możliwy jest konflikt zbrojny lub inne destrukcyjne wydarzenie. Druga strona medalu, ułatwia transformację istniejącego Stanu prawnego, struktury politycznej lub państwowej. Natomiast Siły przyrody mogą "obudzić się" i przedstawić jako: wybuchy wulkanów - Saturn reprezentuje m.in. góry, a Pluton wybuch atomowy lub niezwykłą siłę żywiołów: ognia- ziemi- powietrza i wody. Mamy więc zwiększoną możliwość wystąpienia: pożarów, tsunami, trzęsień ziemi i huraganów.

Co się jeszcze ciekawego wydarzy w 2019 i na początku 2020 roku, pozostawiam to tym czytelnikom, którzy lubią zagadki i mają czas, aby przeanalizować wybrane przez siebie kosmogramy, których jest 134 i dla niektórych z nich chcą rozwinąć temat. W zapisanych tam układach planet i wibracjach epoki dla podanej daty zakodowane są odpowiedzi na stawiane przez nich pytania. Jeżeli będą pytania osób zainteresowanych jakimś wybranym miastem to proszę pytać. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć, poprzez e-mail lub przy powtarzających się pytaniach w menu Aktualności.
Pytania proszę kierować poprzez menu ---> Kontakt.

przewiń do miast na literę B:
przewiń do miast na literę C
przewiń do miast na literę D
przewiń do miast na literę G
przewiń do miast na literę H
przewiń do miast na literę I,J
przewiń do miast na literę K
przewiń do miast na literę L
przewiń do miast na literę M
przewiń do miast na literę N
przewiń do miast na literę O
przewiń do miast na literę P
przewiń do miast na literę Q,R
przewiń do miast na literę S
przewiń do miast na literę T
przewiń do miast na literę U,V
przewiń do miast na literę W
przewiń do miast na literę Y,Z
wróć do góry
wróć do góry

wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do górywróć do górywróć do góry

wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry

wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do górywróć do góry
wróć do góry
wróć do górywróć do góry
wróć do góry
wróć do górywróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry
wróć do góry

opracował: Aleksander Wezuski