galaktyka


ODKRYWANIE

Pod tym słowem: "Odkrywanie", chciałbym zaprezentować czytelnikowi moje odkrycia i przemyślenia, których celem jest rozwój pola świadomości człowieka, oraz jego myśli i wiedzy.

- Co udało mi się odkryć? -

Za najważniejsze moje odkrycie uważam uświadomienie sobie że: Wszechświat jest zorganizowanym w sposób holograficzny. Jest to ruchomy Multi-Hologram".
Dowodem na ten fakt, jest opracowana przeze mnie metoda wyznaczania płci dziecka przed jego poczęciem na podstawie dokładnych dat urodzenia rodziców i miejsca poczęcia.

Postawiłem następujące tezy:
"Jeżeli Wszechświat jest ruchomym Multi-hologramem, to my ludzie jesteśmy jego wizerunkami, czyli mikro- wszechświatami". (O czym również pisał w starożytności Platon);

Jeżeli człowiek jest mikro - wszechświatem to musi znaleźć wokół siebie najbliższy i największy byt kosmiczny, jakiś makro - wszechświat, który reprezentuje nasz ludzki mikro - wszechświat.

Większość czytelników może wiedzieć jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie: Największą, a jednocześnie najbliższą całością dla mieszkańców naszej planety Ziemi jest Układ Słoneczny.

Na moje "Odkrywania", Platon by odpowiedział, że są to moje przypomnienia, które znajdują się w moim umyśle od tysięcy lat. (nie mylić umysłu z mózgiem materialnym):

A. Wszechświat to ruchomy wielo-hologram. Słowo wielo-hologram wprowadziłem do określenia ruchomego hologramu, który powstał ze stopniowego zagęszczania czasoprzestrzeni, aż do powstania materii. (której jak skądinąd wiemy jest ok. 4% w stosunku do masy całego wszechświata.) Dla przykładu: - Czym jest fala elektromagnetyczna? - Jest to ruchomy hologram dwóch fal skalarnych. Chciałbym przypomnieć, że fale skalarne zostały odkryte przez Nicola Tesla. Fale skalarne są to niematerialne pra-żywioły, z których po zagęszczeniu powstają żywioły materialne. (Na przykład Elektron i Pozyton są ruchomymi hologramami dla fal elektromagnetycznych, czyli powstają z dwóch fal elektromagnetycznych o energii większej niż 16 MeV. itd)

My ludzie jesteśmy w tej strukturze Jego częściami a jednocześnie obrazami całości, zakodowanymi i uproszczonymi w sposób holograficzny. Największą i jednocześnie najbliższą całością dla mieszkańców naszej planety - Ziemian jest Układ Słoneczny (US), z czego wynika, że jesteśmy "zakodowanym" obrazem US. Astrologia działa na zasadzie kodowania ruchomego hologramu najbliższej całości, jaką jest US. Z dużym prawdopodobieństwem kodujemy US w strukturze atomowej, a także w powłokach człowieka: mentalnej, eterycznej, astralnej i fizycznej. Każda z tych powłok ma związek z ciałami kosmicznym US. Powłoka eteryczna, mentalna i Świadomość ze Słońcem, Merkurym, Uranem, Wenus, Jowiszem i Marsem - żywioły ognia i powietrza; powłoka astralna i Podświadomość z żywiołem wody (Księżyc, Pluton, Neptun); powłoka fizyczna z żywiołem ziemi (Eris, Wenus, Saturn, Ceres i Merkury);

B. Na podstawie punktu A. opracowałem metodę wyznaczania płci dziecka przed jego poczęciem. Dane wstępne to: daty urodzenia rodziców i miejsce poczęcia.

C. Analiza wielu tysięcy lat istnienia cywilizacji ziemskich pozwoliła mi przedstawić tezę:
"Wibracja danej Epoki (2155 lat) rządzi światem".
Jak pisał Artur Schopenhauer:
" My ludzie robimy to co chcemy, jednak nie możemy chcieć tego czego chcemy".
Te nasze ludzkie chcenie związane jest z wibrację epoki, której rodzaje wyświetlają i obliczają dla wszystkich stref czasowych Ziemi moje programiki: Zegar Epoki Wodnika, Wehikuł Astrologiczny i Stoper Astro. Ciekawe poglądy, które potwierdzają holograficzną strukturę wszechświata to przede wszystkim tacy wybitni ludzie jak profesor David Bohm, uczeń Alberta Einsteina, który pisze, że w kodowaniu holograficznym, najważniejsza jest struktura ruchu, a więc przesunięcia fazowe, co w astrologii wyznaczają aspekty pomiędzy ciałami kosmicznymi. Najważniejsze jest to, że niezależnie od wielkości ciała fizycznego, możemy "dziedziczyć" kąty, które nie ulegają zmianom.

W książce Carlosa Castanedy słowami don Juana mówi On o "Tonalu Epoki", który jest związany z "Tonalem człowieka". Pod słowem "Tonal człowieka", kryją się dwie jaźnie człowieka: Świadomość i Podświadomość. W swoich książkach Castaneda dużo uwagi poświęca "Nagualowi", który z naszej europejskiej perspektywy może reprezentować Wyższą Jaźń człowieka, o której nasza nauka na razie milczy, albo ją neguje.
Jeżeli kontakt z Wyższą Jaźnią wymaga "wyłączenia" dialogu wewnętrznego pomiędzy jaźniami: Podświadomością i Świadomością to medyczna metoda kontaktu z WJ, w celu uzdrowienia pacjenta, może nazywać się: "Śpiączka Farmakologiczna".

Jan Pająk w swojej filozofii Totalizmu pisze o "głupiej" materii i inteligentnej przeciw-materii. Przyrównuje materię do Hardware, a przeciw-materię do Software komputera. Cały wszechświat jest dla niego rodzajem Superkomputera, o czym również wspomina sławny fizyk Stephan Hawking.

D. Astrologia chińska preferuje bardziej wpływ wibracji żywiołów i znaków epoki, a astrologia europejska preferuje bardziej wpływ wibracji zodiakalnych na jednostkę ludzką. Łącząc astrologię chińską epoki z astrologią europejską zodiakalną uzyskujemy pełniejszy obraz całości i jej lepsze zrozumienie.

G. Holograficzna struktura wszechświata umożliwia w fizyce unifikację oddziaływań grawitacyjnych i silnych.

H. Mam prośbę do fizyków i matematyków, żeby nie stosowali we wzorach matematycznych "renormalizacji", gdyż tym sposobem hamują zrozumienie i rozwój fizyki. Holograficzna idee wszechświata nie potrzebuje "renormalizacji" (czytaj: naginania faktów w obliczeniach matematycznych do teorii materialistycznych). Sama z siebie wyjaśnia wszystkie "renormalizacje". Jednocześnie stosowanie "renormalizcji" w obliczeniach jest podstawowym dowodem, że wszechświat podlega innym prawom niż przedstawiane przez naukowców. Renormalizacja nie jest potrzebna gdy założymy, że wszechświat jest zorganizowany w sposób holograficzny.

Na koniec chciałbym moich czytelników zaprosić do przeprowadzenia eksperymentu mentalnego:

Zakładamy, że Wszechświat to jeden Super-Organizm zorganizowanym w sposób holograficzny.

- Co to oznacza dla człowieka? -

Ruchomy hologram jakim jest człowiek wytwarza dwa obrazy:
1 - rzeczywisty i 2 - pozorny;
- Co się okazało? - że obrazem pozornym jest ciało fizyczne człowieka, a obrazem rzeczywistym jest Jego „sobowtór eteryczny”. Sobowtór eteryczny jest to struktura energetyczna wokół ciała fizycznego człowieka → patrz na mojej stronie temat: „Samouzdrawianie”.

W skrócie jesteśmy projekcją całego wszechświata, czyli taki rzeczywisty Matrix. Można powiedzieć, że subiektywnie istniejemy jako psychofizyczne obiekty - hologramy nakładających się na siebie różnych całości, które znajdują swoje "odbicie holograficzne" w naszych ciałach.
Innymi słowy istniejmy w stosunku do innych osób, jednak w stosunku do całego wszechświata - Absolutu, jesteśmy Matrixem, czyli Jego ukrytą projekcją.

Tak, czy siak ON jest SAM.

My wszyscy mieszkańcy naszego wszechświata, jesteśmy tylko jego projekcją, ale jak doskonałą i jak trudną do ogarnięcia umysłem i duchem.

Idziemy od tego co mikro do tego co makro.
Najpierw są mentalne odpowiedniki żywiołów materialnych o których pisał w starożytności sławny filozof Platon: pra-ogień, pra-ziemia, pra-powietrze i pra-woda, w fizyce nazywamy je falami skalarnymi o różnych wibracjach. Po zagęszczeniu takiej czasoprzestrzeni w sposób holograficzny uzyskujemy to co widzi każdy człowiek wyglądając np. przez okno swego domu, są to materialne żywioły: powietrze, ziemia, ogień i woda. Jest to kolejny dowód na holograficzną strukturę naszego wszechświata.

Pytanie następne: - Jesteśmy projekcją czego? - Jesteśmy projekcją różnych wielkości fizycznych i niematerialnych, które tworzą naszą strukturę psychofizyczną.

W skrócie.

Ponieważ z materialnego punktu widzenia Jego masa zbliżona jest do zera to nie musi posiadać żadnego początku, a co za tym następuje nie musi mieć żadnego końca.

Pytanie: - Czy prawie zero posiada jakiś początek? - Zero nie potrzebuje żadnego początku, gdyż prawie zero samo jest początkiem. Jeżeli nie ma początku to również nie musi mieć żadnego końca. Nie może mieć żadnego końca, istnieje więc wiecznie.

Załóżmy, że Ty jesteś Absolutem i chcesz stworzyć Wszechświat. - Co robisz? -
Z matematycznego punktu widzenia jest to proste: + nieskończoność - nieskończoność = zero;
Zaczynamy od mikro-świata.
Dobrym "namacalnym" przykładem dla wszystkich czytelników będzie fala elektromagnetyczna, której obraz pozorny zwany fotonem, jak skądinąd wiemy posiada masę spoczynkową równą zero.
- Czy z prawie zera, można otrzymać coś? - Jak wiemy z fizyki można. - Co dalej? -
Dwie fale elektromagnetyczne spójne o odpowiednio dużej energii kreują parę pozyton i elektron, są to pierwsze "cegiełki" materii.
Z tych "cegiełek" po kolejnym holograficznym zagęszczenie czasoprzestrzeni zwanej pozytonem lub elektronem, możemy otrzymać ruchomy hologram zwany protonem i neutronem.
Otrzymujemy więc naszą ukochaną materię, która jak skądinąd wiemy powstaje z fali elektromagnetycznej, czyli materia powstaje z zagęszczonego światła.
Protony i neutrony to "ruchome hologramy", dla elektronów, pozytonów, neutrin i fal elektromagnetycznych
Co słychać w makro-świecie.
Pierwsze założenie jest takie: Trzeba stworzyć "Coś" nieskończenie wielkiego i jednocześnie "Coś" nieskończenie małego i w sumie otrzymać zero.
Drugie założenie: pierwsze założenie musi być całością, jednocześnie powinno być podzielone na części. Taką strukturę posiada jedynie ruchomy hologram.
Ruchomy hologram spełnia te warunki: może być nieskończenie mały i jednocześnie nieskończenie duży, być podzielony na części, a jednocześnie mieć w sobie zakodowaną całość. Być jakby całością w częściach.
Wszystkie istoty ludzkie we wszechświecie reprezentują ową całość zwaną niekiedy Absolutem - Wszechświatem. Upraszczając zagadnienie: On jest nami wszystkimi , a My jesteśmy Nim, jako jego uproszczone całości, które w materialnym świecie można nazwać "komórkami" Super-hologramu.

Od początku Epoki Wodnika (03.02.1844 r do roku 2024) na ludzi oddziałuje wibracja "Koziorożca", które skłania do strukturalnej i materialnej wizji wszechświata. Człowiek w tym okresie odcina się od całej prawdziwej i fałszywej mistyki stworzonej przez poprzednią epokę Ryb. Wchodzi "głęboko" w materię w poszukiwaniu panaceum na wszystkie "dolegliwości" cywilizacyjne.
- Czy ludzkość zagłębiając się w materii odnalazła to czego szukała ? -
Chciałbym aby moi czytelnicy na to pytanie sami spróbowali sobie odpowiedzieć.
W tym miejscu chciałbym zakończyć moje rozważania i jednocześnie zaprosić moich czytelników do uzupełnienia i rozszerzenia powyższego wywodu, mam tu na myśli książki następujących autorów:
1. Rajneesh Osho -"Księga zrozumienia", "Żyj według własnych zasad", "Apteka dla Duszy" Wydawnictwo Czarna Owca 2015;
2. Jan Pająk - "Totalizm " dostępny w internecie;
3. Carlos Castaneda - "Opowieści o mocy", "Potęga milczenia", "Wewnętrzny ogień", "Magiczne kroki";
4. Moosbrugger Guido - "UFO z Plejad" (niektóre ciekawe informacje z tej książki znajdują się na mojej stronie);
5. Andrzej Donimirski - "Przybysze z kosmosu, rzeczywistość czy fantazja";
6. Josef Jonas - "Tajemnice energii życia"(również niektóre ciekawe informacje z tej książki znajdują się na mojej stronie);
7. Hoimar von Ditfurth - "Dzieci Wszechświata", "Na początku był wodór", "Duch nie spadł z nieba";

Do plików, które coś nowego odkrywają lub pokazują zaliczam na mojej stronie.:
- ODKRYWANIE
- WSZECHŚWIAT -
- PIRAMIDA
- EPOKA WODNIKA
- ZEGARY ASTRO
- PŁEĆ DZIECKA
- KOSMOGRAMY
- SAMOUZDRAWIANIE
- NUMEROLOGIA

Pozdrawiam wszystkich ludzi, czyli siebie samego i patrzę z "Góry" idąc mentalną drogą do zrozumienia tej fenomenalnej całości.

opracował: Aleksander Wezuski