galaktyka

1. Ruchoma Piramidka

Opis żywiołów funkcjonujących w piramidzie.

Piramida to jedna z niewielu brył, na przykładzie której można poglądowo przedstawić działanie żywiołów astrologicznych w strukturach czasoprzestrzennych.
Ważne są również liczby: (4) to cztery żywioły (ogień, ziemia, powietrze, woda) i (3) to trzy
jakości (kardynalna, stała i zmienna), w czterech żywiołach zawarte są trzy jakości, które odnoszą się do elementów składowych piramidy.
Cztery żywioły reprezentują cztery ściany boczne piramidy, które mają po trzy krawędzie i tworzą cztery trójkąty.
Te cztery trójkąty połączone są w jednym punkcie i określają wierzchołek piramidy.
Żeby żywioły działały właściwie należy naszą piramidę, ustawić jedną z krawędzi w kierunku wschodnim.
Ustawiając jedną z krawędzi dokłądnie na wschód, konfigurujemy piramidę na cztery podstawowe kierunki:
wschodni, południowy, zachodni i północny.
Cztery krawędzie kwadratu tworzą strukturę kardynalną, która jak już wspomniano wcześniej tworzy podstawę piramidy.
Z każdego rogu kwadratu, wychodzą krawędzie ścian bocznych, które koncentrują się w jednym punkcie, nad środkiem podstawy na określonej wysokości, zwanym wierzchołkiem piramidy.
Na naszym rysunku piramidę widzimy z góry. Krawędź po prawej strony jest zorientowana na wschód,
co łączy ją z żywiołem ognia, czyli ze znakiem barana.
Znak ten zaznaczony jest linią czerwoną zakończoną strzałką, której zwrot skierowany jest na południe.
Możemy tą linię zakończoną strzałką określić jako graf Barana. Cała wschodnia ściana boczna tej piramidy reprezentuje żywioł Ognia.
Drugi znak ognisty Lew tworzy graf żółty skierowany w górę do punktu koncentracji ostrosłupa.
Razem znaki żywiołu ognia tworzą trójkąt, którego podstawę stanowi czerwony graf barana, który równa się = żółty graf Lwa + pomarańczowy graf Strzelca.
Trójkąt ten stanowi ściankę boczną piramidy zorientowaną na Wschód.
 
Podobnie wygląda rozkład znaków żywiołu powietrza, który tworzy ściankę zachodnią piramidy. Zielony graf Wagi posiada ten sam kierunek jak graf Barana lecz przeciwny zwrot z południa na północ.
Na ściance zachodniej żywiołu Powietrza koncentrację energii daje fioletowy graf Wodnika, skierowany (podobnie jak graf Lwa) do wierzchołka piramidy.
Niebieski graf Bliźniąt skierowany jest w dół piramidy do węzła Wagi i Raka.
Na ściance zachodniej znaki żywiołu powietrza tworzą trójkąt, którego podstawę stanowi zielony graf Wagi równy jest = fioletowy graf Wodnika + niebieski graf Bliźniąt.
 
Grafy znaków żywiołu ziemi tworzą ściankę południową piramidy. Cynoberowy graf Koziorożca = seledynowy graf Byka + ciemno-żółty graf Panny.
 
Grafy znaków żywiołu wody tworzą ściankę północną. Turkusowy graf Raka = purpurowy graf Skorpiona + granatowy graf Ryb.
 
Z tych równań wynika, że znaki kardynalne tworzą podstawę, z której korzystają pozostałe znaki do realizacji swoich zadań,
znaki stałe koncentrują energię, a znaki zmienne rozpraszają energię w celu przekazywania informacji.
Piramida ze swojego wierzchołka wysyła tak zwaną neoenergię, która jak to wyżej przedstawiono związana jest z kształtem bryły, w której odbywa się ruch żywiołów.
Jedna z elementarnych wersji „ruchu" żywiołów w piramidzie może prezentować się następujaco:
Rozpoczyna się na wschodzie wibracją znaku Barana, która po wschodniej krawędzi kwadratu przemieszcza się na południe, zmiana kierunku na zachodni,
wzdłuż krawędzi południowej powoduje zmienę wibracji Barana na wibrację znaku Koziorożca, który reprezentuje żywioł ziemi.
Następna zmiana wzdłuż krawędzi zachodniej powoduje zmianę wibracji ziemskiego znaku Koziorożca na wibrację powietrznego znaku Wagi.
Kolejna zmiana kierunku wzdłuż krawędzi północnej, zmienia wibrację Wagi na wibrację wodnego znaku Raka.
Znak Raka zamyka obwód kwadratu kardynalnego, który daje podstawę do istnienia kolejnych kwadratów: stałego i zmiennego.
Znaki stałe koncentrują energię, w punkcie, który określony jest przez wierzchołek piramidy. Znaki zmienne rozpraszają energię wzdłuż krawędzi idących do rogów podstawy piramidy.
 
Energia żywiołów może płynąć wzdłuż krawędzi piramidy w kolejności zgodnej z kolejnością żywiołów i znaków w zodiaku.
Oto ruch żywiołów w piramidzie: idąc od prawej krawędzi kwadratu w dół to baran, następnie zwrot w prawo w górę do połowy przekątnej mamy byka, druga połowa przekątnejw dół to są bliźnięta, górną krawędzią kwadratu w prawo to rak, przekątną kwadratu w górę to lew, w dól to panna, lewy bok kwadratu w górę to waga, przekątną w górę do wierzchołka to skorpion, przekątną w dół to strzelec, dolną krawędzią kwadratu w lewo to koziorożec, przekątną w górę do wierzchołka to wodnik i w dół do prawej krawędzi to ryby i cykl można powtórzyć. To samo przy pomocy grafów:
czerwonygrafBarana - zielony graf Byka - niebieski graf Bliźniąt - turkusowy graf Raka - żółty graf Lwa - ciemnożółty graf Panny -
niebieskozielony graf Wagi - purpurowygraf Skorpiona - pomarańczowy graf Strzelca - cynoberowy graf Koziorożca - fioletowy graf Wodnika -
granatowy graf Ryb i cykl można powtórzyć.
"Kolory znaków zodiaku"
 
Wracając do kolorów poszczególnych znaków zodiaku, chciałbym zaznaczyć, że powyższy podział został zaczerpnięty z malarskiego "koła kolorów" używanego przez artystów,w którym kolory tworzące najbardziej kontrastowe związki znajdują się po przeciwnych stronach koła.
W przypadku znaków zodiaku: naprzeciwko czerwonego znaku Barana znajduje się zielony znak Wagi, naprzeciwko
seledynowego znaku Byka znajduje sią purpurowy znak Skorpiona. Naprzeciwko niebieskiego znaku Bliźniąt znajduje się pomarańczowy znak Strzelca.
Naprzeciwko turkusowego znak Raka znajduje się cynoberowy znak Koziorożca i naprzeciwko
ciemnożółtego znak Panny znajduje się granatowy znak Ryb.
Powyższe kolory funkcjonują jako kolory dopełniające i są najbardziej kontrastowymi związkami.
 
Inną możliwością jest połączenie kolorów znaków zodiaku leżących w opozycji na zasadzie barw dopełniających do bieli:
Dla Barana - czerwony to dla opozycyjnej Wagi - niebieskozielony
Dla Byka - seledynowy to dla op. Skorpiona - purpurowy
Dla Bliźniąt - niebieski to dla op. Stzrelca - pomarańczowy
Dla Raka - turkusowy to dla op. Koziorożca - cynoberowy
Dla Lwa - żółty to dla op. Wodnika - fioloetowy
Dla Panny - ciemnożółty to dla op. Ryb - granatowy
 
Przy podziale znaków na dekanaty, a następnie na dwadasamsy i dwadasamsy potęgowane (1/12), każdy znak zodiaku zawiera odcienie wszystkich pozostałych barw.
Dzięki temu każdy stopień zodiaku zawiera całą gamę wibracji całego zodiaku w formie zakodowanej, a co za tym idzie uproszczonej.
Piramida wysyła ze swojego wierzchołka strumień neoenergii, który również może być nośnikiem zakodowanej informacji. Wierzchołek piramidy pełni również funkcję anteny odbiorczej dla neoenergii płynącej z kosmosu.
Czy neoenergia może mieć postać strumienia neutrin, czy innego materialnego nośnika, zależy to od zastosowanych urządzeń.
 
Piramida kojarzy sie ze starożytnym egiptem i Epoką Byka - coś dużego i masywnego to było to, co reprezentowało tą epokę. Wewnątrz tej piramidy ukryta jakaś tajemnica, związana ze śmiercią i tutaj mamy Skorpiona znak opozycyjny do znaku Byka. Oba te znaki stanowią i piszą treść tej epoki.
Dla wzmocnienia ciała i ducha proponuję: "Afirmację Piramidy"
"tutaj jest Afirmacja Piramidy"

opracował: Aleksander Wezuski