galaktyka

1. Żywioły Piramidy, 2. Afirmacja Piramidy, 3. Kolory znaków zodiaku

"Ruchoma piramidka"

Moje logo strony - "fotka Urana z jego symbolem" porusza się z piramidką, która obraca się wokół osi pionowej prezentując na ścianach bocznych określone symbole. Ruch piramidki symbolizuje powszechną zasadę wszechświata, że wszystko co istnieje jest w ruchu. Począwszy od podstawowej cegiełki, którą jest każdy atomu, a skończywszy na rozszerzającym się jak "balon" Wszechświecie. Dzięki temu, że wszechświat rozszerza się mamy dodatnią "strzałkę czasu", a więc wszelkie byty i procesy fizyczne mają zakodowaną możliwość rozwoju. Dotyczy to również naszego ziemskiego padołu i jego mieszkańców, którzy będąc cząstką tego W., stanowią określone trybiki w jego machinie.

Holograficzna symbioza pomiędzy dowolną całością, a jej cząstkami może przybierać różnorodne formy, niekiedy trudne do zinterpretowania.
Skądinąd wiemy, że piramidę można skonfigurować ustawiając jej jedną z krawędzi w kierunku wschodnim, a tym samym jej przeciwna krawędź będzie na zachodzie, a dwie pozostałe skonfigurowane zostaną na kierunku północ i południe.

Czytając o ostatnich odkryciach fizyków, że masa neutrin ma związek z przesunięciami fazowymi, czyli zmianą energii. Konfiguracja piramidy jedną krawędzią na wschód, powyższy fakt wykorzystuje do dystrybucji energii.

Nazwa neutrino można przypisać do ezoterycznej nazwy energii, zwanej praną, którą odżywia się ciało fizyczne człowieka, poprzez wchłanianie jej najpierw przez swojego sobowtóra eterycznego. Przy czym prana w stosunku do neutrin, może być jego eteryczną formą. Różne rodzaje neutrin i prany reprezentują odpowiadające im żywioły, które podzielone są na astrologiczne znaki zodiaku.

To że dzielimy ekliptykę na dwanaście znaków zodiaku jest konsekwencją holograficznej zasady, która zapowiada istnienie mniejszych całości, następnie są one częściami jeszcze mniejszych całości itd.

Wracając do małej obrotowej piramidy. Rozpoczynamy od żywiołu ognia, który dopełnia się do całości poprzez żywioł powietrza, czyli linia wschód - zachód.
Na "ognistej" ściance piramidki [E - W] od strony [E] umieszczony został wizerunek Słońca na którym znajduje się swego rodzaju arcydzieło złożonej symetrii: wzór powstały z połączenia 248 punktów w ośmiowymiarowej przestrzeni.

grupa-E8

na drugim rysunku mamy Wersję 3-W grupy-E8

grupa-E8 wersja 3W

Zespół uczonych z University of Maryland zbadał i opisał 248-wymiarową strukturę znaną pod nazwą E8. Rozgryzienie łamigłówki było cięższym zadaniem od rozszyfrowania ludzkiego genomu, a wyniki obliczeń dokonanych przy pomocy superkomputerów ważą 60 gigabajtów, a gdyby go wydrukować, zużytym papierem można by pokryć całą powierzchnię Manhattanu.

Na "powietrznej" ściance piramidki [E - W] od strony [W] umieszczone zostało moje Logo strony wizerunek URANA – na nim znajduje się jej symbol astrologiczny. Władca Epoki Wodnika (czytaj plik Epoka Wodnika), której - WIBRACJA - powoli od 1844 roku zaczyna dominować na Ziemi, obdarzając ludzi i wszystkie byty nowymi priorytetami. Ta Epoka zwana Złotą jest najlepszym pokarmem dla rozwoju DUSZY i DUCHA na ZIEMI..

Uran i symbol Urana

Dzięki inspiracyjnym podszeptom Urana, dla niektórych naukowców matematyków "grupa Liego" stała się priorytetowym problemem i dlatego właśnie teraz nastąpiło jej rozwiązanie.

Na linii wschód - zachód, czyli żywioły ognia - powietrza, zostały zainspirowane powszechną Świadomością dla nowych priorytetów, które dały i nadal dają niezwykłe efekty godne opisania (patrz plik Epoka Wodnika!).

Druga linia południe - północ, czyli żywioły ziemi i wody, są jednocześnie symbolami przeszłości i pamięci. Ziemię reprezentuje znak "oko Horusa", a wodę znak Jang - Jin.
Na "ziemskiej" ściance piramidki [S - N] od strony [S] umieszczony został wizerunek Księżyca z symbolem "oka horusa".


Oko Horusa

Znak ten może służyć wszystkim, którzy pragną pojąć tajemnicę światła i ciemności w swoim wnętrzu i otworzyć się na dar jasnowidzenia. Może wyjawić nam tajemnicę przeszłych wcieleń, a także ukazać nam nasze możliwości. Mocno pobudza pracę trzeciego oka. Najważniejsze, to być zrelaksowanym. Wchodzimy w stan alfa za pomocą medytacji lub muzyki. Gdy czujemy, że jesteśmy gotowi, zadajemy pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź. Wyrażamy intencję połączenia się z kosmicznym źródłem informacji. Wyobrażamy sobie znak Oka Horusa ponad swoimi oczami, jednocześnie wizualizując napływający do naszego trzeciego oka strumień świetlnej energii. Koncentrujemy się i sprawdzamy jakie pojawiają się odpowiedzi

Na "wodnej" ściance piramidki [S - N] od strony [N] umieszczony został wizerunek Jowisza i znak jin i Jang.

znak Jang i Jin

Feng Shui przyjmuje dualizm rzeczy. Oznacza to, że każda rzecz lub dowolny byt posiada dwie strony. Określa się je jako Jin - strona żeńska oraz Jang - strona męska. Jedna nie może funkcjonować bez drugiej, obydwie zawierają w sobie cząstkę przeciwną.

Przedstawia on współczesny symbol Jin Jang. Biała cząstka oznacza energię Jang - męską, czarna Jin - żeńską. Obydwie zawierają w sobie drobne elementy strony przeciwnej. Są w bezustannej zmianie. Jedna nie może funkcjonować bez drugiej. Tak jak jasność (Jang) nie może istnieć bez ciemności (Jin) z tego prostego powodu, że gdyby nie było ciemności, nie wiedzielibyśmy kiedy jest jasno. Zimno (Jin) nie może istnieć bez ciepła (Jang), dobro (Jang) bez zła (Jin) itd...

Rola Jowisza ma spowodować zalegalizowanie tej zasady, jej lepsze zrozumienie i impuls do szczęśliwego przyswojenia sobie wyższej wiedzy "Wyższej Jaźni" poprzez opanowanie reakcji emocjonalnych strony przeciwstawnej.

- Dlaczego ? -

Ponieważ kontakt z "Wyższą Jaźnią" mamy wyłącznie poprzez "Niższą Jaźń", które symbolizowane są przez wizerunek Księżyca i jego ziemskie "Oko Horusa".

Pogodzenie przeciwstawnych sił wymaga współpracy wszystkich jaźni. Pierszym krokiem jest utworzenie kanału łączącego "Niższą Jaźń" z "Wyższą Jaźnią". Do utworzenia takiego "kanału", najlepiej wykonywać ćwiczenia medytacji, ćwiczenia jogi, fizyczne lub inne.

Drugi krok to praca ze "Średnią Jaźnią" (Wola i Rozumowanie) nad rozszerzeniem pola jej świadomości, chociażby o ośmiowymiarową czasoprzestrzeń E8, zwaną "grupą Liego" i praca nad siłą woli, jak wyżej, itd.
Abstrahując od tego, rozwiązanie przez matematyków "grupy E8" jest prezentem i ukłonem w stronę holograficznego modelu Wszechświata.
- Co to oznacza ? -
Dowód matematyczny, że WSZECHŚWIAT:
- JEST WIELOWYMIAROWY
- POSIADA STRUKTURĘ HOLOGRAFICZNĄ
- ISTNIEJE W WIELU WARIANTACH, JAKO ŚWIATY RÓWNOLEGŁE.


opracował: Aleksander Wezuski