galaktyka

1. Epoka Wodnika

”Nowe spojrzenie na astrologię”

"Wszechświat to wielowątkowa powieść rozgrywana w umyśle Absolutu, w którym my ludzie i wszystkie istoty żywe, a w szczególności istoty ludzkie naszego Wszechświata, są komórkami nerwowymi tego Supermózgu, działającego jak telepatyczna superpajęczyna"

Aleksander M. W. Wezuski

Profesor David Bohm, uczeń Alberta Einsteina był pierwszym fizykiem, który przedstawił w swoich książkach koncepcję wszechświata zorganizowanego w sposób holograficzny. To odkrycie było dla mnie dużym wzmocnieniem mojego osobistego przekonania, że nie jestem odosobniony w moich poglądach na naturę wszechświata.

Holistyczne spojrzenie na znaki zodiaku, domy horoskopu, ciała kosmiczne i na każdy z tych elementów z osobna wymaga przedstawienia poglądu, który określi pewne kierunki w ich interpretacji. Założenie pierwsze: Wszechświat to jeden duży i ruchomy Superhologram, a to oznacza, że najmniejsza jego cząstka reprezentuje całość, najczęściej w sposób zakodowany.

- Dlaczego zakodowany ? –

Wynika to z prostego faktu, że po podzieleniu dowolnej całości na części, każda następna jest mniejsza od poprzedniej i jednocześnie musi zawierać całość, idąc tą drogą, możemy dotrzeć nawet, aż do budowy atomu.

Kodowanie całości nie dotyczy jedynie poziomu materialnego, ale również jej formy submaterialnej, następnie inteligencji, jak również Jaźni i jej różnych poziomów.

Odwracając kierunek przepływu myśli, docieramy do źródła, którymi są Jaźnie umiejscowione na różnych poziomach. Jeżeli Wszechświat jest jednym wielkim organizmem, a my ludzie żyjemy wewnątrz tego organizmu, jako jego oryginalne i niepowtarzalne odwzorowania, to stanowimy namacalny dowód na istnienie tego wszystkiego co my posiadamy, ale na zewnątrz nas, w stopniu niewyobrażalnie większym, aniżeli możliwości przeciętnego człowieka.

Mam tutaj na myśli takie atrybuty człowieka jak:

- Jaźnie (Świadomości)

- Inteligencja

- Emocje i uczucia

- Energia

- Itd., itp. walory osobowości ludzkiej.

Wracając do znaków zodiaku, możemy powiedzieć, że stanowią one archetypowe subenergie, kierowane również przez archetypowe rodzaje Jaźni i Inteligencji, które zgodnie z uniwersalnym prawem fizycznym, przenoszone są i funkcjonują w określonych porcjach. Porcje „energii”, które reprezentują zodiak są pierwotnymi żywiołami, o których pisał Platon. W naszej holostrukturze są one wszędzie, rozpoczynając od atomu, a kończąc na największych strukturach materialnych, jak ciała kosmiczne, galaktyki, czy gromady galaktyk. Każda planeta układu Słonecznego posiada swój zodiak, różny od ziemskiego, gdyż różny jest punkt odniesienia i różne są współrzędne względem centralnej gwiazdy galaktyki. Ruch Ziemi wokół Słońca określa zodiak, a ruch wirowy Ziemi tworzy "zodiak", który nazywamy domami. Człowieka jako holograficzna cząstka U.S. (można potraktować go jako punkt na ziemi), posiada holodynamiczny wizerunek zodiaku, który znany jest pod różnymi nazwami: aura wokół człowieka, meridiany, czakramy i ich kanały, świetlista postać itd., Itp. Znaki zodiaku reprezentują archetypowe porcje energii, które kodowane są w organizmie ludzkim w aurze człowieka, jako powszechnie znane żywioły: ognia, ziemi, powietrza, wody i eteru.

Rozkład tych żywiołów i ich konfiguracja zależą od "rysunku nieba" w momencie urodzenia, jeden człowiek może mieć więcej ognia, co może przejawiać się większym ekstrawertyzmem, egocentryzmem i chęcia do działania niż drugi, który ma przewagę wody, i może przejawiać zachowania introwertyczne, rodzinne z dużą empatią w stosunku do innych osób.

Jak już wspomniałem, w momencie urodzenia, zgodnie z zasadą holograficzną, kodujemy cały obraz nieba, wraz ze wszystkimi znakami zodiaku, wszystkimi planetami, i całą otaczającą nas czasoprzestrzenią. Te znaki zodiaku i domy horoskopu, w których mamy planety nabierają większego znaczenia od tych znaków i domów, które nie są obsadzone przez planety.

Kosmos obdarza człowieka rodzajem Świadomość, która funkcjonuje jako kombinacja wpływów: Słońca, znaków zodiaku i planet, zakodowana w sposób hologrficzny. Z holgraficznego punktu widzenia nie możemy, wydzielić jednego znaku zodiaku i badać go niezależnie od innych.

Taka sytuacja nie istnieje, nawet najmniejszy punkt reprezentuje całość, choć już siłą rzeczy, z racji swoich nikłych rozmiarów zakodowaną i uproszczoną. Tylko badając całość „rysunku nieba” (konfiguracje:znaków zodiaku, planet, domów i innych punktów astrologicznych), możemy osiągnąć zadawalające rezultaty.

Jak patrzymy na wizerunek naszej planety to trudno uwierzyć, że na jej powierzchni mieszka ponad 6,5 mld ludzi. Jak spojrzymy na naszą skórę to trudno uwierzyć, że na jej powierzchni żyje tyle miliardów różnych bakterii i mikrobów, a ile jeszcze wewnątrz naszych ciał. - gdyby te bakterie i mikroby umiały myśleć, czy myślały by o naszym ciele tak samo jak my myślimy o naszej Ziemi. ? -. Jedno jest pewne, one nie uważałyby, że my jesteśmy jakimiś żywymi organizmami. One tak, ale nie my. Podobnie większość ludzi uważa, że Ziemia i U.S., to martwe obiekty działające wyłącznie dzięki prawom przyrody i fizyki.

opracował: Aleksander Wezuski