galaktyka

”Kosmogramy rzutu monetą”


Kosmogram-"Rzut monetą_1"
24 rzuty monetą - wynik: 33,3% trafnych rzutów określających płeć dziecka.
Wynik jest o 16,7 % gorszy od rozkładu zgodnego z rachunkiem prawdopodobieństwa.


Kosmogram-"Rzut monetą_2"
24 rzuty monetą - wynik: 50,0% trafnych rzutów określających płeć dziecka.
Wynik jest idealnie zgodny z rachunkiem prawdopodobieństwa.


Kosmogram-"Rzut monetą_3"
24 rzuty monetą - wynik: 58,3% trafnych rzutów określających płeć dziecka.
Wynik jest o 8,3 % większy od rozkładu zgodnego z rachunkiem prawdopodobieństwa.


opracował: Aleksander Wezuski