galaktyka

1. Zdrowie, 2. Kolory Znaków Zodiaku

"Samouzdrawianie i uzdrawianie metodami naturalnymi"

Wstęp

W miarę zwiększania się zainteresowania tematyką samouzdrawiania, strona będzie rozszerzana o tematykę zaproponowaną przez osoby zainteresowane. Autor jest otwarty na propozycje ze strony czytelników.

Celem tej strony jest samouzdrawianie praną i kolorami pranicznymi z wykorzystaniem:

(1)Komputera jako medium, który wyświetla określone obrazy do praktycznego wykorzystania i wspomaga wyobraźnię człowieka;

(2)Osoby zainteresowanej, czyli podmiotu i przedmiotu samouzdrawiania;

(3)Eteru, który otacza nas i nasz komputer, i który zawiera wszystkie potrzebne nam kolory praniczne do samouzdrawiania.

Działamy w myśl zasady, że myśl - mental poprzedza i prowadzi energię, którą generuje eter za pośrednictwem ekranu monitora. Nasz mental uaktywnia pranę określonego koloru, następnie przesyła ją w wybrane miejsce na naszym ciele eterycznym i przez wybraną czakrę doprowadza organizm do równowagi, co oznacza uzdrowienie. Stan równowagi w sobowtórze eterycznym równa się po pewnym czasie stanem równowagi w naszym ciele fizycznym, czyli samouzdrowieniem.

Nasza tradycyjna medycyna mówi o chorobach, otóż chciałbym państwu powiedzieć, że choroby nie istnieją, istnieje jedynie "stan nierównowagi organizmu", który można nazwać chorobą. Każdy stan nierównowagi organizmu, może mieć inne źródło i inną przyczynę, choć może dotyczyć tego samego organu i tak samo się nazywać.

Czakry - Jedenaście czakr głównych.Na rysunkach 1, 2, 3 pokazano 11 czakr głównych.
Żeby pokazać wszystkie czakry i ich odzwierciedlenie na ciele fizycznym człowieka, rozmiar niektórych czakr został dostosowany do wielkości miejsca swojego położenia.
Oto one: Czakra Adźnia - znajduje się między brwiami; czakra czołowa - czoło; czakra ciemieniowa - górna część głowy;
Z tyłu człowieka mamy jeszcze: czakrę sercową tylną; czakrę meng–mein - tylna strona pępka; oraz czakrę podstawową - podstawa kręgosłupa;
Opis wszystkich głównych czakr znajduje się poniżej rysunków.

Jedenaście czakr głównych nie tylko kontroluje i energetyzuje ważne narządy ciała fizycznego, lecz również ma wpływ na psychiczny oraz duchowy stan człowieka.
Czakra podstawowa (podstawa kręgosłupa rys.2.), której opis znjduje się poniżej, u mężczyzn obraca się w prawo i wyraża w ten sposób dobrze, właściwości tego centrum w sensie pewnej agresywności i panowania na obszarze matrialnym.
Czakra podstawowa u kobiety obraca się w lewo, który czyni ją wrażliwą na ożywiającą i płodną siłę Ziemi, która wpływa przez nią w postaci prany ziemskiej.

1. Czakra podstawowa.

Znajduje się u podstawy kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. Ma cztery płatki i zawiera czerwoną pranę. Znajduje się w niej również niedostrzegalna ilość żółtej prany. Czerwona prana z CP jest używana do energetyzowania całego widzialnego ciała fizycznego.

Czakra podstawowa kontroluje i zasila energią: a) układ mięśniowy i kościec; b) kręgosłup; c) układ krwiotwórczy – i czuwa nad wysoką jakością krwi; d) gruczoły nadnerczowe; e) tkanki całego ciała i narządy wewnętrzne; f) proces rozrostu komórek; g) proces rozrostu niemowląt i dzieci; h) stan ogólnej żywotności; i) układ termiczny – utrzymywanie ciepłoty ciała; j) serce i narządy płciowe – ma na nie pewien wpływ;

Nieprawidłowe funkcjonowanie tej czakry może się przejawiać w postaci: a) artretyzmu i reumatyzmu; b) dolegliwości kręgosłupa; c) chorób krwi i alergii d) zbyt powolnego gojenie się ran i zrastania złamanych kości; e) zaburzeń rozwojowych; f) nowotworu i białaczki; g) chorób serca; h) chorób mózgu; i) zaburzeń seksualnych


2. Czakra płciowa.

Jest położona w okolicy łonowej. Ma sześć płatków; zawiera czerwoną i pomarańczową pranę.

Czakra płciowa kontroluje i energetyzuje następujące organy: a) narządy płciowe; b) pęcherz moczowy i macicę; c) nogi; d) okolice gardła i głowy

Czakry: adźnia, gardłowa i podstawowa oddziałują silnie na czakrę podstawową. Nieprawidłowe funkcjonowanie którejś z nich morze odbić się niekorzystnie na czakrze płciowej.

3. Czakra meng –mein.

Położona jest mniej więcej po tylnej stronie pępka. Ma osiem płatków; zawiera głównie pomarańczową pranę, mało prany czerwonej i jeszcze mniej żółtej i niebieskiej. Jej działanie polega na przesyłaniu w górę energii pranicznej z czakry podstawowej; jest odpowiedzialna za przepływ tej energii w górę wzdłuż kręgosłupa.

Czakra meng-mein kontroluje i energetyzuje: nerki, gruczoły nadnerczowe, w pewnym stopniu inne narządy wewnętrzne i reguluje ciśnienie krwi. Czakra meng – mein jest ściśle powiązana ze śledzioną. Niewskazane jest energetyzowanie czakry śledzioniowej u pacjentów chorych na nadciśnienie. Do zabiegów na tej czakrze mogą przystępować wyłącznie zaawansowani uzdrowiciele praniczni.

4. Czakra pępkowa.

Położona jest w okolicy pępka. Ma osiem płatków. Głównie zawiera prany: żółtą, zieloną, niebieską, czerwoną i fioletową, oraz nieco prany pomarańczowej.

Czakra pępkowa kontroluje i energetyzuje: jelito cienkie, jelito grube i wyrostek robaczkowy; ponadto wpływa na szybkość porodu i ogólną żywotność.

5. Czakra śledzionowa.

Przednia czakra śledzionowa jest położona pośrodku długości najniższego lewego żebra. Tylna czakra śledzionowa leży z tyłu śledzionowej czakry przedniej. Czakra śledzionowa ma sześć płatków. Jest głównym miejscem przez które prana powietrzna, w postaci kulek bioenergii wchodzi do ciała. Czakra śledzionowa wchłania białą powietrzną pranę i rozbija je na następujące prany: czerwoną, pomarańczową, żółtą, pomarańczową, niebieską i fioletową.

Czakra śledzionowa energetyzuje pozostałe główne czakry, a przez to całe bioplazmatyczne oraz fizyczne ciało. Cz. Ś. Spełnia następujące funkcje: a) kontroluje i energetyzuje śledzionę fizyczną; b) wpływa na poziom energii pranicznej w ciele, czyli ogólną żywotność; c) wpływa na jakość krwi; d) wpływa na układ obronny;

6. Czakra splotu słonecznego.

Przednia czakra splotu słonecznego jest położona w dołku między żebrami, natomiast tylna czakra splotu słonecznego jest umiejscowiona z tyłu czakry przedniej. Czakra splotu słonecznego ma dziesięć płatków i zawiera następujące prany: czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską, oraz małe ilości prany pomarańczowej i fioletowej.

Cz. S. S. Kontroluje i energetyzuje narządy: przeponę, wątrobę, trzustkę, żołądek, oraz w pewnym stopniu jelito grube i cienkie. Gruczoły nadnerczowe, serce, płuca i inne części ciała również odczuwają wpływ tej czakry. Czakra splotu słonecznego jest ośrodkiem pozytywnych oraz negatywnych emocji, takich jak ambicja, odwaga, wytrwałość agresywność, złość, nienawiść, zazdrość, chciwość, chęć niszczenia, przemoc, okrucieństwo i inne.

7. Czakra sercowa.

Ma dwanaście płatków. Przednia czakra sercowa zawiera mnóstwo złotej i nieco jasnoczerwonej prany. Przednia czakra sercowa jest położona w centrum klatki piersiowej.

Kontroluje i energetyzuje serce oraz grasicę.

Tylna czakra sercowa

zawiera następujące prany: złotą, czerwona, pomarańczową i żółta.

Kontroluje i energetyzuje serce oraz grasicę.

Cz.S. jest ośrodkiem wyższych, czyli oczyszczonych uczuć. Jest ściśle związana z czakrą splotu słonecznego, ponieważ obie są ośrodkami emocji. Wszelkie niekorzystne zmiany w czakrze splotu słonecznego znajdują oddźwięk w czakrze sercowej, dlatego negatywne emocje trwające długo prowadzą do uszkodzenia fizycznego serca.

8. Czakra gardłowa.

Położona jest w środkowej części gardła. Ma szesnaście płatków i zawiera głównie niebieską pranę oraz niewielkie ilości prany zielonej i fioletowej.

Czakra gardłowa kontroluje i energetyzuje następujące części ciała: gardło, krtań, tchawicę, tarczycę, przytarczyce, układ limfatyczny i wpływa na czakrę płciową. Czakra gardłowa jest siedzibą niższego, czyli praktycznego umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia.

9. Czakra Adźnia.

Umiejscowiona jest pomiędzy brwiami. Ma 96 płatków i dzieli się na dwie połowy, z których każdy ma po 48 płatków. U niektórych osób jedna połowa jest głównie jasnożółta, druga zaś jasnofioletowa. Inne osoby mają pastelową zieleń w jednej części i jasny fiolet w drugiej. Kolory zmieniają się w zależności od psychicznego stanu danej osoby.

Czakra ta kontroluje i energetyzuje przysadkę mózgową i całe ciało. Nosi też nazwę władającej, gdyż kieruje pracą wszystkich głównych czakr i układem wydzielania wewnętrznego oraz ma wpływ na różne ważne narządy. Czakra adźnia jest siedzibą wyższego, czyli abstrakcyjnego umysłu, jest również ośrodkiem woli lub też funkcji przewodzenia.

10. Czakra czołowa.

Jest położona pośrodku czoła. Ma 144 płatki podzielone na 12 zbiorów, z których każdy zawiera 12 płatków. Cz.C. zawiera następujące prany: jasnofioletową, niebieską, czerwoną, pomarańczową, żółtą i zieloną.

Czakra czołowa reguluje i energetyzuje szyszynkę i układ nerwowy. Jest to ośrodek niższej świadomości Buddy, czyli niższej świadomości kosmicznej.

11. Czakra ciemieniowa.

Jest położona na czubku głowy. Ma 960 płatków i 12 wewnętrznych płatków, a więc ma dwa zestawy płatków. 12 wewnętrznych płatków zawiera głównie złotą pranę, a 960 zewnętrznych płatków zawiera następujące prany: jasnofioletową, niebieską, żółtą, zieloną, pomarańczową i czerwoną. Przednia czakra sercowa wygląda tak, jak 12 wewnętrznych płatków czakry ciemieniowej.

Czakra ciemieniowa jest miejscem, przez które boska energia, czyli olśniewająca fioletowa energia praniczna, wchodzi do ciała. Czakra ciemieniowa jest ośrodkiem wyższej świadomości Buddy, czyli wyższej świadomości kosmicznej (człowieka widzącego).

Właściwości kolorowych pran i ich zastosowanie.

Czerwona prana.

Właściwości: 1. Wzmacnianie; 2. Ogrzewanie; 3. Powiększanie; 4. Rozszerzanie; 5. Rozprowadzanie (poprawa krążenia); 6. Budowanie – bardzo szybka naprawa komórek i tkanek; 7. Podtrzymywanie widzialnego ciała fizycznego; 8. Witalizowanie krwi, tkanek i układu kostnego; 9. Pobudzanie i uczynnienie;

Zastosowanie: 1. Wzmacnianie niewydolnych lub osłabionych narządów i części ciała; 2. Rozszerzanie naczyń krwionośnych, oskrzeli i oskrzelików; 3. Usprawnianie krążenia krwi; 4. Leczenie alergii; 5. Leczenie wewnętrznych i zewnętrznych ran; 6. Usuwanie ogólnego zmęczenia lub osłabienia; 7. Leczenie niedowładów; 8. Reanimacja pacjentów w stanie nieprzytomnym; 9. Reanimacja lub przedłużenie życia umierających pacjentów;

Używaj tylko pastelowej prany jasnoczerwonej lub samej prany jasnoczerwonej. Nie przesyłaj prany ciemnoczerwonej, gdyż może to wywołać odwrotny skutek; zamiast wzmocnić, osłabi leczoną część ciała.

Pomarańczowa prana.

Właściwości: 1. Wydalanie zużytej lub chorobowej energii; 2. Wydalanie zbędnych produktów przemiany materii; 3. Odblokowywanie; 4. Oczyszczanie; 5. Odczepianie chorobowej energii; 6. Roztapianie (rozpuszczanie); 7. Usuwanie, oddzielanie; 8. Rozdzielanie, wybuchanie i niszczenie;

Zastosowanie: 1. Wydalanie zbędnych produktów przemiany materii, toksyn, zarazków i energii chorobowej; 2. Leczenie alergii; 3. Leczenie chorób nerek i pęcherza moczowego; 4. Leczenie zaparcia; 5. Leczenie zaburzeń miesiączkowania; 6. Usuwanie zatorów w naczyniach krwionośnych; 7. Leczenie artretyzmu (zapalenie stawów); 8. Leczenie cyst (torbieli); 9. Leczenie przeziębienie, kaszlu i chorób płuc;

Używaj prawie wyłącznie jasnopomarańczowej prany lub jej mieszanki z białą praną. Pomarańczowa prana jest bardzo silna w działaniu i dlatego nie powinno się jej stosować w leczeniu takich delikatnych organów jak: oczy, mózg , serce.

Zielona Prana.

Właściwości: 1. Rozbijanie; 2. Trawienie; 3. Odblokowywanie; 4. Oczyszczanie; 5. Odtruwanie; 6. Dezynfekowanie (odkażanie); 7. Rozpuszczanie; 8. Odczepianie chorobowej materii bioplazmatycznej; 9. Niszczenie i rozbijanie na kawałki martwych lub chorobowych komórek.

Zastosowanie: 1. Likwidowanie zatorów w naczyniach krwionośnych; 2. Dezynfekowanie (odkażanie); 3. Leczenie przeziębienia; 4. Usuwanie gorączki; 5. Podczas wykonywania czynności miejscowego oczyszczania do odblokowywania i odczepiania chorobowej energii, uparcie trzymającego się swego miejsca.

Najpierw używamy jasnozielonej prany do rozbicia (poluzowania, odczepienia) energii chorobowej, a potem jasnopomarańczowej prany do jej usunięcia (wydalenia), nigdy zaś na odwrót i nigdy nie używany obu tych pran jednocześnie.

Żółta Prana.

Właściwości: 1. Łączenie, cementowanie; 2. Asymilowanie, pomnażanie, rozrastanie; 3. Pobudzanie nerwów; 4. Rozpoczynanie, inicjowanie; 5. Stanowi niezbędny czynnik, przy budowie silnych i zdrowych tkanek, narządów oraz kości.

Zastosowanie: 1. Leczenie złamań kości; 2. Leczenie chorób skóry; 3. Odbudowa tkanek; 4. Budowanie silnych i zdrowych tkanek, narządów oraz kości; 5. Pobudzanie jelit do czynności wchłaniania.

Nie powinno się używać żółtej prany jako jedynego rodzaju energii w leczeniu ran, oparzeń lub złamań kości, gdyż mogłoby to doprowadzić do powstania blizn lub narośli.

Niebieska Prana.

Właściwości:

1. Usuwanie stanów zapalnych, zakażeń; 2. Hamowanie; 3. Zawężanie pola i kurczenie; 4. Uśmierzanie bólu – umiarkowane właściwości znieczulające; 5. Ochładzanie; 6. Uelastycznianie; 7. Zwiększanie krzepliwości krwi.

Zastosowanie: 1. Leczenie stanów zapalnych; 2. Usuwanie bólu; 3. Likwidowanie zakażeń; 4. Hamowanie czakr, narządów i czynności motorycznych; 5. Wywoływanie relaksu i snu; 6. Zatrzymywanie krwawienia; 7. Zmniejszanie gorączki..

Fioletowa Prana (FP).

Fioletowa prana ma wszystkie właściwości pozostałych pięciu pran i ma dużą moc. Używa się jej w ciężkich rodzajach schorzeń.

Prany jasnofioletowa, jasna niebiesko – fioletowa i jasna zielono – fioletowa działają regenerująco i można je wykorzystywać do leczenia uszkodzonych narządów lub nerwów. Prany jasna niebiesko – fioletowa i jasna zielono – fioletowa znajdują również zastosowanie w bardzo szybkim leczeniu świeżych ran.

Zarówno biała, jak i fioletowa prana mają właściwości wszystkich kolorowych pran. Różnią się tym, że fioletowa prana przenika głębiej i jest lepiej wchłaniana przez ciało niż prana biała.

Są dwa rodzaje fioletowej energii pranicznej: zwykła fioletowa energia praniczna (ZFEP) i fioletowa energia praniczna Absolutu (FEPA).

Pierwsza z nich ma postać lśniącego fioletu i jej źródłem jest znajdująca się w otoczeniu prana powietrzna, ziemna i słoneczna.

Druga przyjmuje wygląd olśniewającej bieli z jasnym fioletem na obrzeżach. Jej źródłem jest wyższa Jaźń i wchodzi ona do ciała przez czakrę ciemieniową, stąd nosi nazwę energii Absolutu lub energii duszy.

Fioletowa energia praniczna Absolutu (FEPA) ma właściwości wszystkich pozostałych pran i jest wielokrotnie silniejsza od zwykłej fioletowej energii pranicznej (ZFEP). Ma błyskawiczny regenerujący wpływ na uszkodzone narządy lub nerwy; ma też bardzo silne działanie dezynfekujące. FEPA jest wyposażona we własną niezależną świadomość i przynosi bardzo szybkie rezultaty w leczeniu ciężkich schorzeń. FEPA (fioletowa energia praniczna Absolutu) o ciemniejszym odcieniu oddziałuje destrukcyjnie na większość ludzi, ale znajduje zastosowanie w leczeniu guzów i nowotworów. Przed jej użyciem, tak jak przed użyciem każdej innej niszczącej pranicznej energii, trzeba najpierw naładować leczoną część ciała ciemnoniebieską praną w celu zawężenia pola działania zabiegu pranicznego.

FEPA ma bardzo wzmacniający i zwielokrotniający wpływ na właściwości innych kolorowych pran, niż zwykła prana fioletowa. Nie przekazuj FEPA jednocześnie z czerwoną, pomarańczową, zieloną lub żółtą praną, aby nie spowodować bardzo szkodliwych efektów. Właśnie dla tego tych barw nie używa się w uzdrawianiu. Podobnie, nie używaj kolorowych pran o ciemnym odcieniu przed lub po tym, jak przekazałeś FEPA. To również mogłoby się okazać destrukcyjne w skutkach.

Skuteczność zastosowania FEPA zależy od tego, ile jej napływa z góry do ciała uzdrowiciela. To z kolei jest związane ze stopniem rozwoju jego czakry ciemieniowej i rozmiarami duchowego sznura. Szerokość tego duchowego sznura u zwykłych ludzi żyjących we współczesnej cywilizacji waha się między grubością nici pajęczej a ludzkiego włosa.. Ci uzdrowiciele, u których czakry ciemieniowe są niedorozwinięte i duchowe sznury cienkie nie będą w stanie ściągnąć w dół wystarczającej ilości duchowego światła (FEPA).

Jedną z form medytacji, której regularne praktykowanie może w bardzo szybkim czasie zaktywizować czakrę ciemieniową i powiększyć rozmiary sznura duchowego, jest medytacja o dwóch sercach.

Złota Energia Praniczna (ZłEP)

Kiedy FEPA wchodzi w kontakt z ciałem eterycznym, czyli bioplazmatycznym, stopniowo zmienia się w złotą pranę. Gdy złota prana wchodzi do ciała fizycznego staje się jasną czerwienią. Właściwości złotej prany są prawie takie same, jak FEPA; jednak złota prana jest słabsza w działaniu i mniej płynna.

Z reguły lepiej jest używać FEPA do energetyzowania ogólnego i ZP do energetyzowania miejscowego.

Energetyczne ciała ludzi, którzy podążając ścieżką duchową, osiągają względnie wysoki poziom rozwoju, zostają przemienione w złoto. Do pewnego stopnia uzyskują oni złote ciało. To złoto jest widoczne najpierw na zewnątrz i stopniowo przenika coraz bardziej do środka fizycznego ciała.

Jakiej prany użyć? Kiedy masz wątpliwości jakiej prany użyć, użyj po postu białej prany do lekkich schorzeń i zwykłej jasnofioletowej prany do ciężkich chorób.

Medytacja o Dwóch Sercach (MODS)

Wstęp.

Metoda medytacji o dwóch sercach opiera się na założeniu, że niektóre główne czakry są "drzwiami wejściowymi" dla określonych stanów lub poziomów świadomości. W celu osiągnięcia iluminacji, czyli doświadczenia Kosmicznej Świadomości, wystarczy w dostatecznym stopniu zaktywizować czakrę ciemieniową. Dwa bliźniacze serca, o których mowa w nazwie medytacji, to czakra sercowa, będąca ośrodkiem emocji, oraz czakra ciemieniowa, stanowiąca w człowieku ośrodek dostępny przez Energię Absolutu.

Kiedy człowiek praktykuje medytację o dwóch sercach, spływa na niego BEA, napełniając go światłem, miłością i mocą.

Ćwiczący staje się kanałem przepływu tej boskiej energii absolutu, która w jodze taoistycznej nosi nazwę „Niebiańskiej KI”. W kabale jest to kolumna lub słup światła, co jest zgodne z obserwacjami jasnowidzów. Jogowie używają terminu Antakharana – duchowy most świetlny. Chrześcijanie mówią o zstąpieniu Ducha Świętego, którego symbolem jest słup światła i gołębica. W sztuce chrześcijańskiej przedstawiono Jesusa i świętych ze słupem białego światła nad głową i sfruwającą białą gołębicą, co właśnie miało symbolizować zstępowanie boskiej energii absolutu. Adepci zaawansowani w praktykowaniu medytacji o dwóch sercach widzą silne, czasem oślepiające światło, albo doznają uczucia, że to światło przepełnia ich głowę. Jest to doświadczenie powszechnie znane, opisywane przez joginów i świętych wszelkich religii.

Iluminacja, czyli samadhi może być osiągnięta właśnie przez to zupełne, silne skupienie się na świetle oraz momentach ciszy między dwoma dźwiękami "aum" czytaj - "OM". Najprościej chodzi o to, aby na początku drogi nauczyć się chociaż na chwilę przerwać wewnętrzny dialog pomiędzy Podświadomością i Świadomością,a wtedy i tylko wtedy, może spłynąć do nas EA- (energia Wyższej Jaźni, Aumakua, Naguala).

Dzieci i młodzież poniżej osiemnastego roku życia nie powinny praktykować medytacji o dwóch sercach, gdyż ich organizmy nie są na tyle silne, aby wytrzymać napływ znacznej ilości subtelnej energii. Na dłuższą metę mogłoby to spowodować paraliż całego ciała. Również osoby z chorobami serca, nadciśnieniem i jaskrą nie powinny stosować tej medytacji, gdyż stan ich zdrowia mógłby ulec pogorszeniu.

PROCEDURA:

1. Przez około 5 minut wykonuj ćwiczenia fizyczne w celu oczyszczenia i zasilenia energią swego ciała eterycznego. Wskutek ćwiczeń usuwana jest z ciała szara materia, czyli zużyta prana. Ponadto, ćwiczenia fizyczne zapobiegają nadmiernemu naładowaniu siebie praną.

2.Prośba o błogosławieństwo: (Wyższej Jaźni, Aumakua, Jaźni Ziemi, Naguala);

Inwokacja 1: "Wzywam by moja Wyższa Jaźń użyła Potęgi mojej Nadświadomości w celu udzielenia mi ochrony, rady i pomocy, i mojego oświecenia! Z góry dziękuję Ci za to i całkowicie wierzę w Twoją MOC!"

Inwokacja 2: "Ojcze, pokornie wzywam Twego Bożego Błogosławieństwa! Udziel mi ochrony, rady i pomocy, i mojego oświecenia! Z góry dziękuję Ci za to i całkowicie wierzę w Twoją MOC!"

3.Aktywizowanie czakry sercowej - błogosławienie całej Ziemi czułą miłością. Przyciśnij palcem okolice przedniej czakry sercowej przez kilka sekund. Pomoże ci to w koncentracji na tej czakrze. A zatem skup się na niej i pobłogosław całą Ziemię wszechogarniającą czułą miłością. Jednocześnie możesz wyobrazić sobie małą kulę ziemską przed sobą.


Błogosławienie Ziemi

"Niech serce ABSOLUTU

Obejmuje całą Ziemię z czułą miłością
Niech cała Ziemia dozna wielkiej radości, szczęścia i pokoju
Niech na całą Ziemię spłynie błogosławieństwo, wzajemnego zrozumienia, harmonii, dobrych intencji i woli ich wypełnienia.

NIECH SIĘ TAK STANIE!

Niech serce ABSOLUTU
napełni serca wszystkich czujących istot
absolutną miłością i wrażliwością
Niech serca wszystkich czujących istot
ogarnie wielka radość, szczęście i pokój.
Niech do serc wszystkich czujących istot spłynie
wzajemne zrozumienie, harmonia, dobre intencje i wola ich wypełnienia.
Dziękuję Ci za to i niech się tak stanie!"


4. Aktywizowanie czakry ciemieniowej - błogosławienie Ziemi czułą miłością (jak wyżej).
Przyciśnij palcem okolicę ciemieniową przez kilka sekund, aby wzmocnić koncentrację na tym miejscu i pobłogosław Ziemię czułą, wszechogarniającą miłością. Kiedy czakra ta zostanie w dostatecznym stopniu otwarta, niektóre osoby mają wrażenie jak gdyby coś rozkwitło na czubku głowy, inni zaś odczuwają pewnego rodzaju ucisk w tym miejscu. Jeżeli twoja czakra ciemieniowa została już zaktywizowana, wówczas skupiaj się jednocześnie na niej i na czakrze sercowej i błogosław Ziemię kilka razy. Wskutek tego obie czakry będą działać wspólnie, przez co twoje błogosławieństwo nabierze znaczenie większej mocy.

5.Osiąganie iluminacji przez medytację o świetle, skupienie się na dźwięku "aum" oraz kontemplacja interwałów między każdymi dwoma dźwiękami "aum". W celu osiągnięcia iluminacji wyobraź sobie punkt oślepiający, białego światła na czubku głowy i jednocześnie powtarzaj w umyśle dźwięk "AUM" - (czytaj "OM"), oraz koncentruj się na przerwach występujących pomiędzy kolejnymi dźwiękami. Wykonuj tę medytację przez 10 do 15 minut.

6.Uwalnianie nadmiaru energii. Ważną sprawą po medytacji jest uwolnienie nadmiaru energii, co możesz zrobić błogosławiąc Ziemię światłem, czułą miłością, spokojem, powodzeniem przez kilka minut do czasu znormalizowania poziomu energii w ciele. Jeżeli tego nie uczynisz, wystąpi natłok prany w ciele eterycznym, co może objawić się bólami głowy i klatki piersiowej. Przy długotrwałych takich stanach widzialne ciało może ulec uszkodzeniu.

7. Dziękczynienie. Po medytacji zawsze podziękuj Opatrzności i swym Duchowym Przewodnikom za błogosławieństwo.

8.Dalsze uwolnienie nadmiaru energii oraz wzmocnienie ciała masażem i fizycznymi ćwiczeniami.

Afirmacja samouzdrawiania.

" ABSOLUT jest Wszechmogący, ABSOLUT jest Miłosierny,
Uzdrawia Mnie ze Wszystkich Dolegliwości.
Całkowicie Wierzę W Jego MOC I Dziękuję Mu ZA TO! "

1. Powtarzaj tę modlitwę przez około 15 minut w pełnym skupieniu, z pokorą, szacunkiem i wiarą.

2. Jeżeli zrobisz to we właściwy sposób, to w przypadku lekkich niedomagań nastąpi gwałtowne, natychmiastowe złagodzenie objawów.

3. W przypadku ciężkich chorób powtarzaj tę modlitwę dwa razy dziennie przez około 15 minut aż do skutku, nawet gdyby to miało trwać kilka miesięcy lub lat.

4. Afirmacja smouzdrawiania jest dopełnieniem medytacji o dwóch sercach, którą powinny praktykować osoby ciężko chore. Po uwolnieniu nadmiaru energii w tej medytacji wypowiedz afirmację samouzdrawiania. Połączenie medytacji z afirmacją przyspieszy tempo uzdrowienia.

Uzdrawianie przy użyciu Absolutnej Mocy (AM)

Ta energia pochodzi od Absolutu – źródła wszelkiego życia. Przepływa następnie przez wyższe istoty: archaniołów, potężnych proroków lub awatarów, świętych mistrzów, ludzi świętych, wielkich nauczycieli duchowych, aniołów uzdrowicieli i inne istoty, by wreszcie dotrzeć do duszy terapeuty, stamtąd do jego ciała eterycznego i fizycznego.

Uzdrawianie przy użyciu AM jest praktykowane w różnych religiach: chrześcijaństwie, buddyzmie, islamie, taoizmie, judaizmie, hinduizmie i innych.

EPA (Uzdrawiająca Energia Praniczna Absolutu ma postać lśniącego fioletu lub olśniewającej bieli. Ma właściwości wszystkich kolorowych pran.

Raczej służy do uzdrawiania ciężkich przypadków.

Fioletowe światło Absolutu ma własną świadomość. Wie dokąd musi dotrzeć i co ma sprawić.

EPA jest bardzo potężna w działaniu, jest też niezwykle subtelna. Chcąc osiągnąć bardzo szybko uzdrowienie, pacjent musi maksymalnie nastawić się na odebranie tej energii. W przeciwnym razie uzdrawianie będzie powolne. Kiedy pacjent w ogóle nie jest receptywny, nie nastąpi żadne uzdrowienie. Gdy pacjent nie jest receptywny, lepiej posłużyć się zwykła białą lub zwykłą kolorową praną. Te prany okażą się skuteczne w przypadku niewrażliwych pacjentów, gdyż są o wiele mniej subtelne od boskiego fioletu.

Poziom odbiorczości pacjentów można podwyższyć polecając im powtórzenie w myślach lub na głos podanej afirmacji.

Afirmacja pomagająca wytworzyć u pacjenta postawę odbiorczości.

„Absolucie, Ty jesteś źródłem i fontanną wszelkiego życia. Pokornie proszę Cię o błogosławieństwo i uzdrowienie. W pełni przyjmuję Twoją absolutną uzdrawiającą energię. Dziękuję Ci za nią i całkowicie wierzę w jej moc.” (3X – całość powtarzamy trzy razy)

EPA przesyła się przy użyciu czakry ciemieniowej i dłoniowej. W miarę jak wzrasta moc uzdrowiciela, konieczne się staje, aby lekko dotknął jedną ręką swojej czakry sercowej w celu „zmiękczenia” przekazywanej energii pranicznej. W przeciwnym razie pacjent mógłby poczuć się słabo, a nawet zemdleć.

Przed rozpoczęciem uzdrawiania terapeuta powinien wypowiedzieć w myślach następującą modlitwę:

„Panie, Absolucie, Ty jesteś źródłem i twórcą wszelkiego życia. Pokornie proszę o Twoje absolutne przewodnictwo, absolutną moc uzdrowienia i absolutną opiekę.
Dziękuję Ci za to i ufam Ci bezgranicznie”.

„Zwracam się do mojego nauczyciela duchowego, do aniołów uzdrowicieli oraz ich pomocników, Pokornie proszę o Wasze absolutne przewodnictwo, absolutną moc uzdrawiania i absolutną opiekę. Dziękuję wam za to i całkowicie Wam ufam”

Po uzdrowieniu uzdrowiciel powinien po cichu podziękować w następujący sposób:

„Wyższa Energio dziękuję Ci
za Twoje absolutne błogosławieństwo.
Dziękuję swojemu nauczycielowi duchowemu,
Aniołom – uzdrowicielom i ich pomocnikom
Za udzieloną pomoc i uzdrowienie pacjenta.”

Jako punkt wejścia EPA może służyć też czakra ciemieniowa, czołowa i adźnia.

Zstępowanie Światła Absolutu. EPA jest przekazywana od duszy uzdrowiciela do duszy pacjenta, a następnie do jego ciała eterycznego i fizycznego.
Jest to zalewający potok lśniącego fioletu lub olśniewającej bieli, który zstępuje w dół, błyskawicznie oczyszczając i napełniając energią całe ciało.
1. W myślach wypowiedz krótką modlitwę, prosząc o EPA i opiekę absolutu.
2. Poleć pacjentowi, aby w myślach wypowiedział afirmację pomagającą mu wytworzyć u siebie postawę odbiorczości.
3. Z wizualizuj olśniewające białe lub połyskujące fioletowe światło zstępujące z góry do czakry ciemieniowej pacjenta i rozchodzące się do wszystkich części jego ciała.
4. W myślach poleć EPA, aby pozostała w ciele pacjenta do czasu, gdy zostanie w pełni spożytkowana.
5. Powtarzaj zabieg trzy razy w tygodniu tak długo, jak to konieczne.

Uzdrawianie na masową skalę. 1. Poproś w myślach o błogosławieństwo Absolutu, moc uzdrawiania i opiekę.
2. Poleć pacjentowi, aby w myślach lub głośno wypowiedział afirmację pomagającą mu w wytworzenie postawy odbiorczości.
3. Skoncentruj się jednocześnie na czakrze ciemieniowej i sercowej. EPA przepływa z góry w dół do czakry ciemieniowej i jest wysyłana za pomocą przedniej czakry sercowej, a następnie dłoni.
4. Jednocześnie wyobraź sobie pacjentów kąpiących się w morzu olśniewającej bieli lub lśniącego fioletu. Utrzymuj ten obraz przez kilka minut.

Zasady uzdrawiania pranicznego.

Zasada:

1. Siły żywotnej.

Aby życie fizyczne mogło w ogóle istnieć, musi zawierać w sobie siłę witalną, czyli energię żywotną. Siła żywotna jest niezbędna dla życia fizycznego. Jest ona także konieczna do istnienia bardziej subtelnych form życia. Siłą życiową nazywana różnie; prana, ruah, czi, manna, mana itd.

2. Wszechobecności.

Siła żywotna, czyli energia witalna znajduje się wszędzie naokoło nas. Jest wszechobecna; w rzeczywistości jesteśmy zanurzeni w oceanie tej energii. Opierając się na tej zasadzie uzdrowiciel wchłania z otoczenia te siłę żywotną i przekazuje ją pacjentowi, nie wyczerpując osobistego zasobu energii.

3. Energii chorobowej.

Choroby istnieje nie tylko w postaci fizycznej, ale też mają swój odpowiednik w chorobowej energii, czyli w bioplazmatycznej materii. Jasnowidze postrzegają chorobową energię jako barwę szarą lub ciemną.

4. Przekazywania.

Można przekazywać siłę żywotną, czyli energię witalną od jednej osoby do drugiej, od człowieka do przedmiotu, od przedmiotu do przedmiotu i od przedmiotu do człowieka.

5. Zanieczyszczania.

Chorobowa energia jest przemieszczalna. Może zostać przekazana przez pacjenta drugiej osobie lub uzdrowicielowi. Chorobowa energia danego człowieka może zanieczyścić drugą osobę, przedmiot, zwierzę lub roślinę. Chcąc uchronić się przed zabrudzeniem, należy, co jest bardzo ważne, wstrząsnąć ręką w dół podczas wykonywania czynności oczyszczania i po zakończeniu energetyzowania pacjenta oraz umyć ręce aż po ramiona po czynności energetyzowania i oczyszczania.

6. Kontrolowania.

Można kontrolować i nadawać kierunek przepływowi siły żywotnej i energii chorobowej przez akt woli, czyli intencję.

7. Oczyszczania i energetyzowania.

W uzdrawianiu nie wystarcza samo przekazanie siły żywotnej; trzeba też usunąć z ciała zastaną energię chorobową. To usuwanie nosi nazwę oczyszczania. Przekazywanie pacjentowi lub przedmiotowi siły żywotnej nosi nazwę energetyzowania. Stosując zasadę oczyszczania i energetyzowania można przyspieszyć tempo leczenia.

8. Radykalnych reakcji.

Jeżeli energetyzowanie wykonano bez wcześniejszego usunięcia energii chorobowej, może nastąpić kryzys przejawiający się okresowym pogorszeniem stanu zdrowia. Nazywa się to radykalną reakcją. Należy jej unikać lub zmniejszać możliwość wystąpienia przez wykonywanie dokładnego oczyszczania.

9. Odbiorczości.

Pacjent powinien posiadać receptywną a przynajmniej neutralną postawę psychiczną, aby był w stanie przyjąć przekazywaną mu energię praniczną. Zrelaksowanie również pozwala podnieść stopień odbiorczości, bez której energia praniczna nie będzie przyjęta w ogóle lub w tylko w bardzo niewielkim stopniu. Pacjent nie jest receptywny, ponieważ może być uprzedzony do tej formy leczenia, osobiście nie lubi uzdrowiciela, nie pragnie poprawy zdrowia lub po prostu nie potrafi być receptywny.

10. Stabilizowania.

Jeżeli przekazanej energii pranicznej nie ustabilizuje się, ma ona tendencję do uciekania. Stabilizowanie polega na naładowaniu pod koniec czynności energetyzowania leczonej części ciała białawą jasnoniebieską praną lub pokryciu leczonej części pastelową niebieską praną „pocierającymi” ruchami ręki. Jeśli tego się nie zrobi, mogą zdarzyć się nawroty choroby.

11. Uwalniania.

Aby nastąpiło uzdrowienie, jest konieczne uwolnienie przekazanej energii pranicznej. W przeciwnym razie znaczna jej część wróci do uzdrowiciela. Uwalnianie dokonuje się automatycznie, kiedy nie jesteśmy związani emocjonalnie z pacjentem, albo przez odcięcie eterycznego sznura łączącego uzdrowiciela z pacjentem.

12. Wzajemności.

Wszystko co wpływa na ciało eteryczne, oddziałuje też na ciało fizyczne i na odwrót. Wszystko, co wpływa na ciało fizyczne, znajduje oddźwięk w ciele eterycznym. Jeśli wyleczymy ciało eteryczne, wówczas ciało fizyczne również stanie się zdrowe.

13. Wzajemnej łączności (jedności).

Ciała pacjenta i uzdrowiciela pozostają ze sobą we wzajemnej łączności, ponieważ są częściami ciała energetycznego Ziemi. Stanowimy tym samym cząstkę Układu słonecznego, a nawet więcej: pozostajemy w łączności z całym Wszechświatem.

14. Kierowania.

Siłą żywotną można kierować. Podąża ona wszędzie tam, na czym skupiamy swoja uwagę, dokąd idzie nasza myśl. Uzdrawianie praniczne na odległość opiera się na dwóch zasadach: kierowania i wzajemnej łączności.

Praniczne samouzdrawianie.

wstęp

W samouzdrawianiu pranicznym istnieje kilka metod samouzdrawiania - manualna, oddychania porami ciała, taoistyczna.

Oddychanie praniczne.

Metoda I: Głębokie oddychanie z pustym zatrzymaniem.

1. Wykonaj oddychanie brzuszne.
2. Wykonaj powolny wdech i zatrzymaj oddech, licząc do 1.
3. Wykonaj powolny wydech. Przed wykonaniem kolejnego wdechu zatrzymaj oddech, licząc do 1. Jest to tzw. puste zatrzymanie.

Metoda II: 7 - 1 - 7 - 1

1. Wykonaj oddychanie brzuszne.
2. Wykonaj wdech licząc do 7 i wstrzymaj oddech licząc do 1.
3. Wykonaj wydech licząc do 7 i wstrzymaj oddech licząc do 1.

Metoda III: 6 - 3 - 6 - 3

1. Wykonaj oddychanie brzuszne.
2. Wykonaj wdech licząc do 6 i wstrzymaj oddech licząc do 3.
3. Wykonaj wydech licząc do 6 i wstrzymaj oddech licząc do 3.

W oddychaniu brzusznym tylko nieznacznie rozszerzamy brzuch podczas wdechu i nieznacznie chowamy go podczas wydechu. Objętość brzucha nie powinna ulegać zbyt dużym wahaniom to mogłoby utrudniać oddychanie.

Znaczenie mają tu: rytm oddechowy i puste zatrzymanie (czyli wstrzymanie oddechu po wydechu). Pełne zatrzymanie to wstrzymanie oddechu po wdechu.
Jasnowidzowie zaobserwowali, że podczas wdechu wykonywanego po pustym zatrzymaniu, ogromna ilość prany gwałtownie wchodzi do ciała i rozprzestrzenia się po wszystkich jego częściach. Ten efekt nie występuje, jeśli wdech nie zastanie poprzedzony pustym zatrzymaniem.

METODA MANUALNA

1. Oddychaj metodą praniczną.
2. Przeprowadź własnymi rękami miejscowe oczyszczanie i zasilanie swej chorej okolicy ciała. Wyrzuć chorobową substancję do naczynia z wodą z dodatkiem soli.
3. Kontynuuj cały proces aż do całkowitego uzdrowienia lub znacznej poprawy stany zdrowia.

Metoda Oddychania Porami Ciała.

1. Oddychaj metodą praniczną. Wykonaj wdech i jednocześnie wizualizuj pranę w postaci białego światła wsączającego się porami ciała do chorej okolicy.
2. Wstrzymaj oddech na kilka sekund, wizualizując jak szara chorobowa materia traci swą barwę, a uzdrawiana część ciała zyskuje na jasności.
3. Wykonaj wdech i jednocześnie wizualizuj wydalanie szarej chorobowej substancji porami ciała i za pomocą promieni zdrowia.
Wyobraź sobie prostowanie tych promieni.


4.Wstrzymaj oddech przez kilka sekund, wizualizując rozjaśnianie uzdrowionej części ciała.

Metoda Taoistyczna, czyli sześć taoistycznych dźwięków uzdrawiających.

Taoistyczna metoda uzdrawiania nie różni się zasadniczo od metody oddychania porami ciała z wyjątkiem tego, że stosowane są w niej specyficzne dźwięki związane z różnymi narządami ciała, których wypowiadanie przyspiesza wydalanie szkodliwej bioplazmatycznej materii.

Najważniejsza jest wola usunięcia chorobowej bioplazmatycznej materii, a jej siłę może wzmocnić okrzyk.
Kiedy wykrzykujemy któryś z tych dźwięków, ma to piorunujący wpływ na szkodliwą materią bioplazmatyczną.
Metoda krzyku bardziej nadaje się dla osób chorych, podczas gdy sposób cichego wypowiadania się powinien byś stosowany przez ludzi w zasadzie zdrowych, pragnących profilaktycznie oczyścić i zasilić narządy wewnętrzne.

A oto sześć dźwięków uzdrawiających:

śledziona - hu;
serce - ho;
płuca - szu;
żołądek - hsi;
wątroba - hsu;
nerki - cz'ui;

Ogólne samooczyszczanie i samozasilanie.

Metoda I - Oddychanie praniczne.

Nasyć świadomością wszystkie części swego ciała, czyli skieruj wszędzie swoją uwagę. oddychaj metodą praniczną przez dziesięć cykli. Wykonaj powolny wdech. Skieruj pranę do wszystkich części ciała i czuj, jak rozchodzi się ona po najdalsze jego krańce. Wykonaj powolny wydech i wyobraź sobie, jak szara chorobowa materia usuwana jest ze wszystkich części ciała. wizualizuj prostowanie się promieni zdrowia. Po wykonaniu dziesięciu cykli, zakończ seans dziesięcio minutową medytacją, w której skupiaj się na pępku i oddychaj metodą praniczną. Kiedy wyćwiczysz się w całej tej metodzie, będziesz rzeczywiście czuł rozchodzenie się prany po wszystkich częściach ciała.

Metoda II - Wizualizacja.

Oddychaj metodą praniczną. Wyobraź sobie, że ty sam lub inna osoba przeprowadza na twym ciele ogólne i miejscowe oczyszczanie i zasilanie. Wizualizuj rozjaśnianie się koloru twojego ciała, rozplątywanie promieni zdrowia i rozjaśnianie się aury zewnętrznej. Nie zapomnij sobie pozbycia się odpadów bioplazmatycznych.

Metoda III - Medytacji o białym świetle.

Poniższa metoda ogólnego oczyszczania i energetyzowania nazywana jest zazwyczaj medytacją o białym świetle lub o "środkowym filarze". Była używana przez wiele szkół ezoterycznych na wschodzie i na zachodzie. Technika jej wykonania składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy ogólnego oczyszczania i zasilania, druga zaś sposobu krążenia prany.

Medytację tę możesz ćwiczyć codziennie w celu poprawienia i utrzymania zdrowia.

I - Ogólne oczyszczanie i zasilanie.
1. Oddychaj metodą praniczną i jednocześnie wizualizuj kulę intensywnego, jasnego światła nad okolicą ciemieniową.
2. Wyobraź sobie strumień światła płynącego z kuli do okolicy ciemieniowej, a potem stopniowo w dół do stóp. Wizualizuj oczyszczanie i energetyzowanie wszystkich głównych czakr prze te białe światło, jak również ważnych narządów, kręgosłupa i kości całego ciała.
3. Wyobraź sobie, że białe światło wypływa ze stóp, wymywając z nich szarą chorobową materię. Wykonaj ten proces trzykrotnie.
4. Wyobraź sobie kulę błyszczącego światła przy podeszwach stóp. Wciągaj pranę ziemi w postaci strumienia światła wychodzącego z tej lśniącej kuli. Wykonując wdech, wchłaniaj pranę przez czakry podeszwowe i kieruj ją do głowy. Wykonaj wydech praną czakrę ciemieniową. Wykonaj to trzy razy.

II - Krążenie prany.
1. Wyobraź sobie obieg prany od podeszwy stóp poprzez tylną stronę ciała do głowy, potem w dół do twarzy i przednią stronę ciała do stóp. Wykonaj trzy takie okrążenia energii.
2. Zmień kierunek krążenia. obieg zaczyna się teraz od przodu, a kończy na tyle ciała. Wykonaj trzy okrążenia.
3. Przemieść pranę z lewej strony ciała do prawej i odwrotnie - trzy razy. Celem pobudzenia krążenia prany jest jednakowy jej rozkład i zapobieżenie nadmiernemu jej gromadzeniu się w którejkolwiek części ciała.

Energetyzowanie za pomocą kolorowych pran.

Istnieją trzy metody energetyzowania za pomocą kolorowych pran.
I. przez wizualizację;
II. z użyciem metody czakralnej;
III. przez połączenie wizualizacji z metodą czakralną.

I. Metoda wizualizacji polega na tym, że należy metodą czakr dłoniowych, jednocześnie wyobrażając sobie, że z dłoni wypływa prana o określonej barwie. Nie wyobrażaj sobie, że wciągasz tę pranę, ale że ją wysyłasz że swojej czakry dłoniowej.

II. W metodzie czakralnej wybierz czakrę, która będzie źródłem potrzebnej prany o określonej barwie. Na przykład. Wykonuj oddychanie praniczne i jednocześnie koncentruj się na czakrze gardłowej i dłoniowej. Rób to z intencją, aby wchłaniać pranę przez czakrę gardłową i wysyłać przez czakrę dłoniową. Metody czakralnej można używać zarówno do oczyszczania, jak i energetyzowania.

III. Często potrzebne jest połączenie metody wizualizacyjnej i czakralnej, aby przekazywana prana miała prawidłowy kolor i odcień.


Metoda czakry ciemieniowej i dłoniowej.

Energię pobiera czakra ciemieniowa, a przekazuje czakra dłoniowa.

Procedura:
1. Skoncentruj się jednocześnie na czakrze ciemieniowej i dłoniowej. Dokonaj tego po prostu czując czubek głowy i środkową część dłoni.
2. Nie koncentruj się zbyt silnie, ale zrelaksuj się i wykonuj głębokie oddychanie praniczne.
3. Wyobraź sobie, jak potrzebna energia praniczna wypływa z twojej dłoni lub czakry dłoniowej umieszczonej na ekranie komputera.

Czakra ciemieniowa przyciąga i wchłania zarówno energię uzdrawiająca absolutu, pochodzącą z twojej WJ, czyli duszy, jak też pranę powietrzną, czakra dłoniowa zaś przekazuje te energie. Duchowa energia praniczna może być koloru fioletowego, białego lub złotego. Ilość energii pranicznej, czyli EPA, która może być wchłonięta przez uzdrowiciela, zależy od stopnia jego duchowego rozwoju. Im wyższy jest jego stopień rozwoju, tym większe rozmiary ma jego czakra ciemieniowa i grubszy jest sznur duchowy łączący czakrę ciemieniową z WJ (Wyższą Jaźnią).

Za pomocą metody czakry ciemieniowej i dłoniowej można przesyłać następujące rodzaje energii pranicznej: 1) Duchową białą pranę (EUA – energię uzdrawiającą absolutu)
2) Duchową fioletową pranę (EUA – energię uzdrawiającą absolutu)
3) Złotą pranę (ZEUA – złotą energię uzdrawiającą absolutu)
4) Zwykła fioletową pranę
5) Zwykłą niebiesko – fioletową pranę (mniej błękitu więcej fioletu)
6) Zwykłą zielono – fioletową pranę (mniej zieleni więcej fioletu)
7) Zielono –żółtą pranę.

Metoda czakry podstawowej i dłoniowej.

W metodzie czakry podstawowej i dłoniowej czakra podstawowa spełnia rolę czakry źródłowej, czakra dłoniowa służy zaś do przekazywania prany. Przez czakrę podstawową wchłaniamy pranę ziemną oraz powietrzną i przesyłamy ją przez czakrę dłoniową. Możemy używać palca zamiast czakry dłoniowej. Jest to wtedy metoda czakry podstawowej i palcowej.

Procedura:
1. Skoncentruj się jednocześnie na czakrze podstawowej i dłoniowej. Po prostu czuj podstawę kręgosłupa i środkową część energetyzującej dłoni.
2. Nie skupiaj się zbyt silnie, ale odpręż się i wykonuj głębokie oddychanie praniczne.
3. Wyobraź sobie, jak potrzebna energia praniczna wypływa z twojej czakry dłoniowej lub czakry dłoniowej umieszczonej na ekranie komputera.
Nie musisz być w napięciu ani wysilać woli. Nie potrzebujesz wizualizować tego, w jaki sposób potrzebny rodzaj energii pranicznej płynie od czakry podstawowej do dłoniowej, gdyż jest to zbyt męczące; to sprawi, że twoja koncentracja nie będzie ciągła. Jedynie wizualizuj wypływ potrzebnej energii pranicznej ze swojej dłoni lub czakry dłoniowej umieszczonej na ekranie komputera. To jest bardzo ważna sprawa.

Za pomocą czakry podstawowej i dłoniowej można przesyłać następujące rodzaje pranicznej energii:
a) czerwoną
b) pomarańczową
c) żółtą
d) pomarańczowo-żółtą

Metoda czakry gardłowej i dłoniowej.

W metodzie czakry gardłowej i dłoniowej używany czakry gardłowej jako źródłowej, a czakry dłoniowej do jej przesyłania.

Procedura:
1. Skoncentruj się jednocześnie na czakrze gardłowej i dłoniowej. Dokonaj tego po prostu czując gardło i środkową część energetyzującej dłoni.
2. Nie koncentruj się zbyt silnie, raczej zrelaksuj się i wykonuj głębokie oddychanie praniczne.
3. Wyobraź sobie jak potrzebna energia praniczna wypływa z twojej czakry dłoniowej lub czakry dłoniowej umieszczonej na ekranie komputera.
Za pomocą czakry gardłowej i dłoniowej można przesyłać następujące rodzaje pranicznej energii:

Energetor z- zwykły; energetor dm - dużej mocy;

e) niebieską
przewiń do kwadratu_z: 3 - jasnoniebieskiego
przewiń do trójkata_z: 9 - jasnoniebieskiego
przewiń do koła_z: 15 - jasnoniebieskiego
przewiń do kwadratu_dm: 21 - jasnoniebieskiego
przewiń do trójkata_dm: 27 - jasnoniebieskiego
przewiń do koła_dm: 33 - jasnoniebieskiego
f) zieloną
przewiń do kwadratu_z: 4 - jasnozielonego
przewiń do trójkata_z: 10 - jasnozielonego
przewiń do koła_z: 16 - jasnozielonego
przewiń do kwadratu_dm: 22 - jasnozielonego
przewiń trójkata_dm: 28 - jasnozielonego
przewiń do koła_dm: 34 - jasnozielonego
g) zielono-niebieską

Afirmacja pomagająca wytworzyć u pacjenta postawę odbiorczości.

Energia uzdrawiającą absolutu jest bardzo potężna w działaniu; jest też niezwykle subtelna. Chcąc osiągnąć bardzo szybkie wyleczenie, pacjent musi maksymalnie nastawić się na odbieranie tej energii. W przeciwnym razie leczenie będzie powolne. Kiedy pacjent w ogóle nie jest receptywny, nie nastąpi żadne uzdrowienie. Gdy pacjent nie jest receptywny, lepiej jest posłużyć się zwykłą białą lub kolorową praną. Te prany okażą się skuteczne w przypadku niewrażliwych pacjentów, gdyż są o wiele mniej subtelne od boskiego fioletu. Poziom odbiorczości pacjentów można podwyższyć polecając im powtórzenie w myślach lub na głos następującej afirmacji:
„Wyższa Energio Absolutu, TY jesteś źródłem i fontanną wszelkiego życia. Pokornie proszę CIĘ o
błogosławieństwo i uzdrowienie. W pełni przyjmuję Twoją energię uzdrawiającą absolutu.
Dziękują Ci za nią i całkowicie wierzę w jej moc.” Powtarzaj trzy razy.

Codzienny Układ Ćwiczeń. [CUĆ]

Procedura:
1. Wykonaj około 5 cykli oddychania pranicznego. Ma to na celu wyciszenie umysłu i naładowanie ciała energią.
2. Używając metody czakry podstawowej i dłoniowej, przesyłaj następujące kolorowe prany, każdą przez około 20 sekund:
a) białawą jasnoczerwoną
b) białawą jasnopomarańczową
c) białawą jasnożółtą
d) białawą jasną pomarańczowo-czerwoną
e) białawą jasną żółto-pomarańczową
3. Używając metody czakry gardłowej i dłoniowej przesyłaj następujące kolorowe prany, każdą przez około 20 sekund:
a) białawą jasnoniebieską
b) białawą jasnozieloną
c) białawą jasną zielono-niebieską
4. Używając metody czakry ciemieniowej i dłoniowej, przesyłaj następujące kolorowe prany, każdą przez około 20 sekund:
a) zwykła białawą jasnofioletową
b) zwykłą białawą jasną xielono-fioletową
c) zwykłą białawą jasną niebisko-fioletową
d) białawą jasną zielono-żółtą
Ćwicz w ten sposób codziennie po 5 minut przez około 1 do 2 miesięcy.


Praniczne Uzdrawianie Kolorami

Poniżej umieszczono dłonie na których w miejscu czakry dłoniowej znajduje się energetor, ktory generuje pranę kolorową.
Np. Poniżej znajduje się opis dla chorób serca i układu krążenia.

Do oczyszczenia i rozpuszczania używa się

białawej prany jasnozielonej,

natomiast do dezynfekowania i odkażania -

biaława prana jasnoniebieska,

która jest także niezbędna do uelastycznienia mięśnia sercowego i leczenia powiększenia serca.

Instrukcja

Po pierwsze musimy dobrać rodzaj energetora. Lepiej zacząć od energetora zwykłego, który generuje pranę kolorową mniej intensywnie. Kształt energetora zwykłego dobieramy intuicyjnie lub według upodobań.

1. Ustawiamy wybrany energetor z dłonią na środku ekranu.
W przypadku chorób serca będzie to najpierw dłoń z kolorem jasnozielonym, a następnie z kolorem jasnoniebieskim

Do wykonania tego zadania wykorzystujemy:"Metodę czakry gardłowej i dłoniowej" (patrz wyżej)

Badany powinien określić w których miejscach odczuwa ból. Te miejsca pranicznego wyczerpania musisz gruntownie oczyścić, używając na przemian

białawej prany jasnozielonej

i

zwykłej białawej prany jasnofioletowej.

.

Rysunki energetorów na dłoni ponumerowane są od 1 do 36.

Energetory zwykłe w kształcie kwadratu:

przewiń do koloru: 1 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 2 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 3 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 4 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 5 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 6 - jasnofiletowego

Energetory zwykłe w kształcie trójkąta:

przewiń do koloru: 7 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 8 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 9 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 10 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 11 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 12 - jasnofiletowego

Energetory zwykłe w kształcie koła:

przewiń do koloru: 13 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 14 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 15 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 16 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 17 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 18 - jasnofiletowego

Energetory o dużej mocy w kształcie kwadratu:

przewiń do koloru: 19 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 20 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 21 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 22 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 23 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 24 - jasnofiletowego

Energetory o dużej mocy w kształcie trójkąta:

przewiń do koloru: 25 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 26 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 27 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 28 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 29 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 30 - jasnofiletowego

Energetory o dużej mocy w kształcie koła:

przewiń do koloru: 30 - jasnoczerwonego
przewiń do koloru: 32 - jasnożółtego
przewiń do koloru: 33 - jasnoniebieskiego
przewiń do koloru: 34 - jasnozielonego
przewiń do koloru: 35 - jasnopomarańczowego
przewiń do koloru: 36 - jasnofiletowego


wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury czakry gardłowej i dłoniowej

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury cgid

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury cgid

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury cgid

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury cgid

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry

a)wróć do góry b)wróć do procedury cgid

wróć do góry

wróć do góry

wróć do góry


Choroby serca i układu krążenia.

Niemal u wszystkich osób chorych na serce czynność czakry splotu słonecznego jest zaburzona. Część brudnej, zablokowanej energii z czakry splotu słonecznego dopływa do czakry sercowej i powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie fizycznego serca. Jest wiele rodzajów chorób serca. Do nich należą: zawał serca spowodowany zamknięciem tętnicy unaczyniającej określony obszar mięśnia sercowego, powiększenie serca, zapalenie mięśnia sercowego, nabyte wady zastawek serca, wrodzony ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz zaburzenia rytmu serca.

W uzdrawianiu tych schorzeń należy zająć się następującymi czakrami i narządami: przednią i tylną czakrą sercową, fizycznym sercem, przednią i tylną czakrą splotu słonecznego, wątrobą, czakrą gardłową i czakrą podstawową.

Serce może być albo zablokowane, albo wyczerpane pranicznie, albo obydwa stany mogą występować jednocześnie.

Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie czakry splotu słonecznego, ponieważ najczęściej ona właśnie jest główną przyczyną schorzenia. Nieprawidłowo funkcjonuje też wątroba, która przybiera barwę szaroczerwoną. Czakra podstawowa jest całkowicie lub częściowo wyczerpana energetycznie.

Do oczyszczenia i rozpuszczania używa się białawej prany jasnozielonej, natomiast do dezynfekowania i odkażania - biaława prana jasnoniebieska, która jest także niezbędna do uelastycznienia mięśnia sercowego i leczenia powiększenia serca.

Badany powinien określić w których miejscach odczuwa ból. Te miejsca pranicznego wyczerpania musisz gruntownie oczyścić, używając na przemian białawej prany jasnozielonej i zwykłej białawej prany jasnofioletowej.

Zaburzenia rytmu (arytmia) serca.

Pacjenci u których serce uderza nieregularnie, mają zaburzoną czakrę sercową i czakrę splotu słonecznego. Obie te czakry są wypełnione brudną czerwoną energią. W zasadzie wewnętrzną przyczyną tego stanu rzeczy są negatywne emocje. Należy dokładnie oczyścić górną prawą część serca - w której znajdują się komórki określane mianem rozrusznika serca - gdyż jest ona zapchana brudną czerwoną energią. Również czakra gardłowa działa nieprawidłowo i powinno się ją poddać dokładnemu uzdrowieniu.

1. Diagnoza swojego organizmu.

2. Oczyszczanie ogólne.

3. Wykonaj dokładne miejscowe oczyszczanie przedniej i tylnej czakry splotu słonecznego oraz wątroby.

4. Zastosuj dokładne miejscowe oczyszczanie przedniej czakry sercowej i fizycznego serca. Poświęć szczególną uwagę górnej prawej części serca. W czasie oczyszczania używaj na przemian białawej prany jasnozielonej, a następnie zwykłej białawej prany jasnofioletowej do usuwania brudnej czerwonej prany.

5. Zastosuj miejscowe oczyszczanie tylnej czakry sercowej. Naładuj serce przez tylną czakrę sercową za pomocą białawej prany jasnozielonej, białawej prany jasnoniebieskiej, a następnie zwykłej białawej prany jasnofioletowej.

6.Przeprowadź miejscowe oczyszczanie przedniej czakry sercowej i fizycznego serca, w tym szczególnie górnej prawej jego części.

7.Naładuj czakrę splotu słonecznego białawą praną jasnozieloną, białawą praną jasnoniebieską, a następnie zwykłą białawą praną jasnofioletową.

8.Wykonaj dodatkowe miejscowe oczyszczanie przedniej i tylnej czakry splotu słonecznego oraz wątroby.

9.Zastosuj dokładne miejscowe oczyszczanie czakry gardłowej i dodatkowej małej czakry gardłowej. Naładuj je białawą praną jasnozieloną, białawą praną jasnoniebieską i zwykłą białawą praną jasnofioletową.

10. Przeprowadź miejscowe oczyszczanie czakry podstawowej i pępkowej i nałduj je białawą praną jasnoczerwoną.

11. Wykonaj miejscowe oczyszczanie czakry ciemieniowej, czołowej i adźni. Nalduj je niewielką dawką białawej prany jasnozielonej, a następnie większą dawką zwykłej białawej prany jasnofioletowej.

12. Ustabilizuj i uwolnij przekazaną energię praniczną.

13. powtarzaj zabieg trzy razy w tygodniu.

Jeśli uzdrawianie prowadzone jest prawidłowo, to w ciągu dwóch tygodni powinna nastąpić znaczna poprawa zdrowia.

Potrzeba od dwóch do trzech miesięcy stałego uzdrawiania, aby bardzo znacznie, a nawet całkowicie się uzdrowić.

Wysokie ciśnienie krwi.

Czakra meng-mein sprawuje kontrolę nad ciśnieniem krwi. Na ogół jej wielkość wynosi ok. 1/2 lub 2/3 średnich rozmiarów czakr głównych. Osoby chore na nadciśnienie mają nadmiernie aktywne czakry meng-mein. Przy niewielkim nadciśnieniu wielkość czakry meng-mein w stosunku do innch czakr ma się jak 1:1, to człowiek może cierpieć na niewielkie nadćiśnienie. Gdy proporcja ta jest większa od 2:1, wówczas mamy do czynienia z ciężkim przypadkiem choroby nadciśnieniowej. W czakrze meng-mein może występować stan pranicznego zapchania lub wyczerpania.

Osoby z chorobą nadciśnieniową zazwyczaj mają zablokowaną i zbyt aktywną czakrę splotu słonecznego, co powoduje, że również czakra meng-mein staje się nadmiernie pobudzona.

Aby można było wyleczyć kogoś z nadciśnienia, trzeba najpierw dokładnie oczyścić czakrę splotu słonecznego i meng-mein oraz wyhamować je za pomocą białawej prany jasnoniebieskiej. Dokładne miejscowe oczyszczanie stopniowo normalizuje czynności tych dwóch czakr.

Z punktu widzenia sztuki uzdrawiania pranicznego przyczyną nasdciśnienia samoistnego jest nadmierne pobudzenie czakry meng-mein. zazwyczaj spowodowane nadmierną aktywnością czakry splotu słonecznego. W wyniku powtarzanych zabiegów pranicznych poziom ciśnienia krwi wróci do normy.

1. Zbadaj ciśnienie krwi i zanotuj jego wartość. Określ do jakiej grupy należy twoje ciśnienie krwi.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego według ESH/ESC.

L.k.Kategoriaciśnienie skurczowe[mmHg]Ciśnienie rozkurczowe[mmHg]Uwagi
1Ciśnienie optymalne< 120 <80
2Ciśnienie prawidłowe 120–129 80–84
3Ciśnienie wysokie prawidłowe130–139 85–89
4Nadciśnienie stopień 1140–15990–99(łagodne)
5Nadciśnienie stopień 2160–179100–109(umiarkowane)
6Nadciśnienie stopień 3≥ 180 ≥ 110(ciężkie)
7Nadciśnienie izolowane≥ 140 < 90izolowane skurczowe

2. Przeprowadź dwu- lub trzykrotne oczyszczanie ogólne;

3. Wykonaj miejscowe oczyszczanie całej okolicy głowy, szczególnie jej tylnej części, oraz kręgosłupa. Te okolice mogą mieć szaroczerwoną barwę.

4. Zastosuj dokładne miejscowe oczyszczanie przedniej i tylnej czakry splotu słonecznego oraz czakry meng-mein. Wskutek dokładnego oczyszczania tych czakr ciśnienie krwi stopniowo wróci do normy.

5. Wyhamuj czakrę meng-mein energetyzując ją praną jasnoniebieską i jednocześnie wytwórz intencję, aby czakra meng-mein zmniejszyła się do rozmiarów około 1/2 średniej wielkości pozostałych czakr.

6. Wyhamuj czakrę splotu słonecznego energetyzując ją praną jasnoniebieską i jednocześnie wytórz intencję, aby czakra ta zmniejszyła się i osiągnęła rozmiar zbliżony do przeciętnej wielkości innych czakr.

7. Być może kroki 4 do 6 będziesz musiał powtórzyć po upływie jednej lub dwu godzin, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że czakra splotu słonecznego i meng-mein na nowo staną się nadmiernie aktywne.

8. Przeprowadź miejscowe oczyszczanie przedniej i tylnej czakry sercowej. Naładuj tylną czakrę sercową białawą jasną zielenią, a następnie większą ilością zwykłego białawego jasnego fioletu. Jednocześnie wizualizuj powiększenie się czakry sercowej.

9.Wykonaj dodatkowe miejscowe oczyszczanie okolicy głowy, w celu zapewnieni tego, aby naczynia krwionośne w mózgu pozostały elastyczne i silne. Nieznacznie naładuj czakrę ciemieniową, czołową, adźnię i małą czakrę potyliczną za pomocą białawych pran: jasnozielonej,jasnoniebieskiej i jasnofioletowej. Prana zielona słuzu do oczyszczania, niebieska do uelastyczniania, zwykła fioletowa do wzmocniania. Nie zasilaj głowy zbyt dużą dawką energii.

10. Przeprowadź dokładne oczyszczanie małych czakr szczękowych, czakry gardłowej i dodatkowej małej czakry gardłowej. Naładuj je mniejszą ilością białawej jasnej zieleni i większą ilością zwykłego białawego jasnego fioletu.

11. Częściowemu zakłóceniu ulega też czynność czakry podstawowej. Wykonaj dokładne miejscowe jej oczyszczanie i naładuj ją lekko białą praną.

12. Ustabilizuj i uwolnij przekazaną energię praniczną.

13.Jeśli jest to konieczne, powtarzaj zabieg kilka razy w tygodniu.

14. Sprawdź swoje ciśnienie krwi i porównaj je z zapisami ciśnienia w tabelce.


opracował Aleksander Wezuski na podstawie książki Choa Kok Sui "Praniczne Uzdrawianie Kolorami".