galaktyka


- CO MÓWIĄ TWOJE WIBRACJE CYFR ? - kliknij -

"PROGNOZA NUMEROLOGICZNA""Numerologia a Astrologia"

Poniżej przedstawiam moja opinię na temat najważniejszych relacji pomiędzy wpływem Wibracji Epoki - (Centralna Gwiazda Galaktyki), wpływem Wibracji zodiaku i ciał kosmicznych Układu Słonecznego oraz zakodowanymi Wibracjami Liczb w Numerologii.

Wstęp

Dla człowieka, ze znakomitego skądinąd faktu bycia "atomem" i cząstką wszechświata, wynikają często trudno dostrzegalne i nieuświadomione potrzeby, których treść i zakres opisują poniższe wpływy:

Priorytet I.

To wpływy Wszechświata, które reprezentuje CGG (Centralna gwiazda galaktyki). Dla ziemian są to wpływy epok astrologicznych, gdzie jak wiemy przez najbliższe dwa tysiące lat będzie to wpływ Epoki Wodnika. Na mojej stronie wpływy te, w różnych zakresach oddziaływania, przedstawiam na stronie głównej, a także przy pomocy: „Kalendarium Epoki Wodnika”, „Wehikułu Astrologicznego”, „Zegara EW”, „Stopera EW” i "Program Numerologia".

Priorytet II.

To wpływy W., które reprezentuje US (Układ Słoneczny) i Ziemia. Są to kody ciał kosmicznych naszego US zawarte w każdej "cząsteczce materii" (np. człowiek, proces działania, obiekt itp)), która(y) powstał(a) wewnątrz tego układu. Dodajemy również aktualne wpływy ciał kosmicznych US, na wybraną "cząstkę materii" lub proces "mentalno -ideowy" w dowolnie wybranych momentach czasowych. Na mojej stronie wpływy te przedstawiam przede wszystkim jako: kosmogram dla momentu jakiegoś początku wraz z użyciem wszelkich technik astrologicznych odnoszących się do tego kosmogramu (tranzyty planet, progresje, dyrekcje, horoskopy relacyjne, kontaktowe lub horoskopy efemerydalne itd.)

Priorytet III.

To wpływy W., które reprezentuje stworzona przez ludzi cywilizacja, kultura i nauka. Kalendarz stworzony przez człowieka, oraz z „język” mówiony i pisany pozwolił na powstanie numerologii, która charaktery ludzkie podzieliła na (zgodnie z systemem dziesiętnym) 9 odmiennych rodzajów. Kody numerologiczne w postaci: daty urodzenia i nazwiska , imienia oraz podpisu stanowią przede wszystkim o wpływie naszej cywilizacji, kultury i nauki. Data jest to podział czasu i przestrzeni na cyfry. Imię, nazwisko i podpis są to litery i dźwięki, które reprezentują i odróżniają ludzi od siebie. Współzależności tych cyfr (litery zamieniamy na cyfry) charakteryzują ludzi, ich charaktery i predyspozycje, jak również określają relacje partnerskie.

Wnioski:

Motywy postępowania dla wszystkich ludzi otrzymujemy od Priorytetu I, jak je realizujemy i przetwarzamy to będzie priorytet II, a w Priorytecie III „dopieszczamy” szczegóły, które zwiększają szansę sukcesu w wybranym działaniu lub przedsięwzięciu. Człowiek, który chce być zrealizowany i szczęśliwy, powinien żyć zgodnie z wymaganiami cywilizacyjnymi i rytmami kosmosu.


Astrologia i numerologia mają jedną zasadniczą cechę wspólną, do określenia cech, czy konfiguracji danej osoby potrzebne są obliczenia matematyczne.
W obu przypadkach do tych obliczeń potrzebna jest data urodzenia oraz imię i nazwisko.
Wszechświat jest sumą wibracji, przy czym każdy oddzielny byt posiada własną wibrację, która reprezentuje zakodowaną całość.
Skądinąd wiemy, że data urodzenia, oraz imię i nazwisko, jest niepowtarzalną całością, która reprezentuje określony byt. Byt ten jest kodem cywilizacyjno - kulturowym i na tym polu egzystencji społecznej bardziej skondensowaną formę reprezentuje numerologia.
Gdy sięgamy po duchowe i archetypowe źródło bytu, bardziej przystępną formę reprezentuje astrologia.
Jedna i druga wiedza koduje całość, przy czym numerologia koduje całość w wymiarze społeczno- cywilizacyjnym, natomiast astrologia w wymiarze bardziej uniwersalno- kosmicznym.
O ile astrologia bez numerologii daje sobie znakomicie radę, gdyż w interpretacji określonej całości (nie tylko istoty ludzkiej), możemy określić wpływy społeczno-kulturowe .
O tyle numerologia, będzie miała trudności w określeniu archetypowych wibracji, tworzących daną wypadkową wibrację.
Na przykład po obliczeniu wibracji imienia i nazwiska otrzymujemy sumę równą 11(2), która często nosi nazwę wibracji mistrzowskiej. Czy ta wibracja osiągnie szczyt swoich możliwości po stronie konstruktywnej, czy może po stronie energii destruktywnych, zależy od archetypowych układów urodzeniowych.
Jak widzimy siła wibracji cyfry 11, 22, 33 - imienia i nazwiska, może działać w obu kierunkach tworząc wybitnych naukowców, czy odkrywców, mistrzów duchowych lub sławnych przestępców, czy ludobójców.
Inne wibracje, które nie działają tak silnie, jak wibracje mistrzowskie, nie stwarzają takich niebezpieczeństw, chociaż niekiedy, można im przypisać cechy przeciwstawne do ich opisów.
Np. Aura imion i nazwisk, która wynosi np. 20, określa - "Pech materialny", jednak sprawdzając kilka osób na tę okoliczność znalazłem, jakiegoś miliardera i Arnolda Schwarcheneggera.
- Czy pech materialny dotyczy tych osób ? - na pewno nie!-
Wnioski z tych przykładów można przedstawić:
Przy określeniach jednostronnych i zdecydowanych, należy brać pod uwagę ich drugi i przeciwstawny biegun." W naszym przypadku "Pech materialny" posiada drugi biegun, "Niezwykłe powodzenie materialne".
Tam gdzie numerologia jest bezradna, rozstrzygnięcie może dać astrologia. I odwrotnie, również astrologia korzysta z pomocy numerologii, np. przy doborze imienia nowo narodzonego dziecka, porównując wibracje daty urodzenia z dobranym imieniem i nazwiskiem. Cywilizacyjnie i kulturowo, obie nauki wspaniale się uzupełniają.

Opracowując program z numerologii, korzystałem z książek napisanych przez autorów podanych poniżej.

Literatura:
"Liczby Losu" Natasza Czarmińska - Wydawnictwo Wodnika 1994;
"Magia Numerologii" Gladys Lobos - Dom Wydawniczo-Księgarski 1995;
"Liczby Określają Życie" Vera F. Birkenbihl - Wydawnictwo Astrum 1994;

opracował: Aleksander Wezuski