galaktyka

1. Aktualności, 2. Zegar EW, 3. Kalendarium od 2010,
4. Kalendarium, 5. Stoper Astro, 6. Clock of the Epoch of Aquarius,
7. Astrological Vehicle, 8. Astrologer Stopwatch

         WEHIKUŁ  ROKU  PLATONA     
1844-02-03 godzina: 11 -20 min. -00 sek.
 • Start Wehikułu Platona
 • [ UTC + 1:00 ] CZAS ŚRODKOWOEUROPEJSKI
  Cykl NR: ******0***** Od Epoki Wodnika cykle po (+/-)25860 lat.
  GPE: Stop.Min.Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
  2155
  Lat
    30    00     00   * WODNIK - SMOK *współodpowiedzialność*
  1)   180L   30     00     00   * KOZIOROŻEC - WĄŻ wytrwałość *
  2)     15L   30     00     00   * STRZELEC - KOŃ prawomyślność *
  3)  1,25L   30     00    00   * SKORPION - KOZA przezorność *
  4)    38 d   30    00    00   * WAGA - MAŁPA tolerancyjność *
  5)      3 d   30     00    00   * PANNA - KOGUT dokładność *
  6)      6 h   30    00    00   * LEW - PIES wspaniałomyślność *
  7)   31 m   30    00    00   * RAK - ŚWINIA opiekunczość *
  8)  2,6 m  30    00    00   * BLIŹNIĘTA - SZCZUR wszechstronność *
  9)    13 s   30    00    00   * BYK - BAWÓŁ cierpliwość *
  10)    1 s   30    00    00   * BARAN - TYGRYS twardość *

  GPE - Główne Promienie(-owanie) Epoki. Ponumerowane od 1 do 10, czyli GPE1- 180 lat, GPE2- 15 lat, GPE6- 6 godzin itd, w zależności od czasu trwania tych wibracji.
  Lata przed naszą erą wpisujemy ze znakiem minus (-).

  "Wehikuł Roku Platona" może sprawdzić wibracje praktycznie dla dowolnej daty, zarówno "wstecz" albo "do przodu".

  "Wehikuł Roku Platona" można wkorzystać do sprawdzenia swoich wibracji epoki w momencie swojego urodzenia. Zapis wibracyjny w momencie urodzenia jest niepowtarzalny dla każdego człowieka i można go wykorzystać podobnie jak czyni to astrologia chińska.

  Można rownież sprawdzić wibracje epoki, które panowały w dalekiej przeszłości i porównać je z zapiskami historycznymi.

  Na przykład jeżeli wpiszesz rok -2466.02.03 godzinę 11.20 znajdziesz się w roku 2467 p.n.e. na początku epoki Barana. Inny przykład. Jeżeli wpiszesz rok -6776 luty 03 godzina 11 i 20 minut znajdziesz się w roku 6777 p.n.e. na początku epoki Bliźniąt; Jak wpiszesz rok: 27 704 luty 03 godzina 11 i 20 minut znajdziesz się znowu w epoce Wodnika, ale w jego następnym cyklu, któego wyznacza Rok Platoński trwający 25860 lat.

  Idea holograficznego Wszzechśwata daje możliwość rozwiązania problemów związanych z interpretacją wibracji znaków żywiołów w astrologii chińskiej i europejskiej.

  Po wielu latach doświadczeń stwierdziłem, że w skład czasoprzestrzeni wchodzą fale skalarne, które po zagęszczeniu tworzą żywioły i różne stany skupienia materii. W astrologii nazywamy je wibracjami żywiołów. Wibracje żywiołów są zawsze takie same, różnice dotyczące nazw są związane z odmiennymi doświadczeniami i kulturami.
  Po kilku latach sprawdzania udało mi się odnaleźć odpowiedniki wibracyjne pomiędzy znakami z astrologii chińskiej i europejskiej, oto one:
  Smok - Wodnik, Wąż - Koziorożec, Koń - Strzelec, Koza - Skorpion, Małpa - Waga, Kogut - Panna, Pies - Lew, Świnia - Rak, Szczur - Bliźnięta, Bawół - Byk, Tygrys - Baran.
  Chińska astrologia interpretuje znaki żywiołów od 30 stopnia do 0 stopnia, a astrologia europejska od 0 stopni do 30 stopni. Wibracja znaku od 30 stopnia do 27 stopnia i 25 minut jest mieszaniną dwóch znaków sąsiadujących ze sobą, stąd mogą wynikać różnice w interpretacji tych samych wibracji. Na przkład w interpretacji odcinka wibracji 1,25 roku, pierwsze 1,5 miesiąca jest mieszaniną dwóch znaków.
  Astrologia chińska dzieli odcinki czasoprzestrzenne wynikające z trwania epoki astrologicznej 2155 lat, jest to ruch wsteczny odnośnie znaków zodiakalnych w astrologii europejskiej. Astrologia europejska dzieli roczną drogę ziemi wokół Słonca na 12 znaków zodiaku.
  Wibracja epoki w astrologii europejskiej jest tłem dla wibracji zodiakalnych. W astrologii chińskej europejskie "tło" staje się podstawą jej interpretacji.

  Przy odrobinie wyobraźni i znajomości rodzaju wpływu poszczególnych wibracji zodiakalnych w astrologii europejskiej i wibracji w astrologii chińskiej otrzymamy holograficzną pełnię. Możemy wtedy tworzyć konstrukcje mentalne odpowiadające "wibracji nurtu głównego epoki", w dowolnie wybranych momentach czasowych Epoki Wodnika - Smoka.

  Ważne daty dla naszej cywilizacji: 4 września 2023 roku o godzinie 12:50 czasu środkoweuropejskiego kończy się Główne Promieniowanie Epoki(GPE1) - 180 letni wpływ "materialnej" wibracj Koziorożca - Węża i jednocześnie rozpoczyna się GPE1 - 180 letni wpływ wibracji Strzelca - Konia (pierwsza 1/3 = 60 lat to wibracja Lwa - Psa). Jednak żeby doświadczyć dobroczynnych wpływów tego okresu, gdy Jowisz ma władzę, należy jeszcze poczekać do roku 2029, gdy wibracja epoki Wodnika - Smoka znajdzie się w pasie pełnego oddziaływania, a nastepnie jeszcze około 9 lat gdy wibracja GPE1 180 lat Strzelca - Konia znajdzie się również w pasie pełnego oddziaływania.

  "Czy źródłem naszej ziemskiej cywilizacji jest zaginiony kontynent MU?"

  Przed uruchomieniem „Wehikułu Astrologicznego” chciałbym przedstawić dowody na istnienie kontynentu MU, które zostały opisane w książce Jamesa Churchwarda pt.
  „MU zaginiony kontynent”. Na wstępie chciałbym zacytować kilka fragmentów ksiązki i wykładu Jamesa Churchwarda wygłoszonego w American Society for Psychical Research z 20 kwietnia 1931 roku.

  Cytat 1. "Legenda przekazywana przez tysiące lat z pokolenia na pokolenie mówi o czasach, które nazywano Wiekiem Złotym.
  Powiada się że istniała epoka, w której ludzkość cechował o wiele wyższy poziom umysłowy niż obecnie".koniec cyt.1.

  Cyt.2."Stary Mistrz, który pięćdziesiąt lat temu miał już ponad 70 lat, oraz jego dwóch starszych kuzynów, byli jedynymi żyjącymi jeszcze członkami bractwa Naacalów istniejącego od 70 000 lat. Bractwo to powstało w Praojczyźnie, gdy wysłano z MU znawców religii i kosmicznych nauk do kolonizowanych przez nią miejsc. Oni trzej byli ostatnimi ludźmi w Indiach, którzy rozumieli język praojczyzny, jej symbole, alfabet i pismo".koniec cyt.2.

  Cyt.3."Przez siedem lat pilnie studiowałem pod kierunkiem starego Riszi język Mu, jej symbole, alfabet i pismo, chcąc dowiedzieć się czegoś o dawnych ludziach. Nie miałem wtedy zamiaru opublikowania moich odkryć. Studiowałem tylko po to, by zaspokoić ciekawość. Byłem jedynym, z którym Riszi podzielił swoją wiedzą. Gdy mnie nauczał, często podejmował tematy związane ze sferą psychiki"..koniec cyt.3.

  Z powyższego tekstu wynika, ze bractwo Naacalów na początku XX wieku liczyło sobie 70 000 lat. Ponieważ chodzi o sprawdzenie, (nota bene, każdy czytelnik może to sam uczynić uruchamiając wehikuł) z jaką epoką astrologiczną mieliśmy do czynienia, dokładna data nie jest tu potrzebna, więc sprawdzamy czas średni: 15.06.-68100 co oznacza 68 1001 rok p.n.e.; co niniejszym czynię:

  WEHIKUŁ  ASTROLOGICZNY- "Powstanie bractwa Naacalów na kontynencie Mu"  
  rok: 68101 p.n.e.-06-15 godzina: 12 -00 min. -00 sek. 
  Cykl NR: ******- 3 ******Licząc wstecz od Epoki Wodnika
  GPE: Stop.Min.Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
  2155
  Lat
    13    41    35   *** SKORPIONA *** przezorność*( dekanat RYB)
     180L  14    19    10   * BARANA - twardość *
       15L   21    42    08   * RAKA - opiekuńczość *

  Zastanówmy się nad tym układem wpływów wibracyjnych epoki Skorpiona, które w podanym wycinku czasowym występują i charakteryzują moment powstania bractwa Naacalów na zaginionym kontynencie MU. Wpływ wibracji Skorpiona i jego władcy Plutona, drugiego władcy Marsa oraz, dekanatu Ryb z władcą Neptunem. W tej kolejności priorytetów wibracyjnych, należy scharakteryzować wpływ tego odcinka czasu. - Nas interesuje przede wszystkim wpływ na mentalną i psychiczną stronę ludzkich osobowości – - Jeżeli wpływ ten jest zapisany w umysłach wszystkich ludzi zamieszkujących ówczesny kontynent MU to nie trudno przewidzieć co jest dla nich najważniejsze! -

  Umiejętność do niezwykłej koncentracji energii psychicznej pozwala wybitnym jednostkom tego okresu przeniknąć tajemnice związane ze zjawiskiem życia i śmierci. Wiedza o tych zjawiskach tworzona jest z licznych doświadczeń, które przeżywają najzdolniejsze jednostki. Pamiętajmy, że dopełniającą wibracją do wibracji skorpiona jest wibracja praktycznego i materialnego byka. Jak w każdej epoce, w tej epoce obie te wibracje stanowią dwa bieguny cywilizacyjne tej epoki. Wibracja skorpiona stanowi jej biegun przewodni, a wibracja byka na zasadzie konfrontacji i rywalizacji, może ją rozwijać, ale w skrajnych momentach również zniszczyć. Im większa koncentracja energii psychicznej, tym większa, dla zachowania równowagi, energia bieguna przeciwstawnego, czyli wibracji byka.

  - Jak potężną moc musiała osiągnąć cywilizacja na kontynencie MU, że w krytycznym jej momencie nastąpił jej totalny upadek za sprawą sił żywiołu ziemi , co wynika z naszych poprzednich rozważań– - Czy przyczyną zatonięcia całego kontynentu na Pacyfiku była totalna nierównowaga, pomiędzy jej przeciwstawnymi biegunami ? - Przeciwstawny biegun wibracyjny byka, wspólnie z „przenikliwym” umysłem Skorpiona, zagłębiał również tajniki budowy materii. Jak zobaczymy w dalszej części wykładu można odczytać tłumaczenia J. Churchwarda dotyczące tej kwestii.

  Proszę przeczytać jaki cel swojej misji miało bractwo Naacalów. Nie znamy dokładnego momentu powstania bractwa, ale i to wystarczy do określenia „wibracji” jakimi w momencie powstania dysponowało. Wpływ „wibracji” Skorpion z dekanatem Ryb i odcinek 15 lat Barana, może dawać misjonarza i pioniera nowych idei lub religii, na jakichś nieznanych ziemiach lub lądach.

  Ciąg dalszy wkładu potwierdza, że moment powstania bractwa Naacalów jest zgodny z interpretacją wibracyjną tego okresu.
  Cyt.4."Mnisi zastanawiali się nad interpretacją prastarych tekstów dotyczących reinkarnacji, zapisanych na tabliczkach. Dzięki niezwykłej uprzejmości przełożonego klasztoru zaszczycono Churchwarda wyrażeniem zgody na to, by mógł zobaczyć i odczytać tabliczki, dotyczące owych kontrowersji" koniec cyt.4.
  Cyt.5."Przetłumaczyłem trzy z nich, te najważniejsze. Pierwsza (A) zawierała następujący tekst: „Materialne ciało wraca do matki ziemi ze swojego dotychczasowego miejsca. Pierwiastki służą naturze do utworzenia innych ciał.
  Mistrzowie utrzymywali, że „inne ciała” oznaczają kolejne ciała jednego człowieka. Chodziło więc o interpretację określenia „inne ciało”

  - Czy oznaczało ono kolejne wcielenia człowieka po reinkarnacji, czy też różne ciała będące dziełem natury?" koniec cyt.5.

  Cyt.6."By rozwiązać problem sięgnąłem do kolejnych tabliczek (B i C), odczytałem je i przetłumaczyłem. Oto ich treść:
  „To człowiek – duch – powraca do żywych. Niezniszczalny człowiek jest bowiem iskrą, wokół której wzniesiono dom, czyli ciało, z połączonych pierwiastków siły życia. Po pewnym czasie, lub cyklu, ten zbiór pierwiastków wyczerpuje się i powraca do matki – ziemi. I tak dzieje się ciągle – boska iskra zajmuje kolejne domy, aż nadejdzie wyznaczony czas. Wtedy musi powrócić tam, skąd pochodzi, czyli do boskiego źródła” koniec cyt.6.

  Tłumaczenia te pochodzą ze Świętych Natchnionych Pism MU – Ksiąg Złotego Wieku wywiezionych z MU przez Naacalów.

  Duża część wykładu Churchwarda poświęcona była Ozyrysowi , Jezusowi i Mojżeszowi, które zacytuję w miejscach i czasach ich pobytu na ziemi, oraz przy opisie epok: Byka, Barana, Ryb, oraz naszej przejściowej Wodnika.

  Wiedzę i moc, którą posiadał Riszi zaprezentuje ciąg dalszy wykładu Churchwarda:
  Cyt.7.”Jednak ty, mój synu, nigdy nie zrozumiesz w pełni, tego o czym mówię, jeśli tego sam nie doświadczysz. Coś ci więc zademonstruję. Podaj mi dłoń, by twoje wibracje zestroiły się z moimi. Niedaleko od nas dwaj kulisi sprzątali teren świątyni. Właśnie podchodzili do uschniętych gałęzi, by je podnieść, i nagle odrzucili gałęzie, krzycząc: „Węże! Węże! Jadowite węże!” Uciekli, ale niebawem wrócili, każdy z długim kijem bambusowym. Zaczęli wtykać te kije w gałęzie. Riszi obniżył poziom swoich wibracji. Kulisi znieruchomieli i rozejrzeli się wokół zdumieni. Riszi wezwał ich i zapytał: „Co piliście?”

  „Arak” odparli. „Ale tylko dwa kieliszki, Mistrzu!”koniec cyt.7.
  Cyt.8."W taki sposób odtworzono dla mnie scenę z Mojżeszem, egipskimi kapłanami wężami. Riszi powiedział mi wtedy, że w dawnych czasach, gdy Indie podzielone były na małe skłócone królestwa, zbiorową hipnozę stosowali kapłani, by chronić świątynie i przy świątynne szkoły" koniec cyt.8.

  Cyt.9. Rozmawiając z James Churchwarda, Riszi rzekł: „Synu cofniemy się teraz do naszej ostatniej inkarnacji”. Pierwszy raz usłyszałem od niego, że już kiedyś byliśmy na Ziemi i mieliśmy ze sobą kontakt. Ujął moją dłoń i podwyższył wibracje. Stopniowo zaczęła opuszczać mnie świadomość i nagle ujrzałem, jak razem z nim unoszę się nad olbrzymim równinnym kontynentem z wieloma dużymi miastami. Kierowaliśmy się do tego, które wyglądało na najważniejsze. Wylądowaliśmy i zaczęliśmy iść jego zatłoczonymi ulicami.
  Wydawało mi się, że mijają dni, tygodnie, miesiące i lata. Całe moje życie rozwijało się przede mną. Przy różnych okazjach Riszi, który był w tym mieście wysokim urzędnikiem, pojawiał się jako mój ojciec. W końcu przebudziłem się z transu, czy cokolwiek to było, i szybko wróciłem do siebie" koniec cyt.9.

  Dla potwierdzenia że kontynent MU rzeczywiście istniał, chciałbym przedstawić jeszcze kilka faktów odkrytych przez Jamesa Churchwarda.
  Opowieści Naacalów o stworzeniu świata zostały zapisane na meksykańskich tabliczkach Nivena. Tabliczka 1231 to jedna z najcenniejszych tablic w całej kolekcji Nivena, liczącej ponad 2500 sztuk. Jest ona kluczem do ruchów i działań we wszechświecie. Tabliczka ta zawiera symbol Czterech Świętych, którzy występują pod niezliczonymi nazwami i maskami, odegrali ważną rolę w tym, jak człowiek wyobrażał sobie Stworzyciela i stworzenie świata.
  Pisma Naacalów i meksykańskie tabliczki mówią dokładnie to samo o czterech rozkazach Stworzyciela, które narzuciły prawo i porządek w odmęcie chaosu panującego we wszechświecie.

  Jego szczegółowa analiza tej najcenniejszej tabliczki: 1) Centralnym symbolem tego diagramu jest koło, które obrazuje Słońce jako Ra,
  2) W środku koła znajduje się hieratyczna litera H z alfabetu Praojczyzny. Jest to alfabetyczny symbol czterech świętych. Czterech Świętych to – cztery wielkie pierwotne siły – ukazano jak wychodzą bezpośrednio od stworzyciela.
  W naszej europejskiej kulturze, cztery pierwotne siły kojarzą się z ogniem, ziemią, wodą i powietrzem.
  3) To symbol siły. Podstawa wskazuje gdzie znajduje się jej początek, a ostre zakończenie kierunek jej działania. Są to cztery kardynalne żywioły: ognia, ziemi, powietrza i wody. Ruch prawoskrętny oznacza, że wschód mamy po lewej stronie, a zachód po prawej. Czyli siła działa ze wschodu na zachód.
  Ogień z powietrzem tworzą jedną parę, a ziemia z wodą drugą. Obie linie przecinają się pod kątem prostym tworząc krzyż.
  4) Każda z czterech sił jest zakończona głową strzały. Jest to symbol aktywności jej działania ze wschodu na zachód.
  5) Kształt ten tworzy słowo mierniczy. „Czterech Wielkich Mierniczych” – cztery wielkie pierwotne siły. Są one siłami pierwotnymi ponieważ napisano, że wychodzą bezpośrednio od samego Stworzyciela.

  Tezę mówiące, że biblijne opowieści o stworzeniu świata pochodziły z zatopionego kontynentu Mu, J. Churchward poparł zbiorem dokumentów, które odkrył na zapomnianych świętych tabliczkach w Indiach, a także dzięki świadectwom pochodzącym z innych krajów.
  Opowiadają one o państwie zamieszkałym przez 64 000 000 mieszkańców, w którym 50 000 lat temu rozwinęła się cywilizacja wyższa pod wieloma względami od naszej.

  Skądinąd wiemy, że najsilniejszymi wibracjami dysponują epoki astrologiczne, które znajdują się w pasie bezpośredniego oddziaływania Centralnej Gwiazdy Galaktyki (CGG). Są to fazy wibracyjne Wodnika i Lwa.
  Wpisałem rok – 48 000 lat, który oznacza 48 000 lat p.n.e. i co widzimy, co możemy z tego „języka energii kosmicznych” odczytać.

  WEHIKUŁ  ASTROLOGICZNY- "Na kontynencie Mu rozwinęła się cywilizacja o poziomie wyższym niż nasza."  
  rok: 48001 p.n.e.-06-12 godzina: 12 -00 min. -00 sek. 
  Cykl NR: ******- 2 ******Licząc wstecz od Epoki Wodnika
  GPE: Stop.Min.Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
  2155
  Lat
    03    52    44   *** WODNIKA ***współodpowiedzialność* ( dekanat Wodnika)
     180L  16    32    54   * RYB – współodczuwalność *
       15L   18    34    51   * PANNY - dokładność *

  Proszę zobaczyć, mamy cykl nr –2 licząc od początku naszej epoki, czyli 2 lata Platońskie wstecz, która nota bene jest również epoką Wodnika. Nasza cywilizacja, podobnie jak tamta sprzed 50 000 lat znalazła się również w fazie najsilniejszego oddziaływania C.G.G.
  Jest to „Złota Epoka” dla rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i cywilizacyjnego. Wehikuł wskazuje, że jest to około ½ 180 lat Ryb i prawie koniec Wodnika, razem jest to około 270 lat do końca tej epoki i jednocześnie po tym czasie rozpoczyna się okres przejściowy, który trwa następne 185 lat, dla epoki Koziorożca.
  Mamy zbyt mało informacji o tej cywilizacji, aby rozpatrywać powyższe wpływy tamtego rozkwitu cywilizacji Mu, pod kątem jej osiągnięć. Możemy jedynie dodać, że ostatnie 718 lat wzmacniają dekanat Wodnika i ostatni odcinek 180 lat również jest wibracją wodnika, co potęguje wpływy tej wibracji i w rezultacie mamy niezwykłą siłę jej oddziaływania. Nie przypadkowo podana odległość, która dotyczyła jej szczytowego okresu rozwoju to ostatnie lat epoki wodnika.
  Taka sytuacja wibracyjna, dotyczy nie tylko epoki wodnika, dotyczy ona wszystkich epok astrologicznych, zawsze ostatnie 180 lat każdej epoki ma związek z tym samym dekanatem (718 lat), 1/12 (180 lat) i na końcu epoki 1/144 15 lat.
  - Co to oznacza? –
  Ostatnie 180 lat każdej epoki, a później również ostatnie jej 15 lat potęguje wpływ każdej epoki astrologicznej i ten okres jest najlepszym czasem, aby dowiedzieć się jakie wydała „owoce” które tworzone są przez ludzi pod wpływem tych oddziaływań.
  Poszukując charakterystycznych cech oddziaływania poszczególnych epok docieramy do „owoców” jej wpływów i określamy odległości czasowe, które potwierdza nasz „Wehikuł Astrologiczny”.
  Skądinąd wiemy, że W.A. sprawdza oddziaływania wibracyjne epok z dokładnością do jednej sekundy.

  Kodeks Troano datuje zatonięcie kontynentu Mu na około 12 500 do 12000 lat temu.
  - Czy możemy mu wierzyć ? – Sprawdźmy to oddziaływanie przy użyciu naszego W. A.! -

  WEHIKUŁ  ASTROLOGICZNY- "Katastrofy"  
  rok: 10501 p.n.e.-06-15 godzina: 12 -00 min. -00 sek. 
  Cykl NR: ******0******Licząc wstecz od Epoki Wodnika
  GPE: Stop.Min.Sek. EMANACJE ZNAKU EPOKI
  2155
  Lat
    21    50    13   *** LWA *** wspaniałomyślność*( dekanat BARANA)
     180L  22    02    45   * BARANA - twardość *
       15L   24    33    02   * STRZELCA - prawomyślność *

  Wzajemne relacje pomiędzy Epokami: Skorpiona (powstało bractwo Nacalów), Wodnika (złoty wiek w rozwoju cywilizacji Mu) i Lwa (katastrofa Mu i następnie Atlantydy) charakteryzują się potężnymi napięciami.
  A jak skądinąd wiemy cechą znaków stałych jest nieustępliwość, czyli mamy pierwszy krok do katastrofy za sprawą żywiołów wpisanych w ten zakodowany w każdym atomie wizerunek napięć, które musiały się rozładować.
  Co do Atlantydy to osobna historia, która również wymaga odrębnego omówienia.

  opracował: Aleksander Wezuski