galaktyka

1. Aktualności, 2. Wehikuł Astro, 3. Kalendarium od 2010,
4. Kalendarium, 5. Stoper Astro, 6. Clock of the Epoch of Aquarius,
7. Astrological Vehicle, 8. Astrologer Stopwatch

ZEGAR  EPOKI  WODNIKA - SMOKA
[ UTC + 1:00 ] CZAS ŚRODKOWOEUROPEJSKI
 GPE CzasSkala  Stop  Min.  Sek.  ROK: 1844-02-03  11h-20 m. 00 s.
EPOKA2155LAT   30    00     00   * WODNIK-SMOK *  
GPE1180LAT   30    00     00   **KOZIOROŻEC - WĄŻ** 
GPE215LAT   30    00     00   ** STRZELEC - KOŃ ** 
GPE31,25LAT   30    00     00   **SKORPION - KOZA ** 
GPE438DNI   30    00     00   ** WAGA - MAŁPA ** 
GPE53DNI   30    00     00   ** PANNA - KOGUT ** 
GPE66GODZ   30    00     00   ** LEW - PIES ** 
GPE731MIN   30    00     00   ** RAK - ŚWINIA ** 
GPE82,6MIN   30    00     00   ** BLIŻNIĘTA - SZCZUR ** 
GPE913SEK.   30    00     00   ** BYK - BAWÓŁ ** 
GPE101SEK.   30    00     00   ** BARAN - TYGRYS ** 

GPE - Główne Promienie(-owanie) Epoki. Ponumerowane od 1 do 10, czyli GPE1- 180 lat, GPE2- 15 lat, GPE6- 6 godzin itd, w zależności od czasu trwania tych wibracji.

Zegar Epoki Wodnika-Smoka prezentuje GPE - wibracje, które aktualnie rządzą światem. Źródłem wibracji Epoki Wodnika - Smoka jest Centralna Gwiazda Galaktyki (CGG), niewątpliwie jakaś "Czarna Dziura".

- Na czym polegają "rządy" wibracyjne epoki ? -

Polegają na tym, że zawsze większość ludzi "zanurzona jest" w głównym nurcie wibracji danej epoki. Pozostała część ludzkości ma do wyboru, albo być w opozycji do nurtu głównego, albo być pośrodku.

Żeby sprawdzić jak wibracje Epoki Wodnika - Smoka działają na naszą osobę, to należy sprawdzić i zapisać swój rozkład wibracji w momencie urodzenia w Wehikule Astro, który otrzymał nazwę "Wehikuł Roku Platona". Porównanie aktualneie panujacego rozkładu Wibracji Wodnika - Smoka z rozkładem wibracji w momencie urodzenia, pozwoli nam określić relację wibracyjną naszej osoby ze światem. Czy jesteśmy zgodni z Głównym Nurtem Epoki Wodnika - Smoka, w opozycji do Nurtu Głównego Epoki lub gdzieś pośrodku.

Jeżeli wartość kątowa znaku wibracji znajduje się w przedziale od 27 stopni i 25 minut do 0 stopni wibracja danego znaku, to dla każdego odcinka GPE (1 do 12), interpretację znaku z astrologii europejskiej możemy dodać do interpretacji znaku z astrologii chińskiej.
Każdy znak od wartości kątowej 30 stopnia do 27 stopni i 25 minut jest mieszaninę dwóch sąsiadujących ze sobą znaków i tutaj bardziej sprawdza się opis z astrologii chińskiej.


Idea holograficznego Wszzechśwata daje możliwość rozwiązania problemów związanych z interpretacją wibracji znaków żywiołów w astrologii chińskiej i europejskiej.

Po wielu latach doświadczeń stwierdziłem, że w skład czasoprzestrzeni wchodzą fale skalarne odkryte przez Nicola Tesla. Fale skalarne są nośnikem wibracji, które płyną do Ziemi z Centralnej Gwiazdy Galaktyki (CGG). Zagęszczone w sposób holograficzny fale skalarne tworzą żywioły materialne i różne stany skupienia materii. W astrologii nazywamy je wibracjami żywiołów. We wszechświecie wibracje żywiołów można podzielić na cztery rodzaje. Są to niematerialne proto-żywioły: ognia, powietrza, ziemi i wody.
Odmienne doświadczenia i odmienne kultury ludzkich cywilizacji, wprowadzają różne nazwy dla tych samych znaków żywiołów.
Po kilku latach sprawdzania udało mi się odnaleźć odpowiedniki wibracyjne pomiędzy znakami z astrologii chińskiej i europejskiej, oto one:

Smok - Wodnik, Wąż - Koziorożec, Koń - Strzelec, Koza - Skorpion, Małpa - Waga,
Kogut - Panna, Pies - Lew, Świnia - Rak, Szczur - Bliźnięta, Bawół - Byk, Tygrys - Baran.

Chińska astrologia interpretuje znaki żywiołów od 30 stopnia do 0 stopnia, a astrologia europejska od 0 stopni do 30 stopni. Wibracja znaku od 30 stopnia do 27 stopnia i 25 minut jest mieszaniną dwóch znaków sąsiadujących ze sobą, stąd mogą wynikać różnice w interpretacji tych samych wibracji.
Na przkład w interpretacji odcinka wibracji GPE3- 1,25 roku, pierwsze 1,5 miesiąca jest mieszaniną dwóch znaków.

Astrologia chińska dzieli odcinki czasoprzestrzenne wynikające z trwania epoki astrologicznej 2155 lat, jest to ruch wsteczny odnośnie znaków zodiakalnych w astrologii europejskiej. Astrologia europejska dzieli roczną drogę ziemi wokół Słonca na 12 znaków zodiaku.
Wibracja epoki w astrologii europejskiej jest tłem dla wibracji zodiakalnych. W astrologii chińskej europejskie "tło" staje się podstawą jej interpretacji.

Przy odrobinie wyobraźni i znajomości rodzaju wpływu poszczególnych wibracji zodiakalnych w astrologii europejskiej i wibracji w astrologii chińskiej otrzymamy holograficzną pełnię. Możemy wtedy tworzyć konstrukcje mentalne odpowiadające "wibracji nurtu głównego epoki", w dowolnie wybranych momentach czasowych Epoki Wodnika - Smoka.

Ważne daty dla naszej cywilizacji: 4 września 2023 roku o godzinie 12:50 czasu środkoweuropejskiego kończy się Główne Promieniowanie Epoki(GPE1) - 180 letni wpływ "materialnej" wibracj Koziorożca - Węża i jednocześnie rozpoczyna się GPE1 - 180 letni wpływ wibracji Strzelca - Konia (pierwsza 1/3 = 60 lat to wibracja Lwa - Psa). Jednak żeby doświadczyć dobroczynnych wpływów tego okresu, gdy Jowisz ma władzę, należy jeszcze poczekać do roku 2029, gdy wibracja epoki Wodnika - Smoka znajdzie się w pasie pełnego oddziaływania, a nastepnie jeszcze około 9 lat gdy wibracja GPE1 180 lat Strzelca - Konia znajdzie się również w pasie pełnego oddziaływania.

opracował: Aleksander Wezuski